Χανιά | Πρόσληψη διερμηνέα από την Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η  «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» θα προσλάβει έναν Διερμηνέα/Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή Φαρσί/Νταρί, στο πλαίσιο του “ESTIA 2021: Στεγαστικό  Πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία στα Χανιά”, το οποίο υλοποιείται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γ.Γ. Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως γίνεται γνωστό «οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους σε έντυπη μορφή εντός σφραγισμένου φακέλου (έντυπη υποβολή) στη διεύθυνση  Ελ. Βενιζέλου 4, 73132 Χανιά  ή σε ηλεκτρονική μορφή με τα συνημμένα δικαιολογητικά (ηλεκτρονική υποβολή) στο [email protected] και εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του φορέα, ήτοι από την Πέμπτη 15/4/2021 έως και την Πέμπτη 29/4/2021 και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες και την πλήρη προκήρυξη μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα της Σύμπραξης Χανίων

http://sfchania.gr/anakoinoseis-deltia-tupou/2021/»

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ