Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κισσάμου – Δείτε τα θέματα

Τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κισσάμου θα γίνει στις 9 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα  19:00 μ.μ. στο Δημαρχείο Κισσάμου, στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων, τηρουμένων των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού.

Η συνεδρίαση θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020.
  2. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Κισσάμου-Πολυτεχνείο Κρήτης για το ερευνητικό πρόγραμμα <Σχέδιο αξιοποίησης υδατικών πόρων για υδρεύσεις στις Τ.Κ.Αμυγδαλοκεφαλίου, Κάμπου και Κεφαλίου Δ.Ε.Ιναχωρίου Δ.Κισσάμου>.
  3. Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή διαχείρισης του τοπικού προγράμματος (Ε.Δ.Π) του μέτρου 19 Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ—Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων) του ΠΑΑ 2014-2020 CLLD/DEADER του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
  4. Εγκριση δικαιωμάτων διέλευσης Ο.Τ.Ε Α.Ε.
  5. Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας για έκτακτες ανάγκες.
  6. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους. Καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα χρήσης. (όμοροι).
  7. Απευθείας παραχώρηση αιγιαλού στην <ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.>.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ