Πρόστιμα ύψους 93.000 ευρώ το 2016 για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Στο συνολικό ποσό των 93.000 ευρώ έφτασαν τα πρόστιμα που επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το έτος 2016, ενώ εργασίες της αυξήθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 9%. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την ετήσια έκθεση της Αρχής, επισημάνθηκε μεταξύ άλλων, η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δεδομένων, αλλά και η αύξηση των καταγγελιών που αφορούν σε εισπρακτικές εταιρίες και σε διαφημίσεις τύπου spam.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση, η οποία έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή, Το έτος 2016 επιβλήθηκαν σε 21 περιπτώσεις κυρώσεις σε υπευθύνους επεξεργασίας. Από αυτές, 14 έλαβαν προειδοποίηση – σύσταση για συμμόρφωση μετά από καταγγελία και ακρόαση, ενώ σε επτά υποθέσεις επιβλήθηκε πρόστιμο, το οποίο κυμάνθηκε από 1.000 έως 28.000 ευρώ, αγγίζοντας συνολικά το ποσό των 93.000 ευρώ.

Μάλιστα, σε 6 από τις 7 αυτές αποφάσεις της Αρχής επιβλήθηκε εκτός του χρηματικού προστίμου και η κύρωση της προειδοποίησης-σύστασης.

Παράλληλα, η Αρχή επέβαλε τις κυρώσεις για παραβίαση των διατάξεων που αναφέρονται στις προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την υποχρέωση γνωστοποίησης και λήψης άδειας επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων, την ενημέρωση και το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης των υποκειμένων, το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων, αλλά και διατάξεων σχετικά με τη χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών (οδηγία 1122/2000, όπως αντικαταστάθηκε από την οδηγία 1/2011).

Όπως επισημάνθηκε, τα τελευταία χρόνια οι καταγγελίες για “αζήτητη διαφήμιση” (spam) και εισπρακτικές εταιρίες έχουν σημειώσει ιδιαίτερη αύξηση, με την Αρχή να αποδίδει την εξέλιξη αυτή στην οικονομική κρίση. Την ίδια ώρα, οι καταγγελίες για την προστασία δεδομένων στις εργασιακές σχέσεις παραμένουν στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια. Να σημειωθεί ότι στην ετήσια έκθεση, αναφέρεται πως το σύνολο των διεκπεραιωμένων υποθέσεων προσφυγών/καταγγελιών, ερωτημάτων και γνωστοποιήσεων αρχείων και επεξεργασιών ανήλθε σε 3.105, αυξημένο κατά περίπου 9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό του 2015 ή αυξημένο κατά περίπου 39%. Σε 132 περιπτώσεις η εξέταση των υποθέσεων ολοκληρώθηκε με την έκδοση απόφασης από την Ολομέλεια ή το Τμήμα.

Επίσης, κατά το 2016, η Αρχή εξέτασε 634 προσφυγές/καταγγελίες και 1.115 ερωτήματα υπευθύνων επεξεργασίας ή πολιτών σχετικά με τη νομιμότητα συγκεκριμένης επεξεργασίας ή τον τρόπο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Ερεύνησε 1.356 υποθέσεις γνωστοποιήσεων αρχείων και επεξεργασιών, από τις οποίες οι 625 αφορούσαν στην εγκατάσταση και λειτουργία κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης και οι 731 σε τήρηση αρχείων ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δεδομένων
Όπως έγινε γνωστό, αποφασίστηκε η δημιουργία της πρώτης πανευρωπαϊκής Αρχής Δεδομένων, με τίτλο “Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δεδομένων”, στο οποίο θα συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ σε λίγους μήνες ξεκινά και η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων, ο οποίος “διευρύνει τα δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων και αυξάνει τις υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας”.

Μάλιστα, κατά τον Κων. Μενουδάκου, “αν δεν τηρηθούν οι επιβαλλόμενοι όροι του Κανονισμού, υπάρχει ο κίνδυνος να κινηθούν διαδικασίες κυρώσεων κατά της χώρας και, πάντως, θα είναι πολύ δυσχερές ή και ανέφικτο να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου αυτού Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Υπενθυμίζω ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πέρα από τη συνταγματική, έχει κατοχύρωση και από το ενωσιακό δίκαιο και μάλιστα με συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις”.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε δύο έρευνες που εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη από την Αρχή. Η μία αφορά σε δημοσιεύματα για “λεπτομερή καταγραφή και ανάλυση κινήσεων, δράσεων, καταστάσεων και κυρίως προσώπων τα οποία ανήκουν σε ομάδα/ες που θεωρεί/ούν υπεύθυνους τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) για υποβάθμιση περιβάλλοντος στις Δυτικές Συνοικίες της Θεσσαλονίκης”, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με τις ιδιωτικές τράπεζες φύλαξης γεννετικού υλικού στην Ελλάδα, οι οποίες σύμφωνα με τις καταγγελίες λειτουργούν χωρίς άδεια από το αρμόδιο υπουργείο Υγείας και με άγνωστες συνθήκες φύλαξης του υλικού.

Αφορμή για την εξέταση της υπόθεσης στάθηκε η εταιρία φύλαξης βλαστοκκυτάρων “STEM-HEALTH”, η πτώχευση της οποίας ήρθε πριν λίγους μήνες.

Πηγή: news247.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ