Το 4ο Γυμνάσιο Χανίων επισκέπτεται το σουηδικό σχολείο Fässbergskolan και μιλάει για τη Μεταγνώση

Από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Σεπτέμβριο  του 2019, το 4ο Γυμνάσιο Χανίων συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο ΜASTER 2017-2019:«Μεταγνωστικές Δράσεις και Στρατηγικές για τη Διδασκαλία και για την μαθησιακή Αποτελεσματικότητά». (MetacognitiveActivitiesandStrategiesforTeachingandEducationalResults).

Το πρόγραμμα συντονίζει το σχολείο Fässbergsskolan, στην πόλη Molndal της Σουηδίας και πλαισιώνεται, πέραν από το δικό μας σχολείο, και από άλλα τρία σχολεία – εταίρους από τη Δανία, τη Φιλανδία και την Ισπανία.
Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, ο διευθυντής του σχολείου, κ. Παπαγιάννης Απόστολος και η συντονίστρια εκπαιδευτικός,κ. Μπατάκη Ειρήνη, επισκέφτηκαν  το Νοέμβριο του 2017 τοσουηδικό σχολείο, όπου ενημερώθηκαν αναλυτικά για τους στόχους, το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία του προγράμματος και συνδιαμόρφωσαν τις επόμενες δράσεις του. Επιπλέον, έτυχαν θερμής υποδοχής από τη διευθύντρια και την υπεύθυνη καθηγήτρια του σχολείου, και περιηγήθηκαν στις υπέροχες, πρόσφατα ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του αλλά και στην πόλη. Επιπλέον, συμμετείχανσεεπιμορφωτικό σεμινάριομεθέματιςμεταγνωστικέςμεθόδουςκαι την εφαρμογή τους  μαζί με συναδέλφους – καθηγητές του σχολείου.

Το πρόγραμμα ΜASTER

Πρόσφατες έρευνες στον τομέα της εκπαίδευσης και της μάθησης αναφέρουν ότι ένα μεγάλο μέρος των μαθητών, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο τους, έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση σε σχέση με την επίδοση τους, εμφανίζουν αδυναμία συγκέντρωσης καιεγκαταλείπουν όταν εμφανίζονται δυσκολίες/πιέσεις. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να βοηθήσει τους μαθητές να ξεπεράσουν τα εμπόδια και τις αντιστάσεις αυτές με το να σκεφτούν καθαρά πώς μαθαίνουν, και να αναπτύξουν στρατηγικές μάθησης, γνώσης, επίλυσης προβλημάτων κ.α ως μέρος της καθημερινής μαθησιακής τους ρουτίνας. Τέτοιες στρατηγικές αφενός μεν βοηθούν τους μαθητές να  αποκτήσουν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση στη μαθησιακή τους πορεία, αφετέρου διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς να βελτιστοποιήσουν και να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι καθηγητές θα χρησιμοποιήσουν μεταγνωστικές στρατηγικές στην τάξη τους, ενώ οι   μαθητές θα διδαχτούν και θα μάθουν να καθοδηγούν τη σκέψη τους εξασκούμενοι στη χρήση αυτών των στρατηγικών και συνεργαζόμενοι τόσο μεταξύ τους όσο και με μαθητές από τα άλλα σχολεία του εξωτερικού.

Ο όρος«μεταγνώση»αναφέρεται στη γνώση που έχει το ίδιο το άτομο για τις δικές του γνωστικές λειτουργίες, για τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο αντιλαμβάνεται, θυμάται, σκέφτεται και ενεργεί. Μερικά σχετικά ερωτήματα που πυροδοτούν την μεταγνωστική μάθηση και εμπειρία είναι για παράδειγμα τα ακόλουθα:  Ποιο πρόβλημα θέλω να λύσω;Τι χρειάζεται να κάνω;Τι κάνω στην πραγματικότητα;Τι μπορώ να κάνω διαφορετικά την επόμενη φορά;Τι με διασπάει, τι με βοηθάει να συγκεντρώνομαι; Πώς θυμάμαι καλύτερα; Πώς καταστρώνω ένα σχέδιο δράσης; κ.α.

Το πρόγραμμα προβλέπει μετακινήσεις και φιλοξενία μαθητών και συνοδών καθηγητών στις συμμετέχουσες χώρες του προγράμματος, αρχής γενομένης με την μετακίνηση 5 μαθητών και 2 καθηγητών από το 4ο Γυμνάσιο Χανίων στην πόλη Kjellerup της Δανίας στις 2 με 9 Φεβρουαρίου 2018.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ