Συνεδρίαση… εξ’ αποστάσεως και για το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου

Στα πλαίσια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19 και εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 10 του ΦΕΚ Α55/2020, καθώς και τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου θα λάβει χώρα δια περιφοράς την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και λήξη 18:00 μ.μ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ν’ αποφασίσουν είναι τα εξής:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ
1ο Θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΕΛΑΔΙΑΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ»

(εισηγητής: Δήμαρχος)

2ο Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου  Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Μονάδων Εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ “ΜΕΛΑΔΙΑΝΑ” ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ»

(εισηγητής: Δήμαρχος)

3ο Θέμα: Έγκριση χορήγησης σύμφωνης γνώμης προς την Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου ότι η παροχέτευση και επεξεργασία των λυμάτων των οικισμών Αρχοντική, Καρωτή, Κούφη, Επισκοπή, να γίνει μέσω της ΕΕΛ Ρεθύμνου

(εισηγητής: Δήμαρχος)

4ο Θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 13 ΚΑΙ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019»

(εισηγητής: Δήμαρχος)

5ο Θέμα: «Αποδοχή όρου σχεδίου δανειστικού συμβολαίου για το Έργο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΕΩΣ ΚΑΒΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΒΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα “ΦΙΔΟΔΗΜΟΣ Ι”

(εισηγητής: Δήμαρχος)

6ο Θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 13 ΚΑΙ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019»

(εισηγητής: Δήμαρχος)

7ο Θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου <Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου, Δήμου Αποκορώνου

(εισηγητής: Δήμαρχος)

8ο Θέμα: Τροποποίηση της 198/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σκέλος της διαδικασίας ανάθεσης της Οικονομοτεχνικής Μελέτης

(εισηγητής: Δήμαρχος)

9ο Θέμα: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Λαογραφικού Μουσείου Γαβαλοχωρίου» – Δημοσιονομική τακτοποίησή του

(εισηγητής: Νικολούδης Εμμανουήλ)

10ο Θέμα: Εκμίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Στύλου

(εισηγητής: Νικολούδης Εμμανουήλ)

11ο Θέμα: Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων

(εισηγητής: Νικολούδης Εμμανούηλ)

12ο Θέμα: Αναγκαιότητα εξεύρεσης χώρου στάθμευσης σε Γεωργιούπολη και Καβρό

(εισηγητής: Αποστολάκης Ιωάννης)

Μέχρι την παραπάνω ώρα λήξης (ήτοι Δευτέρα 23/3/20 και ώρα 18:00) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν ψηφοφορία δια ζώσης, με μόνη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν την ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας:

  1. Με e.mail από προσωπικό τους λογαριασμό προς το e.mail της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αποκορώνου με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.
  2. Με sms από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

-Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

-Οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τον τρόπο αυτό, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη αποφάσεων, τακτική συνεδρίαση.

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ