Βαρύτητα από την Περιφέρεια Κρήτης στα θέματα ενέργειας

Την ιδιαίτερη βαρύτητα που η Περιφέρεια Κρήτης αποδίδει στα θέματα Ενέργειας επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος για Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα, Γιώργος Αλεξάκης, απευθύνοντας χαιρετισμό το πρωί της Πέμπτης, στην ημερίδα με θέμα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια» που διοργάνωσε ο δήμος Χερσονήσου, στο χώρο του Ενυδρείου Κρήτης, στην πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας έγινε παρουσίαση της Πράξης με τίτλο – «ΣΥΝεργασία για
την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια Κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας
Κύπρου» με το ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A
Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020 καθώς και των τεσσάρων ακόμη ευρωπαϊκών έργων που
υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης, στον άξονα της Ενέργειας.

Όπως τόνισε ο κ. Αλεξάκης, κατά το χαιρετισμό του, η υλοποίηση των πέντε αυτών έργων
στόχο έχει την εμπειρία, γνώση, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των νέων
ευκαιριών καθώς και την ενίσχυση των δεξιοτήτων, της τεχνογνωσίας και την ενεργοποίηση
κάθε φορέα, επιστήμονα και πολίτη για την προστασία του περιβάλλοντος και την
εξοικονόμηση ενέργειας με έμφαση στα δημόσια κτίρια.

Υπενθύμισε, μάλιστα, τον ευρωπαϊκό στόχο για το 2020, για εξοικονόμηση ενέργειας κατά,
τουλάχιστον, 20%, με την ταυτόχρονη ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των περιορισμό κατά, τουλάχιστον, 20% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Όπως σημείωσε, η Περιφέρεια Κρήτης, έχοντας παρακαταθήκη το έργο Euronet 50/50 που
άρχισε να υλοποιείται από την εποχή της Νομαρχίας Ηρακλείου και το δεύτερο σκέλος του
Euronet 50/50max που απέφεραν αξιοσημείωτα αποτελέσματα στην εξοικονόμηση
ενέργειας σε 100 σχολεία της Κρήτης, συνεχίζει έχοντας πολύτιμη εμπειρία από τα δεκάδες
ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιεί αλλά και την πληθώρα πράξεων που
έχουν ενταχθεί στο Περιφερειακό Πρόγραμμα.

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ