Συνεργασία σούπερ μάρκετ ΣΥΝΚΑ – Μασούτη: Τι ανακοίνωσε η επιτροπή ανταγωνισμού

Σε «Δημόσια ανακοίνωση συγκέντρωσης επιχειρήσεων (άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει)», η Επιτροπή Ανταγωνισμού δημοσιοποίησε τα εξής:

Απόκτηση από την ΜΑΣΟΥΤΗΣ αποκλειστικού και κοινού κατά περίπτωση ελέγχου επί του ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Στις 04.03.2022 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνι­σμού η συγκέντρωση με την οποία η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» (η «Μασούτης») αποκτά τον αποκλειστικό και κοινό, κατά περίπτωση, έλεγχο επί του κλάδου χονδρικού και λιανικού εμπορίου ειδών σούπερ-μάρκετ του προμηθευτικού και καταναλωτικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» (ο «ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ») που απαρτίζε­ται, μεταξύ άλλων, από καταστήματα λιανικής και χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ-μάρκετ, συμμετοχές σε επιχειρήσεις, συμβατικές σχέσεις, ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Η γνωστοποιούμενη συγκέντρωση αφορά την αγορά λιανικής και χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ-μάρκετ. Όλως παρεμπι­πτόντως, και ενόψει συγκεκριμένων συμμετοχών επί των οποίων μεταβάλλεται η ποιότητα του ελέγχου, η συγκέντρωση αφορά και τους κλάδους τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών περιφε­ρειακής εμβέλειας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ