Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης
οργανώνει το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής – Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ
(e-Learning)».

Υποβολή Αιτήσεων: Έναρξη: 2/5/2022 Λήξη: 6/6/2022

Προφορική Συνέντευξη: 25-26/6 2022 [Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου].

Αναλυτικές πληροφορίες/Αιτήσεις: www.edivea.org/master-info.html

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ