Χανιώτης ιερέας αντιδρά στο κλείσιμο των εκκλησιών και στέλνει επιστολή σε Εισαγγελέα και Αστυνομικό Διευθυντή

Επιστολή διαμαρτυρίας στον εισαγγελέα και τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, απέστειλε ιερέας από τα Χανιά, κάνοντας γνωστό πως «ΔΕΝ ΠΡΟΤΙΘΕΜΑΙ νά ύπακούσω σέ παράνομες, άντισυνταγματικές καί άντιχριστιανικές «έντολές», πού προσβάλλουν τόσο έμάς ώς πρόσωπα-χριστιανούς, όσο καί τήν ίδια τήν πίστη μας καί τόν Θεό, καί ΟΥΤΕ ΝΑ ΑΠΕΧΩ άπό τήν τέλεση τών Άκολουθιών, τή Θεία Κοινωνία καί τό Μέγα Άγιασμό, κατά τίς ήμέρες αύτές τού Άγίου Δωδεκαημέρου, καί όχι μόνο.»

Ο πατήρ Δημητρίος Κοκολινάκης ιερουργεί  στον Ιερό Ναό Άγ. Γεωργίου Κατσιφαριανών Χανίων.

Η επιστολή του:

Άξιότιμε κ. Είσαγγελεύ, άξιότιμε κε Διευθυντά,

Διανύοντας τίς άγιες αύτές ήμέρες τού Δωδεκαημέρου, θεώρησα καθήκον καί ίερή ύποχρέωσή μου, νά σάς άπευθύνω τήν παρούσα έπιστολή.

Μέ τίς νέες όλως άντισυνταγματικές έξαγγελίες τής Έλληνικής Κυβερνήσεως, έπιβάλλεται γιά άλλη μία φορά, ή τέλεση ίεροπραξιών κεκλεισμένων τών θυρών καθ’ όλες τίς έπόμενες άγιες ήμέρες, ή μή τέλεση τού Μέγα Άγιασμού τών ύδάτων σέ έξωτερικούς χώρους κοκ.

Μέ τά άνωτέρω μέτρα, προσβάλλονται καί πάλι τά άτομικά καί συνταγματικώς κατοχυρωμένα, δικαιώματα τών πιστών Όρθοδόξων Χριστιανών, καί σκοπός μου μέ τήν παρούσα διαμαρτυρία, είναι νά δηλώσω έπωνύμως καί εύθαρσώς, τήν άντίθεσή μου σέ αύτή τήν ΚΥΑ, καθώς, δι’ αύτής έχουμε κατάφωρη κατάλυση τού Συντάγματος άπό τά ίδια τά όργανα τής Πολιτείας καί συνεπεία αύτού, ύποχρεούμαι νά άντισταθώ μέ κάθε μέσο στήν κατάλυση αύτή καί στήν παραβίαση τών θεμελιωδών δικαιωμάτων τών Έλλήνων πολιτών (άρθρο 3, 13 , 25 καί 120 τού Συντάγματος), οί όποίοι καλούνται νά άπέχουν άπό τόν Έκκλησιασμό, τήν Θεία Κοινωνία καί τόν Μέγα Άγιασμό.

Είχα τή βούληση, συνεπώς, ώς ίερέας τού Ί.Ναού Άγ. Γεωργίου Κατσιφαριανών Χανίων, νά σάς άποστείλω τήν παρούσα έπιστολή μου, γνωστοποιώντας παράλληλα τόσο στόν κ. Είσαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, όσο καί στόν κ. Άστυνομικό Διευθυντή Χανίων, ότι ΔΕΝ ΠΡΟΤΙΘΕΜΑΙ νά ύπακούσω σέ παράνομες, άντισυνταγματικές καί άντιχριστιανικές «έντολές», πού προσβάλλουν τόσο έμάς ώς πρόσωπα-χριστιανούς, όσο καί τήν ίδια τήν πίστη μας καί τόν Θεό, καί ΟΥΤΕ ΝΑ ΑΠΕΧΩ άπό τήν τέλεση τών Άκολουθιών, τή Θεία Κοινωνία καί τό Μέγα Άγιασμό, κατά τίς ήμέρες αύτές τού Άγίου Δωδεκαημέρου, καί όχι μόνο.

Μετά άπό τήν έπονείδιστη, αύθαίρετη καί παράνομη αύτή συμπεριφορά τής ίδιας τής Πολιτείας, θεώρησα ύποχρέωσή μου νά σάς άπευθύνω αύτή τήν έπιστολή διαμαρτυρίας, κοινοποιώντας την παράλληλα στόν κ. Είσαγγελέα, άλλά καί δημοσιοποιώντας την, στά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, θέτοντας παράλληλα τό έρώτημα σέ όλους τούς Έλληνες Πολίτες, γιά τό έάν έχουμε πλέον δημοκρατικό πολίτευμα, μέ ό,τι αύτό συνεπάγεται γιά τά δικαιώματα τών πολιτών, ή αύτό έχει καί έπισήμως καταλυθεί.

Μετά ταύτα, σάς εύχομαι όλόψυχα Καλή κι Εύλογημένη νέα Χρονιά.

Χανιά, 2 Ίανουαρίου 2021

Ό άναφέρων

π.Δημήτριος Κοκολινάκης Όρθόδοξος Ίερέας.»

zarpanews.gr

5 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Μπαρμπα, οταν καταλυανε την εννοια του συνταγματος με την απαγορευση συναθροισεων δε σε ειδα να λες κατι. Τοσα χρονια που καταλυουν καθε εννοια ελευθεριας παλι δε σε ειδα. Εισαι εκπροσωπος της πιο πλουσιας εταιρειας στην Ελλαδα, της εκκλησιας. Ασε τα ανταρτικα λοιπον και τις ξεκασμενες θεωριες σου. Τοσοι παπαδες πεθαναν απο τον ιο στα καλα καθουμενα και μυαλο δε βαλατε! Κανε ενα τηλεφωνακι στους ιερεις στο Λαγκαδα Θεσσαλονικης!
    ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΚΟΣΜΟΣ! Κοσμος χανει τις δουλειες τους, τα παιδια ειναι κλεισμενα μηνες στο σπιτι! Δεν υπαρχει ελευθερη μετακινηση κι εσυ μας λες για την εκκλησια.

  2. Φίλε γράφοντας αυτό το «Μπαρμπα» και στη συνέχεια πουλώντας πνεύμα σε ένα ιερέα που σίγουρα έχει κάτω από τα ράσα κάτι που εσύ μάλλον δεν έχεις, είναι τακτική κάποιου που δεν έχει επιχειρήματα. Ο ιερέας έχει άποψη και επιχειρήματα ενώ εσυ δεν εχεις τίποτα από τα δύο. Το Μπάρμπα όμως επίσης δείχνει άνθρωπο συνηθισμένο να λαμβάνει διαταγές και να υπακούει. Που επίσης σημαίνει ότι δεν είσαι πάστα ηγέτη ενώ ο παπά-Δημήτρης είναι και το απόδειξε με την επιστολή ανυπακοής στα ρεζιλίκια υποταγής στους φασίστες !

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ