Απόκτηση και ανανέωση άδειας ναυαγοσώστη – Δείτε τους χώρους διεξαγωγής των εξετάσεων σε όλη την Κρήτη

Αναρτήθηκε στην ψηφιακή πύλη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” η ανωτέρω (β) σχετική που αφορά στον καθορισμό ημερομηνιών εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση και ανανέωση αδειών ναυαγοσώστη για το χρονικό διάστημα έως και τον μήνα Φεβρουάριο 2023.

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 και παραγράφων 1,2,3,4, και 5 του άρθρου 6 του υπ αριθμό Π.Δ. 71/2020 ΦΕΚ 166Α / 31-08-2020 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες.», όπως ισχύει.

Β) Την με Αριθ. Πρωτ: ΣΔ 76/2020/16-07-2020 Ε ́ Τμήματος γνωμοδότηση του συμβουλίου της Επικρατείας.

Γ) Την Αριθ. Πρωτ: 2131.17/60792/2020/18-09-2020 διαταγή ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ–ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΛΑ Α.

Δ) Το από 23/11/2020 έγγραφο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προέδρου της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδας κ. ΜΥΡΩΝΑΚΗ Μάριου.

Ε) Την με ΩΠ: 271030/11-20 Διαταγή 7ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΣΤ) Την Αριθ. Πρωτ: 2131.17/1008/2022/03-03-2022 αναφορά Κ.Λ.Ηρακλείου.

Ζ) Την με ΩΠ: 031003/03-22 αναφορά Λ/Χ Ρεθύμνου.

Η) Την Αριθ. Πρωτ: 2131.17/866/2022/03-03-2022 αναφορά Κ.Λ.Χανίων.

Θ) Το από 04-03-2022 (17:35) μήνυμα Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προέδρου της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδας κ. ΜΥΡΩΝΑΚΗ Μάριου, περί πρότασης, α) των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της Επιτροπής εξετάσεων ναυαγοσωστών, β) των ημερομηνιών, ωρών, τόπου και χώρου διεξαγωγής εξετάσεων (θεωρητική, αθλητικών δοκιμασιών και πρακτικής).

Ι) Το από 29-06-2022 (09:45) μήνυμα Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προέδρου της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδας κ. ΜΥΡΩΝΑΚΗ Μάριου, περί πρότασης, για εμβόλιμης εξεταστικής υποψηφίων ναυαγοσωστών για την Παρασκευή 08-07-2022 που θα διεξαχθούν από τη ναυαγοσωστική σχολή ocean.

ΙΑ) Την Αριθ. Πρωτ: 2131.17/74/2022/04-03-2022 Απόφαση Διοικητή 7ης ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την Τροποποίηση της αριθμ.03/2022 Ο.Ε. Απόφασης Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών, ημερομηνιών, τόπων και χώρων διεξαγωγής των εξετάσεων των υποψήφιων για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη για το χρονικό διάστημα «Μάρτιος έτους 2022 έως Φεβρουάριος έτους 2023,ΑΔΑ:ΩΝΖ84653ΠΩ-Υ0Β, προσθέτοντας εμβόλιμη εξεταστική την Παρασκευή 08-07-2022 που θα διεξαχθεί από τη ναυαγοσωστική σχολή ocean, όπως αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

2. Έργο των ανωτέρω Εξεταστικών Επιτροπών είναι, η θεωρητική (γραπτή) εξέταση η διεξαγωγή αθλητικών δοκιμασιών καθώς και η πρακτική εξέταση των υποψηφίων για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη με τη διαδικασία και επί των αντικειμένων που προβλέπονται στο άρθρα 5 & 6 του υπ ́αριθμ. Π.Δ. 71/2020 ΦΕΚ 166Α/ 31-08-2020 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες.» ,όπως ισχύει.

3. Οι προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών να μεριμνήσουν, κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων στην περιοχή αρμοδιότητάς τους για τον ορισμό δύο (02) βαθμοφόρων προκειμένου εφαρμοστούν απαρέγκλιτα οι παράγραφοι 3,4 και 5 του άρθρου 6 του Π.Δ. 71/2020 ΦΕΚ 166Α/ 31-08 2020.

4. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Κ.Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2. Κ.Λ.ΧΑΝΙΩΝ
3. Λ/Χ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
4. ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ OCEAN I.K.E. (Μέσω Κ.Λ. Χανίων)
5. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Μέσω Κ.Λ. Χανίων)
6. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ Σταύρος του Μιχαήλ «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ» (Μέσω Κ.Λ. Ηρακλείου)
7. ΚΛΑΔΟΥ Ελένη του Κωνσταντίνου «ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ SECURITY I.K.E.» (Μέσω Κ.Λ. Ηρακλείου)
8.ΧΑΧΛΙΟΥΤΑΚΗΣ Μύρων του Εμμανουήλ «ΩΚΕΑΝΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» (Μέσω Κ.Λ. Ηρακλείου)
9. Δασκαλάκης Μιχαήλ του Γεωργίου «Ναυαγοσωστική σχολή κρήτης» (Μέσω Κ.Λ. Ηρακλείου)
10. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (Μέσω Λ/Χ ΡΕΘΥΜΝΟΥ)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ «ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΕΩΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023».

zarpanews.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Προηγούμενο άρθροΚορονοϊός: Πάμε για νέα μέτρα στα σούπερ μάρκετ
Επόμενο άρθροΤο αεροπορικό χάος στην Ευρώπη είναι η «τέλεια καταιγίδα» και απειλεί και την Ελλάδα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ