Χανιά | Δια περιφοράς θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Κισσάμου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Κισσάμου η προγραμματισμένη για τις 18 Μαρτίου 2020 κεκλεισμένων θυρών τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν θα γίνει, αλλά λόγω των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού, θα πραγματοποιηθεί τελικά δια περιφοράς την Κυριακή 22 Μαρτίου 2020 με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και λήξη 22:00 μ.μ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Κισσάμου

Σας γνωρίζω ότι η προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών για τις 18 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα της Κοινότητας Δραπανιά, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού COVID-19.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύμφωνα με το αρ.10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2010 και με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67 παρ.5.1 και 167 παρ.1.2 του Ν.3852/2010, την Κυριακή 22 Μαρτίου 2020 με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και λήξη 22:00 μ.μ.

Μέχρι την παραπάνω ώρα λήξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν ψηφοφορία δια ζώσης, με μόνη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν την ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας:
1. Με e.mail από προσωπικό τους λογαριασμό προς το e.mail του Δήμου Κισσάμου, συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.
2. Με sms από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
-Μετά το πέρας της ώρας λήξης , καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.
-Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω, όπως ακριβώς φαίνονται και στο συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.:

1. Καθορισμός Κ.Α προυπολογισμού 2020 για εντάλματα προπληρωμής.
2. Απόφαση για την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την Οικία Ξαγοράρη.
3. Εγκριση της εγκατάστασης χρήσης Μουσείου Μουσικών στις Λουσακιές.
4. Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου <Προσωρινή πρόσβαση για απεγκλωβισμό κατοίκων Οικισμού Σινενιανών Τ.Κ.Σηρικαρίου>.
5. Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου <Προσωρινή πρόσβαση για απεγκλωβισμό κατοίκων Οικισμού Μουρί Τ.Κ.Βουλγάρω>.
6. Ανάκληση της υπ.αρ. 13/2020 απόφασης Δ.Σ. Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Μονομετοχικής Α.Ε.
7. Εναρμόνιση με την 8/29-1-2020 Απόφαση της Αποκ/νης Δ/κσης Κρήτης περί τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατόπιν της υπ.αρ.43/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
8. Υποχρεωτική αναμόρφωση προυπολογισμού εσόδων-δαπανών έτους 2020 κατόπιν της υπ.αρ.44/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ