Τι θα ισχύσει από το τρίτο 10ήμερο Απριλίου για τα ενοίκια

Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που εκμισθώνουν τα ακίνητά τους σε επιχειρήσεις κλειστές με κρατική εντολή και δεν τους έχει επιτραπεί να εισπράξουν ενοίκια στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους καθώς και χιλιάδες άλλοι που εκμισθώνουν ακίνητά τους σε πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις και εργαζομένους τους θα λάβουν ταυτόχρονα τις αποζημιώσεις για τα απωλεσθέντα ποσά ενοικίων του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, εντός του τρίτου δεκαημέρου του Απριλίου.

Επιπλέον, η πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου, η οποία ίσχυσε στο πρώτο τρίμηνο του 2020 για τις επιχειρήσεις που έμειναν κλειστές ή υπολειτουργούσες, καθώς επίσης και η μερική απαλλαγή από το 40% του ενοικίου, η οποία ίσχυσε στο πρώτο τρίμηνο του 2020 για χιλιάδες άλλες επιχειρήσεις πληττόμενες οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού και για τους υπαλλήλους τους θα ισχύσει και τον τρέχοντα μήνα Απρίλιο. Οι δε ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν θα τούς επιτραπεί να εισπράξουν ενοίκια επαγγελματικής στέγης για τον μήνα Απρίλιο καθώς και εκείνοι που θα εισπράξουν τα ενοίκια του Απριλίου “κουρεμένα” κατά 40% θα έχουν το δικαίωμα να εισπράξουν εντός του μηνός Μαϊου αποζημιώσεις από το κράτος.

Αναλυτικά, οι 5 νέες ρυθμίσεις που θα ισχύσουν από το τρίτο δεκαήμερο του Απριλίου για τα ενοίκια προβλέπουν τα εξής:

1) Ταυτόχρονη καταβολή αποζημιώσεων για τα απωλεσθέντα ποσά ενοικίων των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου σε ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που υποχρεώθηκαν είτε να μην εισπράξουν καθόλου ενοίκια τους μήνες αυτούς από τους επιχειρηματίες μισθωτές τους είτε υποχρεώθηκαν να εισπράξουν τα ενοίκια των μηνών αυτών μειωμένα κατά 40%. Η ταυτόχρονη καταβολή και των δύο αποζημιώσεων θα γίνει στο τρίτο δεκαήμερο του Απριλίου. Ουσιαστικά, η αποζημίωση για τον μήνα Μάρτιο θα προκαταβληθεί ταυτόχρονα με την αποζημίωση για τον μήνα Φεβρουάριο, χωρίς να απαιτηθεί από τους δικαιούχους ιδιοκτήτες να έχουν υποβάλει προηγουμένως δηλώσεις COVID για τον Μάρτιο. Η προκαταβολή της αποζημίωσης για τα απωλεσθέντα ενοίκια του μηνός Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

* Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.

* Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

* Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

* Ο μισθωτής-εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Μάρτιο.

* Να έχει υποβληθεί, για τις μισθώσεις αυτές, δήλωση COVID τον Φεβρουάριο.

* Να πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ σημαντική για τους χιλιάδες ιδιοκτήτες που δεν έχουν εισπράξει ούτε ευρώ από ενοίκια στο δίμηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2021 λόγω των εκτάκτων μέτρων που εφαρμόζονται για την οικονομική στήριξη εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων αναγκασμένων να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους για να αποφευχθεί η εξάπλωση του κορωνοϊού. Οι ιδιοκτήτες οι οποίοι είχαν αρχίσει να διαμαρτύρονται έντονα στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι οι πληρωμές των αποζημιώσεων καθυστερούν και οι ίδιοι, μη έχοντας εισπράξει καθόλου ενοίκια για όλο το πρώτο τρίμηνο του έτους, έχουν αρχίσει πλέον να αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, εντός του Απριλίου, αποζημιώσεις δύο μηνών, οι οποίες θα αντιστοιχούν στο 80% των μη εισπραχθέντων ενοικίων του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου 2021.

Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης που έχει συμφωνήσει με μισθώτρια επιχείρηση να λαμβάνει από αυτήν ενοίκιο 1.000 ευρώ κάθε μήνα, θα εισπράξει, εντός του τρίτου δεκαημέρου του Απριλίου, ποσό αποζημίωσης ύψους 1.600 ευρώ, το οποίο θα αντιστοιχεί στο 80% του ποσού των 2.000 ευρώ που ισούται με τα ενοίκια δύο μηνών. Επίσης ιδιοκτήτης που έχει συμφωνήσει να λαμβάνει ενοίκιο 500 ευρώ κάθε μήνα, θα εισπράξει εντός του Απριλίου αποζημίωση για απωλεσθέντα ενοίκια δύο μηνών, συνολικού ύψους 800 ευρώ (80% Χ 500 ευρώ Χ 2).

Σημειώνεται ότι τα ποσά των αποζημιώσεων είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα και δεν επιτρέπεται να συμψηφίζονται με χρέη των ιδιοκτήτων προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς οποιονδήποτε άλλον φορέα του Δημοσίου.

2) Πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωμής ενοικίων μηνός Απριλίου για εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις των κλάδων του λιανεμπορίου, της εστίασης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του τουρισμού και των μεταφορών, που έχουν μισθωμένα τα ακίνητα των επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων. Απαλλαγή από την καταβολή ενοικίων και τον Απρίλιο θα ισχύσει και για τα γυμναστήρια, τα κέντρα αισθητικής και πλήθος άλλες επιχειρήσεις πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που έχουν ως προϋπόθεση ομαλής λειτουργίας την πραγματοποίηση συναθροίσεων πολλών ατόμων σε εσωτερικούς χώρους.

3) Καταβολή αποζημιώσεων που θα αντιστοιχούν στο 80% των απωλεσθέντων ενοικίων του μηνός Απριλίου σε όσους ιδιοκτήτες-φυσικά πρόσωπα εκμισθώνουν ακίνητά τους στις επιχειρήσεις των παραπάνω κλάδων. Για τους ιδιοκτήτες -νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητά τους στις επιχειρήσεις των παραπάνω κλάδων και δεν πρόκειται να εισπράξουν ενοίκια και τον Απρίλιο, προβλέπεται η καταβολή αποζημιώσεων ίσων με το 60% των απωλεσθέντων ενοικίων.

4) Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μηνιαίου ενοικίου του μηνός Απριλίου για τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού, εξακολουθούν δηλαδή να έχουν σημαντικά μειωμένο τζίρο λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις και τις οικονομικές δραστηριότητες που επιβάλλονται για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού. Η ίδια απαλλαγή θα ισχύει και για τα ενοίκια κύριας κατοικίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές, εφόσον τεθούν σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων καθώς επίσης και για τα ενοίκια φοιτητικής στέγης των τέκνων των εργαζομένων αυτών.

5) Καταβολή αποζημιώσεων στους φορολογούμενους που εκμισθώνουν τα ακίνητά τους στις παραπάνω “πληττόμενες” επιχειρήσεις ή στους εργαζομένους των επιχειρήσεων αυτών, οι οποίοι είναι σε αναστολή συμβάσεων εργασίας. Οι αποζημιώσεις θα αντιστοιχούν στο 50% των εισοδηματικών απωλειών. Ουσιαστικά θα ισοδυναμούν με το 20% των συμφωνηθέντων ενοικίων.

Πηγή:newmoney.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ