Προσωπικός Γιατρός: Με ποιον τρόπο θα εγγραφούν οι ανασφάλιστοι πολίτες

Σε προσωπικό γιατρό των δημόσιων μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εγγράφονται οι ανασφάλιστοι πολίτες. Σε περίπτωση που δεν δύναται να καλυφθούν από τις δημόσιες δομές έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται κατόπιν αιτήσεως τους σε προσωπικό γιατρό συμβεβλημένο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Και οι ανασφάλιστοι πολίτες εγγράφονται με τρεις τρόπους στον προσωπικό γιατρό.

1) μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό γιατρό (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p), όπου η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του πολίτη.
2) αυτοπροσώπως σε δομή υγείας Π.Φ.Υ. ή σε προσωπικό γιατρό, φέροντας μαζί του τον ΑΜΚΑ του και προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο.
3) Μέσω φαρμακείων

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν προσωπικό γιατρό.

Μετεγγραφή σε άλλο προσωπικό γιατρό επιτρέπεται μία φορά ανά έτος, το οποίο ξεκινά από την ημερομηνία εγγραφής του πολίτη. Σε περίπτωση αλλαγής Διοικητικής Περιφέρειας εντός του έτους ο πολίτης έχει το δικαίωμα μίας επιπλέον μετεγγραφής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ