Χανιά | Έγγραφα που «καίνε» τα σχέδια ξενοδοχοποίησης των κτιρίων στο Λόφο Καστέλι και τον πρώην Πρύτανη – «ξενοδόχο»

Σειρά εγγράφων που εκθέτουν το Πολυτεχνείο Κρήτης, τη Σύγκλητο και τον άλλοτε Πρύτανη, σημερινό υφυπουργό Παιδείας, Βασίλη Διγαλάκη δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες ημέρες στα «Χανιώτικα Νέα», αποκαλύπτοντας τις σκοτεινές μεθοδεύσεις για την ξενοδοχοποίηση του κτιρίου στο οποίο μέχρι πρότινος στεγαζόταν η κατάληψη της Rosa Nera.
Αφενός, το παλιό κτίριο της 5ης Μεραρχίας στα Χανιά ουδέποτε αγοράστηκε από το Πολυτεχνείο αλλά του παραχωρήθηκε αποκλειστικά για τις στεγαστικές του ανάγκες, και αφετέρου, στη σχετική σύμβαση του 1979 ξεκαθαρίζεται πως απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου από οποιοδήποτε άλλο, ενώ για κάθε παρέμβαση σε αυτό, είναι αναγκαία η σύμφωνη γνώμη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Τέσσερα έγγραφα που βάζουν φωτιά στα σχέδια για την ξενοδοχοποίηση του κτιρίου στο οποίο στεγαζόταν η 5η Μεραρχία στα Χανιά, και στο οποίο στεγαζόταν επί 16 συναπτά έτη η κατάληψη της Rosa Nera που εκκενώθηκε πρόσφατα από την αστυνομία, δημοσίευσαν τις τελευταίες ημέρες τα Χανιώτικα Νέα. Τα έγγραφα εκθέτουν τη σημερινή Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης που προχωράει κανονικά την εκποίηση των κτιρίων, την προηγούμενη διοίκηση του πρώην Πρύτανη και σημερινού υφυπουργού Παιδείας, Βασίλη Διγαλάκη, και συνολικά την κυβέρνηση που έχει ρίξει βάρος στην υπόθεση της εκχώρησης του κτιρίου στο λόφο Καστέλι για την κατασκευή ξενοδοχείου από την εταιρεία Belvedere.
Συγκεκριμένα, δύο έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από τα τέλη του 1984 και αρχές του 1985 που δημοσίευσε η εφημερίδα την περασμένη Πέμπτη, αποκαλύπτουν πως το ιστορικό κτίριο ουδέποτε αγοράστηκε από το Πολυτεχνείο, αλλά παραχωρήθηκε από το υπουργείο Άμυνας στο υπουργείο Παιδείας, με μία απλή μεταφορά πιστώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό. Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις την περασμένη εβδομάδα, απευθυνόμενος σε συγκεντρωμένους φοιτητές που διαμαρτύρονταν για την εκχώρηση του κτιρίου στην ισραηλινή εταιρεία για να κατασκευαστεί ξενοδοχείο, υποστήριξε πως «το κτίριο της πρώην Μεραρχίας δεν παραχωρήθηκε αλλά αγοράστηκε από το Πολυτεχνείο».
Αντιθέτως, τα δύο έγγραφα της περασμένης Πέμπτης αποκαλύπτουν πως η «αγοροπωλησία» ήταν απλώς μια συναλλαγή μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας και Παιδείας, που αποτυπώθηκε στην αυξομείωση των τακτικών προϋπολογισμών εκείνης της εποχής των δύο Υπουργείων.

Συγκεκριμένα, το έγγραφο με ημερομηνία 28 Δεκεμβρίου 1984 και με θέμα «μεταφορά πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων στον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας 50.000.000 δρχ.», περιγράφει κατ’ ουσίαν πως ένα ποσό βγήκε από την «τσέπη» του υπουργείου Παιδείας και εγγράφηκε στην «τσέπη» του υπουργείου Άμυνας, όπως σημειώνει η εφημερίδα.

Όπως αναφέρεται, στο έγγραφο σημειώνεται ότι συγχρόνως μειώνεται ο προϋπολογισμός εξόδων Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα η «πίστωση του φορέα 19-450 “Πολυτεχνείο Κρήτης” και ΚΑΕ 9241 “Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων σε ιδρύματα επιστημονικά και ανώτατης εκπαίδευσης”, κατά δρχ. 50.000.000».Στο δεύτερο έγγραφο, με ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου 1985, περιγράφεται ακριβώς η ίδια διαδικασία, δηλαδή η μεταφορά χρημάτων στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, απλώς η μείωση του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του φορέα 19-450 “Πολυτεχνείο Κρήτης” αφορά την πίστωση του ΚΑΕ 9241 “κατασκευές έργων σε ιδρύματα επιστημονικά και ανώτατης εκπαίδευσης” και ανέρχεται σε 53.000.000 δρχ.

Από τα δύο αυτά έγγραφα, προκύπτει συνολικό ποσό για τις δύο αποφάσεις ύψους 103.000.000 δραχμών, ποσό το οποίο αναφέρεται και στο πωλητήριο που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών στις 27 Οκτωβρίου του 1986, προκειμένου να γίνει η μεταγραφή του ακινήτου του Υποθηκοφυλακείου. Συνεπώς, γίνεται ξεκάθαρο δεν πρόκειται για χρήματα που διέθεσε το Πολυτεχνείο για να αποκτήσει το κτίριο.

«Φρένο» στην εκχώρηση – Έκθετη η Σύγκλητος

Το Σάββατο, δύο ακόμα πιο σημαντικά έγγραφα για το καθεστώς των ιστορικών κτιρίων του λόγου Καστέλι ήρθαν στη δημοσιότητα και πάλι από τα «Χανιώτικα Νέα», τα οποία ταράζουν για τα καλά τα θεμέλια των σχεδίων για την ξενοδοχοποίηση. Όπως γίνεται ξεκάθαρο στα έγγραφα αυτά, τα κτίρια δόθηκαν στο Πολυτεχνείο με μοναδικό σκοπό την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του, χωρίς δικαίωμα εκχώρησης σε τρίτους, και χωρίς το δικαίωμα παρεμβάσεων σε αυτά, παρά μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, το πρώτο έγγραφο του Αυγούστου του 1979 αφορά την πρώτη σύμβαση ανάμεσα στο Ταμείο Εθνικής Aμυνας (ΤΕΘΑ) και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, με την σύμβαση αυτή λοιπόν, παραχωρείται στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα έναντι του συμβολικού μισθώματος των 6.000 δραχμών ετησίως, το κτήριο των ενετικών φυλακών (έξωθεν μέρος 296 τ.μ.) εκεί όπου στεγάστηκαν οι διοικητικές υπηρεσίες του Πολυτεχνείου.

Ακόμα πιο συγκεκριμένα, στη σύμβαση αυτή μπαίνουν για το Πολυτεχνείο οι εξής όροι χρήσης:

 • Οι επισκευές – συντηρήσεις του κτηρίου είναι μέριμνα του Πολυτεχνείου και πρέπει πάντοτε να γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του Υπουργείο Πολιτισμού.
 • Η χρήση του κτηρίου θα καλύπτει αποκλειστικές ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης, «απογορευομένης οιασδήποτε αλλαγής της συμφωνηθείσης χρήσεως».
 • Ο μισθωτής απαγορεύεται ρητά στη σύμβαση να παραχωρήσει τη χρήση του ακινήτου σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή να το εκμισθώσει.
 • Κάθε είδους δαπάνες για τη βελτίωση, συντήρηση, διαρρύθμιση του συγκεκριμένου κτηρίου, θα γίνονται αποκλειστικά μετά από έγκριση του εκμισθωτού (ΤΕΘΑ) και μόνο με τις σχετικές υποδείξεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Υπουργείο Πολιτισμού.

Το δε δεύτερο έγγραφο, ημερομηνίας Οκτωβρίου 1984, αφορά επιστολή του τότε υπουργού Παιδείας, Απόστολου Κακλαμάνη, με το οποίο ζητείται να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την παραχώρηση της κυριότητας του στρατοπέδου «Παπαστεργίου» (εκεί όπου τότε στεγαζόταν η 5η μεραρχία) στο Πολυτεχνείο Κρήτης «για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του», έναντι του τιμήματος των 103.000.000 δραχμών, που όπως αποκαλύφθηκε από τα έγγραφα που δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη, ήταν μια μεταφορά προϋπολογισμού από το ένα Yπουργείο στο άλλο, χωρίς να εκταμιευθεί ούτε δραχμή από το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ο «ξενοδόχος» Διγαλάκης

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά και τις σημερινές αποκαλύψεις της εφημερίδας, ο υφυπουργός Παιδείας, Βασίλης Διγαλάκης, που όλο το προηγούμενο διάστημα ποιούσε την νήσσαν αναφορικά με τις εξελίξεις που ο ίδιος έχει δρομολογήσει για την εκποίηση του κτιρίου κατά τη θητεία του ως Πρύτανης, επανεμφανίστηκε επικαλούμενος αυτήν ακριβώς την πράξη συναλλαγής των 103 εκατ. δρχ. μεταξύ των δύο υπουργείων, ως πράξη πώλησης του κτιρίου, μαζί με άλλα ακόμα, στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χανίων.

Ο πρώην Πρύτανης του Πολυτεχνείου υποστηρίζει πως τα τρία κτίρια, αυτά των Τουρκικών Φυλακών, των Στρατώνων και της Μεραρχίας Χανίων στον λόφο Καστέλι της Παλιάς Πόλης των Χανίων, πωλήθηκαν το 1986 από τον μέχρι τότε ιδιοκτήτη τους, το υπουργείο Άμυνας, έναντι 103 εκατομμυρίων δραχμών στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Υπενθυμίζεται πως ο πρώην Πρύτανης έχει βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης της εκποίησης των ιστορικών κτιρίων, παράλληλα με τις επιθέσεις κατά της κατάληψης της Rosa Nera, από το 2017, όταν ο σημερινός υφυπουργός Παιδείας, έχοντας τότε αναλάβει και πρόεδρος της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου προχώρησε στην παραχώρηση του χώρου στην εταιρεία «Belvedere Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις» για 25 χρόνια, με αντίτιμο 8,9 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως παρά τον αρχικό εντυπωσιασμό από το ποσό, αυτό αναλογεί σε μόλις 6 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για ένα κτίριο εντός της παλιάς πόλης των Χανίων.

Με τις τελευταίες αποκαλύψεις, και με δεδομένη την στάση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου, που στην τελευταία συνεδρίασή της έκανε λόγο για «μονόδρομο» ως προς την ξενοδοχοποίηση του κτιρίου, η συνέχεια αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το Πολυτεχνείο, σε ανακοίνωσή του ανέφερε την Παρασκευή πως «το θέμα δεν ήταν (ούτε θα μπορούσε να είναι) εάν συμφωνεί το Πολυτεχνείο Κρήτης με την ξενοδοχειακή-τουριστική εκμετάλλευση των ακινήτων στον λόφο Καστέλι, δεδομένου ότι η σχετική απόφαση είχε ήδη ληφθεί από το 2017.

Το θέμα που εξετάστηκε, μετά τα ζητήματα που ετέθησαν από φοιτητές και φορείς της τοπικής κοινωνίας, ήταν εάν υπάρχει νομικά η δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης. Διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να συμβεί χωρίς βαρύτατες συνέπειες για το Πολυτεχνείο Κρήτης».

Ωστόσο, μετά τις αποκαλύψεις για το καθεστώς παραχώρησης αλλά και χρήσης του κτιρίου, στην υπόθεση διαμορφώνονται νέα δεδομένα, με το βάρος να πέφτει τόσο στη Σύγκλητο, όσο και στον δήμο Χανίων και τους πολίτες του.

thepressproject.gr

37 ΣΧΟΛΙΑ

 1. ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΧΝΗ,
  ΑΡΧΙΖΕΙ ΜΠΡΕ ΚΑΙ ΧΑΛΑ Η ΔΟΥΛΕΙΑ …
  ΑΦΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ “ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ” ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΗ ΦΥΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ (Η ΟΠΟΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΝΕΟ ΚΗΡΥΚΑ) ΑΥΤΟ ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΟΤΙ Ο ΞΕΝΟΔΟΧΟΠΡΥΤΑΝΗΣ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ…
  ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ…

  • ΡΕ ΓΛΥΠΤΗ ΠΕΣ ΜΟΥ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΛΑΚΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΡΩΝΕΥΕΣΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ ΔΕΞΙΟΥΣ…
   ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ…
   ΠΕΣ ΜΟΥ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΛΑΚΑ… (ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ).

   • Δεν βλέπουμε το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο που από τραγικές πολεις που ήταν πριν από 25 με 30 χρόνια έχουν γίνει πανέμορφες, πόλεις, φιλικές προς τον πολίτη και τον επισκέπτη παρά μας αρέσουν τα χάλια μας, είχαμε την πιο όμορφη και σωστά δομημένη πόλη και την καναμε μπαχαλο, να είστε καλά εσείς οι αριστεροί της διαπλοκής που είστε και πολλοί σε αυτόν τον τόπο και τον κυβερνάτε χρόνια..

    • ΓΙΑ ΠΕΣ ΜΑΣ ΡΕ ΓΙΑΝΝΗ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΔΕΞΙΟΙ (ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ) ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΗΝ ΟΨΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ;;;;;;
     ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΟΙΟΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ;;;;; Ο ΤΖΑΝΑΚΑΣ, Ο ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ, Ο ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ Ή Ο ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ;;;;;;
     ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ Ο ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ Ο ΓΙΩΡΓΗΣ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΣ (ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ) ΑΦΗΣΕ ΕΡΓΟ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ…
     ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΔΕΞΙΟΣ, ΚΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΑΔΕΞΙΟΣ (ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΚΟΥ) ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΣΟΥ…

     • Ο Kolombitis (ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΞΙΟ SITE?????) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΟΥΣ.
      ΕΠΙΣΗΣ Ο ΑΡΚΑΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΑΖΩΞΙΑΡΗΣ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΧΘΩΝΑΣ ΙΘΑΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΑΡΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟ.

  • ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΥΤΟ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΟΧΙ ΣΤΟΝ κ. ΔΙΓΑΛΑΚΗ . Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ , Ο Χ Ι ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
   κ. ΔΙΓΑΛΑΚΗ . ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ; Η ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΕΠΙΤΗΔΕΣ – ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΘΕΜ,Α. ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΜΝΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ , ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΘΕΙ ΑΚΟΜΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ .

 2. ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ
  ΑΛΛΑ ΞΕΧΑΣΑ. Ο ΚΛΑΡΙΝΟΓΑΜΠΡΟΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΚΕΙ

  • ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΡΕΥΣEI . ΜΠΟΡΕΙ ΩΡΑΙΟΤΑΤΑ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ , ΝΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟΛΙΔΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ , ΟΠΩΣ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟ ΚΑΜ , ΑΡΣΕΝΑΛΙ , ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ , ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ . ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΓΥΡΕΥΟΥΝ ΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΠΑΖΑ , if you know what I mean !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 3. Όντως, κύριοι, κυρίες, τα κτήρια είχαν στεγάσει ΤΟΤΕ στεγαστικές ανάγκες του Π.Κ.
  ΤΟΤΕ δεν υπήρχε η Πολυτεχνιεούπολη….
  Ρωτήστε να μάθετε, πριν γράφετε τόσες μπουρδολογίες, άσχετοι, αλλά συνάμα τόσο ξερόλες…

  Νομίζετε ότι η όποια Διοίκηση, δεν είχε/δεν έχει υπόψη της όλο το ιστορικό, και το δίνετε τώρα εσείς στη δημοσιότητα!
  Συγχαρητήρια.
  Επίσης, από την στιγμή που ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ το κτήριο στο Π.Κ. έχουν περάσει τώρα χρόνια, τώρα είμαστε στο 2020, ανεγέρθη η Πολυτεχνειούπολη, η οποία όλο και αναπτύσεται, υπάρχει κόσμος που έχει δουλέψει σκληρά, εκτός ωραρίου, και το πονάει το Πολυτεχνείο πολύ, το αγαπάει…

  Εσείς τι αγαπάτε; Την προπαγάνδα; Την δυσφήμυση; Τη συκοφαντία; Την πόλη σας; την ανάπτυξη;
  Τις όποιες συλλογικότητες, τους αναρχοαυτόνομους και τους μηδενιστές;
  Ντροπή σας, ειλικρινά.
  Αν έχετε και παιδιά και τους διδάσκετε αυτές τις αξίες, είστε άξιοι της μοίρας σας.

  Ας λάμψει η αλήθεια επιτέλους!
  Ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση των ακινήτων, έγινε όπως πρέπει, μη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με διαφανείς διαδικασίες, υπάρχει κόσμος που εργάστηκε σκληρά…
  Εσείς τι ξέρετε από σκληρή εργασία, με μεράκι για την ανάπτυξη του Πολυτεχνείου που ορισμένοι, θέλω να πιστεύω ότι είναι πολλοί, το ΑΓΑΠΑΝΕ;
  Εσείς αγαπάτε τουλάχιστον τον εαυτό σας; Τουλάχιστον;
  Καληνύχτα σας, και όνειρα γλυκά..

  • 1) ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ Ε Ν ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΟΤΙ , ΑΝ ΚΑΙ ΟΤΑΝ , ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ , ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ , ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ. Α Ρ Α , ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΝΟΙΚΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ; ΑΝ ΗΘΕΛΑΝ ΟΙ κυριοι-κυριοι ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΙΥΣ ΚΤΙΡΙΑ . ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ κυριοι-κυριοι ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ , ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΙΤΕΣ Κ, ΑΛΛΟ ΑΝ Ε ΧΟΥΝ ΓΛΥΚΑΘΕΙ .

   • ΜΑ, τα κτήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης αξιοποιούν ΑΣΧΕΤΕ!
    Μήπως έχει κανένα συμβόλαιο η Ρ.Ν ότι είναι/ ήταν δικό της;

    Το ρεύμα όμως όταν πλήρωνε καλά ήτανε το Πολυτεχνείο ε;
    Δημόσιοι υπάλληλοι είναι, ΝΑΙ, που δουλεύουν σκληρά, εσύ δουλεύεις;
    Η άχασες την ξάπλα, και δεν ξέρεις που την κεφαλή κλίνει;
    Αντε από κει πέρα, άσχετε!

 4. ΜΑ ΤΙ ΘΕΛΟΥΝΕ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΙ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Κ ΠΟΥ ΞΑΦΝΙΚΑ ΤΟ ΘΥΜΗΘΗΚΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ?????????????????ΤΟΥΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΕΡΕΙΠΙΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ??????????ΤΟ ΕΡΕΙΠΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ???????ΤΟ ΕΡΕΙΠΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ?????????ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ???ΤΟΥΣ ΑΡΕΣΕΙ ΔΛΔ ΑΥΤΗ Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ?????????ΑΦΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ(ΚΕΝΤΡ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ,ΔΗΜΟΣ ΚΛΠ ) ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟ ,ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟΣΟ ΝΑ Τ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ,ΟΣΟ Κ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ………………ΕΔΩ ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΑ ,ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ Κ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΦΩΤΑ ,ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΑΔΕΣ Κ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ…………….ΠΟΙΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΟΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Κ Ν ΑΠΟΛΑΥΣΕΙ ΤΗΝ ΘΕΑ???????? ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΑΚΟΥΣΕΙ ,ΟΥΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ Κ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΓΙΝΟΤΑΝ………..ΑΝΤΙΘΕΤΑ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΛΩΣ Η ΚΑΚΩΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ Κ ΦΤΙΑΧΝΕΙ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Κ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ………………..ΕΧΟΥΜΕ ΑΡΚΕΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ……………
  ΟΟΟΟΟΟΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΙΙΙΙΙΙΙ ΔΕΝ ΜΙΛΩ ΓΙΑ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ,ΟΧΙ ΔΕΝ ΜΙΛΩ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΒΡΑΚΙΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΨΙΧΟΥΛΑ ,ΑΛΛΑ ΝΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ Κ ΣΥΜΦΕΡΟΝ DEAL(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ,ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΛΠ ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΑΠ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ………
  ΣΕΒΑΣΤΗ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ κ ΒΛΑΖΑΚΗ ΑΛΛΛΛΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΕΧΕΙ ΣΚΕΦΤΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ) ΠΟΣΑ ΚΤΙΡΙΑ Κ ΕΡΓΑ ΕΧΕΙ ΕΚΚΡΕΜΗ?
  ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ? ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ?????? ΑΣ ΦΤΙΑΞΕΙ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΟΥΡΚΩΝΟΥΝ Κ ΑΣ ΣΚΕΦΤΕΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΠΩΣ Ν ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ……….

  • ……..ΑΝΤΙΘΕΤΑ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΛΩΣ Η ΚΑΚΩΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ Κ ΦΤΙΑΧΝΕΙ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Κ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ………………..ΕΧΟΥΜΕ ΑΡΚΕΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ…………… 1] ΓΙΑ ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑ ΝΤΟΥΡΑΚΗ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΤΕ 2) ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΕΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΙ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΥΤΟ ; ΔΙΚΗ ΤΟΙΥ ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ; ΠΟΙΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ; ΙΣΩΣ ΟΜΩΣ ΒΟΛΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΤΟ ΑΦΗΣΟΥΝ ΝΑ ΡΗΜΑΞΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ” ΑΞΙΩΠΟΙΗΣΟΥΝ ΙΔΙΩΤΙΚΑ !!!!!!!!! . ΣΕ ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΟΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΕΙΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΟ ” ΑΞΙΩΠΟΙΗΣΟΥΝ ΙΔΙΩΤΙΚΑ !!!!!!!!! ΑΣ ΤΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΛΟΙΠΟΝ .

   • ΘΑ ΔΩΣΕΙΣ ΕΣΥ ΤΑ ΦΡΑΓΚΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ?
    ΤΟ ΛΕΦΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΤΑΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ

  • Μπράβο σας καλά τα λέτε τόσα αναξιοποίητα κτήρια και τώρα θέλουν να το φτιάξουν και να το κάνουν βιβλιοθήκη. Όσο για το αν υπήρχε πρόσβαση πριν να πάει ο οποιοσδήποτε να το επισκεφτεί δεν υπήρχε.Πριν 1 μήνα πάρκαρα απ έξω και υπήρχε αλυσίδα και λουκέτο στην πόρτα

 5. θαυμαστε διπολισμο και εμφυλιακες διαθεσεις που σας σπερνουνε απ’αρχης αυτου του αμοιρου ερμαου κρατους. Ετσι θα φαγωνεστε για παντα, -και καλα- “απογονοι των Ιωνων και των Αθηναιων φιλοσοφων”… Της λεει ο αλλος της κυρα-Κουλας οτι πρεπει να γινει ενας ομορφος δημοσιος χωρος να το χαιρεται κι αυτη και τα δισεγγονα της με τα χρηματα που ταιζει την εφορια, κι αυτη λεει ΟΟΟΟΟΟΧΧΧΧΧΧΙΙΙΙΙΙ!!!! (Καημενη μου Πατριδα)

 6. Οταν η πρυτανεια του Πολυτεχνειου εχει γινει ομαδούλα της ΝΔ τι περιμενετε ? Ο Διγαλακης να δικάστεί για αυτα που κανει και την προπαγανδα που πουλάει. Το κτήριο του λόφου Καστέλι ανήκει στους φοιτητες και στο πολυτενχέιο για να αξιοποιηθεί από αυτούς άμεσα και για καμια άλλη χρήση. Ακου εκει να γινει εξνοδοχειο απο που και ως που ? Πρεπει κανεις να ειναι αρκετα πρόβατο για να πιστέψει οτι θα ειναι καλύτερο για το ΠΚ να το δώσει αλλου αντι ολα να γινουν αμεσα αντι για εμεσα. Σταματείστε να ειστε οτι να ναι και σκεφτείτε λίγο πριν εκφερετε άποψη. Σκεφτειτε οτι η πόλη των Χανίων αλλο τιποτα δνε εχει από εξνοδοχεία και τα ενοικια για τους φοιτητες πολύ υψηλα. Τον χειμωνα κυριοι τι θα κανετε που θελετε μονο τουριστες ? Τον χειμωνα μονο απο τους φοιτητες αναπενεει η πολη μας. Αλλα που να καγταλαβετε με τοση πλύση εγκαιφαλου που σαε εχει κανει η τηλεόραση και τα μίντια. Συγκεντρωθείτε !!!

 7. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΧΟΛΙΑΣΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΧΑΛΑΣΑΝΕ ΤΟ ΣΤΕΚΙ….ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΛΥΣΣΑΞΕΙ…
  Ε ΒΕΒΑΙΑ…ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΞΑΝΑΒΡΟΥΝ ??????????????

  ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΟΜΩΣ….
  ΨΑΞΤΕ ΑΛΛΟ ΚΤΗΡΙΟ…
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΚΕΤΑ…

  • Ευτυχώς έρχομαι στα Χανιά κάθε εξάμηνο να δω την οικογένεια. Δεν έχετε καμία σχέση με υγιή τουρισμό. Νταβατζήδες του λιμανιού τους λέμε τους μαγαζάτορες όταν πατάμε το πόδι μας ως τουρίστες. Που είναι η επιθεώρηση εργασίας για τα αίσχη που κάνουν; Εύχομαι να κλείσουν όλα και να μην πατήσει τουρίστας μπας και πιάσετε να βγάλετε λίγο λάδι όπως οι παππούδες σας. Τα μόνα αξιόλογα στέκια ήταν το καμ και η κατάληψη με καλλιτέχνες και φοιτητές από παντού

 8. ρε παιδια, από την στιγμή που το κτήριο ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας (με αγορα απο το Υπ.Αμυνας) και εφόσον το πολυτεχνείο υπαγεται στο Υπ.παιδείας ( ακομη προς το παρόν) η οποια προσπαθεια εκποιησης και πωλησης του ακινητου δεν γίνεται απο το Πολυτεχνείο, το Πολυτεχνείο είναι ο μεσάζωντας δηλ. ώς τελευταίος διαχειριστής του ακινητου δηλωνεί οτι είναι υπερ της πωλησης και τρέχει ολες τις διαδικασιες (ως ο πλεον αρμοδιος αφου είναι ο φορεας διαχείρησης του ακινητου). Τα οποία οφέλη οικονομικά κυριως πιστώνονται στο Υπ. Παιδειας σαν έσοδα, και από εκει και περα το υπουργείο θα ρυθμίσει το τι ποσά και που θα πανε. Προφανώς και κάποια θα πανε και στο ίδιο το Πολυτεχνείο αλλα μέσω του ίδιου του Υπουργειου Παιδειας απλα και ξεκαθαρα, οποτε τα οποια επιχειρηματα αναφερεται ειναι αερολογιες.

  Υ.Γ.1. Προφανώς και ειναι παραλογο να ζητας από ένα πανεπιστημιο να ξοδεψεί χρηματα (που δεν εχει ουτε για τα λειτουργικα του εξοδα) για την ανακατασκευη και διαμόρφωση τετοιών κτηρίων είναι καλυτερο να χτισεις καινουργιο από το να ανακαινήσεις ένα τετοιο κτηριο.

  Υ.Γ.2 τώρα το υπαρχουν <> ή οποιαδηποτε συμφωνηθεντα κατω απο το τραπεζι είναι αλλο πραγμα, και δεν ειμαι αρμοδιος να το εξετασω, που και ετσι να ναι δεν νομιζω οτι θα πεφταμε απο τα συνεφα παντου ετσι λειτουργουν τα πραγματα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ