«Εξοικονομώ- Επιχειρώ» και «Εξοικονομώ- Ανακαινίζω» στα Χανιά: Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής

Οι «τελευταίες πινελιές» μένουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ενέργειας, για να ολοκληρώσουν και να προχωρήσουν στην τελική δημοσίευση τόσο του προγράμματος Εξοικονομώ – Ανακαινίζω, όσο και του Εξοικονομώ – Επιχειρώ που εκτιμάται πως θα ανοίξουν έως τις αρχές Φεβρουαρίου. Πρώτο βήμα για την προετοιμασία των πολιτών η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και η συλλογή των πρώτων εγγράφων.

Ενημερωθείτε αναλυτικά από το γραφείο Κτηματοεφαρμογή Κρήτης της εταιρείας Solutions, που βρίσκεται στα Χανιά στη Δικτύνης 2. Το οικονομοτεχνικό γραφείο που αναλαμβάνει Κτηματολόγιο, Εξοικονομώ, Ενεργειακά Πιστοποιητικά, Ηλεκτρονικές Ταυτότητες, Αναπτυξιακό Νόμο, ΕΣΠΑ, Επιδοτούμενα Προγράμματα. Τηλ 2821073651

“Εξοικονομώ – Ανακαινίζω”

Χιλιάδες νέοι που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως 31/12/2005 μπορούν να λάβουν επιδότηση έως 90% για επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης και 30% για δαπάνες ανακαίνισης. Τα ποσά μπορεί και να αγγίξουν ακόμη και τα 23.250 ευρώ και μπορούν να αξιοποιηθούν –μεταξύ άλλων- για αλλαγή κουφωμάτων και «ανανέωση» συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού, αλλά και την αγορά τέντας, αντικατάσταση πλακιδίων, ειδών υγιεινής ή και η αγορά ψυγείου ή κουζίνας.

Πιθανές αλλαγές της τελευταίας στιγμής:

Μετά την προδημοσίευση του οδηγού, μηχανικοί εντόπισαν διάφορα σημεία που χρήζουν βελτίωσης, όπως τα όρια συμμετοχής στο πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων αλλά και το γεγονός ότι δικαίωμα συμμετοχής δίνεται μόνο σε όσους έχουν πλήρη κυριότητα στο ακίνητο ή κατέχουν την επικαρπία. Σημεία που μπορούν να αποκλείσουν χιλιάδες δυνητικούς δικαιούχους.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι:

Σύμφωνα με τον προδημοσιευμένο οδηγό του προγράμματος, στο «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 1/1/1984 έως και 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να διεκδικήσουν επιδοτήσεις από 40% έως 90% για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και 30% για την ανακαίνισή τους. Βασική προϋπόθεση για να καταστεί κάποιος δικαιούχος του συγκεκριμένου προγράμματος που φέρει τον ονομασία «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω», είναι η ηλικία του να κυμαίνεται από 18 έως 39 ετών.

Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα/επικαρπία/ψιλή κυριότητα) του αιτούντος θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του προγράμματος (φορολογικό έτος 2021), όπως και κατά την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης/ενοικίασης σε επιλέξιμη κατοικία, ο αιτών (επιλέξιμος σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας/επικαρπίας (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).

Για την υπαγωγή και στο σκέλος «Ανακαινίζω», ο αιτών (επιλέξιμος σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας/επικαρπίας σε ποσοστό 100% (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).

Οι εισοδηματικές κατηγορίες και οι κλιμακωτές επιδοτήσεις:

Για το σκέλος του «Εξοικονομώ» υπάρχουν τέσσερις εισοδηματικές κατηγορίες. Αντίθετα, για το «Ανακαινίζω» το εισοδηματικό όριο είναι 20.000 ευρώ για όλους και επιπλέον το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ.

Οι τέσσερις κατηγορίες του «Εξοικονομώ» είναι οι εξής:

 1. Έως 5.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα ή 10.000 ευρώ οικογενειακό. 75% για ιδιοκατοίκηση και 65% για χρήση του ακινήτου από έτερο πρόσωπο.
 2. 5.000-10.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα ή 10.000-20.000 ευρώ οικογενειακό. 70% ιδιοκατοίκηση και 60% χρήση του ακινήτου από έτερο πρόσωπο.
 3. 10.000-20.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα ή 20.000-30.000 ευρώ οικογενειακό. 55% για ιδιοκατοίκηση και 50% για χρήση του ακινήτου από έτερο πρόσωπο.
 4. 20.000-30.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα ή 30.000-50.000 ευρώ οικογενειακό. 45% ιδιοκατοίκηση και 40% για χρήση του ακινήτου από έτερο πρόσωπο.

Για όλες τις κατηγορίες προβλέπεται μπόνους αποκέντρωσης 15%. Αφορά αιτήσεις όπου η επιλέξιμη κατοικία βρίσκεται σε δημοτική ενότητα με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων.

Για το «Ανακαινίζω», το ποσοστό επιχορήγησης είναι 30% οριζόντια για όλους

Επιθυμώ να αναβαθμίσω ενεργειακά το διαμέρισμά μου αλλά δεν με καλύπτουν τα κριτήρια:

Θα δοθεί ευκαιρία και σε άλλους ενδιαφερόμενους (πχ διαφορετικής ηλικίας) μέσω του Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ 2023 το οποίο αναμένεται το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

Εξοικονομώ – Επιχειρώ

Ενδιαφέρομαι να ανακαινίσω την επιχείρηση μου:

Η ανακαίνιση δεν είναι επιλέξιμη αλλά σίγουρα θα αξίζει να ενημερωθείτε για το Εξοικονομώ Επιχειρώ. Το νέο πρόγραμμα που αναμένεται από μέρα σε μέρα να δημοσιευτεί, αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.

Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Εξοικονομώ Επιχειρώ:

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, όπως αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους και των συστημάτων φωτισμού, επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού χώρων, εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.α.

Για κάθε πρόταση έργου που θα υποβληθεί, ο ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος ορίζεται οι εξής:

 • Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%.
 • Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35%.

Αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρείς (3) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση).

Ποιο είναι το ύψος της χρηματοδότησης:

Για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως 100.000 €,

Για τον κλάδο του Τουρισμού ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 50.000 € έως και 500.000 €. Η Δυναμικότητα της μονάδας θα πρέπει να είναι έως εκατό (100) κλίνες.

Ποσοστό ενίσχυσης στις µεσαίες επιχειρήσεις πρόκειται να είναι 40% και στις πολύ μικρές και μικρές να είναι 50%

Επιλέξιμες επεμβάσεις είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

 • επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους όπως θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,
 • επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών,
 • επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,
 • επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων όπως αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας ή ψύκτες, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες
 • επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων όπως αντικατάσταση Κ.Κ.Μ. από νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερους που ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις (inverters),
 • επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,
 • επεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταικά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών,
 • εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό αλλά σε κεντρικό επίπεδο
 • συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος

Ενδιαφέρον για Φωτοβολταϊκά:

Οι επιχειρήσεις έχουν αρχικά τη δυνατότητα για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών μέσα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ. Εναλλακτικά τόσο επιχειρήσεις, όσο κατοικίες και αγροτικές εκτάσεις, θα μπορέσουν να διεκδικήσουν ένα από τα 250.000 συνολικά σημεία που θα επιδοτηθούν για επενδύσεις που αφορούν εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών (10kw). Το πρόγραμμα εκτιμάται πως θα δημοσιευτεί σύντομα και θα εφαρμοστεί με τη μέθοδο net-metering (αυτοπαραγωγής) για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκάγια ιδιοκατανάλωση στο κτίριό μας (σπίτι, επιχείρηση, γραφείο κτλ).

Για περισσότερες πληροφορίες

Όμιλος Solutions
Χανιά – 2821073651 (Κτηματοεφαρμογή Κρήτης)
Ζάκυνθος – 2695195674 (Κτηματοεφαρμογή Ιονίου)
Κέρκυρα – 2661200859 (Κτηματοεφαρμογή Ιονίου)
Ηλεία – 2621500567  (Solutions)
Αττική – 2102209907 (Solutions)

Email: [email protected]

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ