Συνεδριάζει μεικτά το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020, την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20354 (ΦΕΚ 1724/Β/09-04-2022) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00» και την αριθμ. 934/29-12-21 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη
Β. Ψηφίσματα
Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων:

Γ.1 του κ. Χρονάκη Νικόλαου της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: «Τοποθέτηση διαχωριστικού στηθαίου συνεχίζοντας το στηθαίο της ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ έως τη ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΝΩΝ»

Γ.2 της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Η διοίκηση της Περιφέρειας υποκλίνεται στην ασυδοσία του κεφαλαίου και της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΑΕ, διαχειρίστριας της ΒΙΠΕ Ηρακλείου, να λειτουργεί χωρίς μελέτη και μέτρα περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων»

Γ.3 της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Αναγκαίες ενέργειες της Περιφέρειας για την αποπεράτωση του μνημειακού συγκροτήματος για τη Μάχη της Κρήτης, στη θέση «Συκολιά» του Γαλατά Χανίων»

1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Επικαιροποίηση – 1η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης / Περιφερειακών Ενοτήτων 2022, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ-(εισηγήτρια η κ. Δασκαλάκη Χρυσούλα, προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ)

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) οδού Καζαντζίδη από Α/Κ Αλικαρνασσού έως Ι/Κ Καλλιθέας, Χ.Θ. 0+255,42 έως Χ.Θ. 2+765,89 στα πλαίσια του υποέργου: «Κατασκευή Αντιπλυμμηρικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης» του έργου:

«Επισκευές-Συντηρήσεις-Αποκαταστάσεις-Κατασκευές τεχνικών υποδομών για την αντιπλυμμηρική προστασία Περιφέρειας Κρήτης για τα έτη 2020-2022», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ-(εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου)

2.2 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης για την εκτέλεση εργασιών στην Επαρχιακή Οδό 1 από το λιμάνι Καβονησίου Κισάμου μέχρι το χωριό Πλάτανος στα πλαίσια του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 48 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 1 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ», Αναδόχου: «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων. -(εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

2.3 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης για την κατασκευή δύο πασαλοσυστοιχιών, επί της Επαρχιακής Οδού 5 Καλουδιανά – Χρυσοσκαλίτισσα πλησίον του ορίου οικισμού Τοπολίων, για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 21ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ», Αναδόχου: «ΕΝΩΣΗ ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. – ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε. – MITOS Α.Ε. – ΝΕΑΡΧΟΣ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων. -(εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

2.4 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης για την κατασκευή πασσαλότοιχου και την τοποθέτηση πλεγμάτων και αγκυρίων, επί της Επαρχιακής Οδού 01 (Καστέλι-Κεφάλι) πλησίον οικισμού Κεραμωτής, για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 21ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ», Αναδόχου: «ΕΝΩΣΗ ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. – ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε. – MITOS Α.Ε. – ΝΕΑΡΧΟΣ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων. -(εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

2.5 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση κυκλοφορίας) μεταξύ των οικισμών Αζογυρέ και Αχλαδιάκες, της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιόχωρας, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων. -(εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

2.6 Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών στον επαρχιακό δρόμο Ταυρωνίτης – Παλαιόχωρα στο πλαίσιο του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» 20ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 14», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων. -(εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου ADRISEISMIC – New approaches for seismic improvement and renovation of Adriatic and Ionian historic urban centers- Νέες Προσεγγίσεις για την σεισμική βελτίωση και ανακαίνιση-αποκατάσταση ιστορικών κέντρων της Αδριατικής και του Ιονίου (πρόγραμμα INTERREG ADRION)»,σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου. -(εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γεώργιος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ)

4. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένου πρακτικού της αριθμ. 02/27-01-2022 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. -(εισηγητής ο κ. Μπαριτάκης Παύλος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου).

Παρατήρηση:

  • Η είσοδος στη δια ζώσης συνεδρίαση επιτρέπεται αυστηρά μόνο στα μέλη και στους συμμετέχοντες του ΠΣ που έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.
  • Παρακαλούνται μόνο οι σύμβουλοι οι οποίοι δεν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του ΠΣ μέσω τηλεδιάσκεψης.

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ