Κρήτη | Στο Περιφερειακό Συμβούλιο το πρόβλημα της διέλευσης πεζών από την εθνική οδό στον Καβρό

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου στις 2 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη
Γ. Απάντηση σε ερωτήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ.:
α) Μαρκογιαννάκη Αλέξανδρου και Σταματάκη Εμμανουήλ με θέμα: «Ατυχήματα από διέλευση πεζών στο ύψος του Καβρού Γεωργιούπολης»
β) Δελημπαλταδάκη Γιώργου και Ζερβάκη Γιώργου με θέμα: «Κατασκευή και αναβάθμιση του ΒΟΑΚ»

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.1 Υποβολή καταλόγου υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά για την επιλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ)
– (Εισηγητής Εκπρόσωπος της Πενταμελούς Επιτροπής (άρθρου 8 παρ. 3 εδ. (α) του Ν. 4386/2016)

1.2 Ψήφιση 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης έτους 2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.
– (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαρία).
1.3 Διαγραφή και Εκποίηση μηχανημάτων έργων – οχημάτων Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών ΠΚ.
– (εισηγητής ο Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών ΠΚ κ. Παπαδάκης Γιώργος)

2. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
2.1 Έγκριση 6ης Τροποποίησης Σχεδίου δράσης ΠΚ έτους 2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.
– (εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

3. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
3.1 Έγκριση Συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης ως εταίρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «JAST/2015/RDIS/AG», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 237196/29-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.
– (εισηγητής ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής κ. Βαμβακάς Λάμπρος).

4. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
4.1 Αποδοχή και έγκριση της μελέτης του ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κρήτης, με τίτλο «Προτεινόμενος Οδικός Χάρτης Ενεργειών ανά εμπλεκόμενο Φορέα για την Περιφέρεια Κρήτης για το Xylella fastidiosa (Ξυλέλλα)», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ.
4.2 Προτάσεις της ομάδας εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης, για την Χάραξη Περιφερειακού Σχεδιασμού (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ – ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ), σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.
– (εισηγήτρια των αριθμ. 4.1 & 4.2 θεμάτων, η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα κα Βρέντζου – Σκορδαλάκη Θεανώ).

5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
5.1 Έγκριση ανάθεσης μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελέτης ανάδειξης και συντήρησης ιστορικών γεφυρών του επ. οδικού δικτύου της ΠΕ Ρεθύμνης» προϋπολογισμού 45.000,00 € με ΦΠΑ, με εφαρμογή διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Ρεθύμνου.
– (εισηγητής ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών ΠΚ κ. Παπαδάκης Γεώργιος).

6. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 10/12-8-2016 και 11/26-9-2016, 12/10-11-2016 και 13/15-11-2016 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
– (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Πιτσούλης Γιώργος).

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ