Έσοδα 5,1 εκατ. από έρευνες για υδρογονάνθρακες το 2018

Το ποσό των 5,1 εκ. ευρώ εισέπραξε το 2018 η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων από τις εταιρίες στις οποίες το δημόσιο έχει παραχωρήσει δικαιώματα για έρευνες κι εκμετάλλευση κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Πρόκειται για τον κύκλο εργασιών που πέτυχε πέρυσι η ΕΔΕΥ και με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις των πετρελαϊκών τα έσοδα προέρχονται τόσο από την κύρωση τεσσάρων συμφωνιών που ψήφισε το περασμένο έτος η Βουλή όσο και από προγενέστερες παραχωρήσεις.

Έτσι, με βάση την ετήσια οικονομική έκθεση που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα η ΕΔΕΥ τα έσοδα της προήλθαν από:

Royalties βάσει Συμβάσεων περί εκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων 866.808 ευρώ
Έσοδα από στρεμματικές αποζημιώσεις βάσει συμβάσεων 686.138,74 ευρώ
Έσοδα από Εφάπαξ καταβολή κατά την υπογραφή των συμβάσεων (Signature Bonus) 2.800.000 ευρώ
Έσοδα από σεισμικά δεδομένα βάσει συμβάσεων 409.633,98 ευρώ, και
Λοιπά έσοδα δραστηριοτήτων 374.960 ευρώ
Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2018 το ελληνικό κοινοβούλιο κύρωσε τις συμβάσεις παραχώρησης των δικαιωμάτων έρευνας κι εκμετάλλευσης του ελληνικού δημοσίου στην κοινοπραξία «Total – Edison – ΕΛ.ΠΕ» για τη θαλάσσια «Περιοχή 2», στα ΕΛ.ΠΕ για τις χερσαίες περιοχές «Άρτα – Πρέβεζα» και «Βορειοδυτική Πελοπόννησος» και για τη χερσαία περιοχή «Αιτωλοακαρνανία» στην Energean Oil & Gas.

Η ΕΔΕΥ δε θα διανείμει ούτε φέτος μέρισμα στο ελληνικό δημόσιο και προτείνει στον μέτοχο (γενική συνέλευση 28 Ιουνίου) τη διανομή των καθαρών κερδών της ύψους 4,2 εκ. ευρώ για:

Τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, από τα καθαρά κέρδη της χρήσης, ύψους 4.282.497,67 ευρώ, το 1/20 αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2α του καταστατικού, που αντιστοιχεί σε 214.124,88 ευρώ. Το ποσό των καθαρών κερδών που απομένει προς διάθεση, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, ανέρχεται σε 4.068.372,79 ευρώ.

Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών χρήσης, και συγκεκριμένα την αύξηση κατά 2 εκ. ευρώ, από τα καθαρά κέρδη της χρήσης μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του καταστατικού. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση νέων μετοχών, έτσι ώστε, το μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε., μετά την αύξηση, να ανέρχεται στο ποσό των 3 εκ ευρώ.

Όπως εξηγεί στην έκθεση της η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. σχετίζεται με την κεφαλαιακή της επάρκεια και ιδιαίτερα με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης στρατηγικών έργων της, που θα αποφέρουν σημαντικές μελλοντικές αποδόσεις, και την πιστοληπτική της ικανότητα.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την εταιρία, «με δεδομένο, ότι η ψηφιακή αποθήκευση των σύγχρονων γεωλογικών και γεωφυσικών δεδομένων, που παραδίδονται στην Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. από τις εντολοδόχους εταιρείες, αποτελεί στρατηγική υποδομή κομβικής σημασίας, η παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα εξυπηρετήσει μεταξύ άλλων το σκοπό αυτό, καθώς και την χρηματοδότηση νέων έργων πρόσκτησης γεωφυσικών αλλά και γεωλογικών δεδομένων».

Πηγή: energypress.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ