Συνέδριο για την προστασία παράκτιων υδροφορέων της Μεσογείου από το Πολυτεχνείο Κρήτης 27 – 29 Σεπτεμβρίου στο ΚΑΜ

Συνέδριο για την προστασία των παράκτιων υδροφορέων της Μεσογείου θα πραγματοποιηθεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης 27-29 Σεπτεμβρίου στο ΚΑΜ.

Το ερευνητικό έργο Sustain-COAST (Βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων υπογείων υδάτων και μείωση της ρύπανσης μέσω καινοτόμου διακυβέρνησης σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα) χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος PRIMA, έχει συντονιστή το Πολυτεχνείο Κρήτης και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Καρατζά, Διευθυντή του Εργαστηρίου Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Το ερευνητικό έργο MEDSAL έχει την ίδια πηγή χρηματοδότησης με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ. Ευάγγελο Τζιρίτη, ερευνητή του οργανισμού MEDSAL. Το έργο MEDSAL αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των αποθεμάτων υπόγειων υδάτων στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου, οι οποίες συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο ευάλωτων περιοχών στον κόσμο όσον αφορά τη λειψυδρία και την υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων. Αυτό θα αντιμετωπιστεί με την παροχή μιας νέας ολιστικής προσέγγισης, προς την κατεύθυνση της βιώσιμης διαχείρισης των παράκτιων υδροφορέων, οι οποίοι επηρεάζονται από τον αυξημένο (μεμονωμένο ή πολλαπλά επαγόμενο) κίνδυνο αλάτωσης των υπόγειων υδάτων, ιδίως υπό τις μεταβλητές μετεωρολογικές και κλιματικές συνθήκες της Μεσογείου και το ταχέως μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο.

Στο έργο συμμετέχουν έξι χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Τυνησία, Γερμανία, Γαλλία και Τουρκία) με σκοπό τη διερεύνηση βιώσιμων προσεγγίσεων διακυβέρνησης για την ποιοτική και ποσοτική διατήρηση τεσσάρων Μεσογειακών παράκτιων υδροφορέων (Ελλάδα, Ιταλία, Τυνησία, Τουρκία) έναντι των ανθρωπογενών και κλιματικών πιέσεων, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα τα τοπικά περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά.

Βασικός στόχος του έργου είναι η προώθηση καινοτόμων εννοιών διαχείρισης του νερού με βάση τις αρχές 4R (Reduce, Recycle, Reuse, Recover): Μειώνω, Ανακυκλώνω, Επαναχρησιμοποιώ και Ανακτώ. Στο πλαίσιο του Sustain-COAST γίνεται έναρξη διαλόγου μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων για τη διαχείριση των παράκτιων υδροφορέων, χρησιμοποιώντας παράλληλα καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές διαμεσολάβησης για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων αντιθέσεων διαχείρισης. Το Sustain-COAST ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων σε μια μαθησιακή διαδικασία βασισμένη σε οπτικοποιημένες και διαδραστικές μεθόδους, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο πέντε εργαστηρίων (Living Labs).

Σχετικά με το συνέδριο: Πρόκειται για κοινό συνέδριο δύο Ευρωπαικών Προγραμμάτων PRIMA, τα Sustain – COAST και MEDSAL, που αφορούν προστασία παράκτιων υδροφορέων της Μεσογείου. Το Εργαστήριο Γεωπαριβαλλοντικής Μηχανικής του Πολυτεχνείου Κρήτης συντονίζει το  ένα εκ των δύο προγραμμάτων, το PRIMA Programme “Sustain-COAST” όπου έχουμε ως περιοχή μελέτης τον υπόγειο υδροφορέα Μαλίων, Ηρακλείου, Κρήτης. Οι εταίροι των δύο προγραμμάτων προέρχονται από τις χώρες: Ελλάδα, Κύπρο,  Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Τουρκία, και Τυνησία.

Ο σκοπός του συνεδρίου είναι η διευρεύνηση της συμπληρωματικότητας των δυο έργων και η δημιουργία συνεργειών ως προς τα αποτελέσματα της έρευνάς τους.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου ΕΔΩ.

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ