Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τις ψηφιακές τεχνολογίες

Την αξιοποίηση τεχνολογικών εφαρμογών και εργαλείων του νέου “ψηφιακού” κόσμου τόνισε ο Γιώργος Αλεξάκης Ενταταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος επί Ευρωπαϊκών-Διεθνών Θεμάτων στην Εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “3D Printing in VET” του πλαισίου Erasmus+, που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο.

Παρουσιάζοντας την επικαιρότητα του φαινομένου του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ευρώπη και παγκοσμίως, μετέφερε την εμπειρία της Περιφέρειας Κρήτης από την υλοποίηση δεκάδων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για το περιβάλλον, την εξοικονόμηση ενέργειας, την βιώσιμη γαλάζια οικονομία, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την κυκλική οικονομία.

Οι συνεργασίες αυτές  αποτελούν ένα υπόβαθρο ανάμεσα στις χώρες, στις περιφέρειες, και στους δήμους για μια στροφή προς την πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη, διότι η μετάβαση προς την ψηφιακή εποχή, είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για μια βιώσιμη ανάπτυξη, κλιματική ουδετερότητα, ανάκαμψη από την πανδημία του κορονοϊού. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε ενεργά:

  • στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής,
  • στην αντιμετώπιση σημαντικών περιβαλλοντικών προκλήσεων  όπως η εξάντληση των φυσικών πόρων και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος,
  • στην αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας
  • στον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας και της ασφάλειας
  • στην υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής

Με ορίζοντα το 2030, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ατζέντα των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Στόχος του προγράμματος «Τρισδιάστατη εκτύπωση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτισης (3D Printing in VET)» είναι η εισαγωγή και η χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα, σε σχέση και με τις δομές κατάρτισης σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Γιώργος Αλεξάκης επεσήμανε την σημασία που έχει η εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing), οι διαδικτυακές πλατφόρμες, οι έξυπνες συσκευές, η τεχνητή νοημοσύνη, η ηλεκτρονική βιώσιμη κινητικότητα (e-sustainable mobility) το Internet of things σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους καθώς και στην εκπαίδευση, καθώς: οι εφαρμογές αυτές βοηθούν στην παραγωγή τελικών προϊόντων, ελαχιστοποιώντας τα κόστη μεταφοράς και την κατανάλωση πρώτων υλών, αλλά και μέσω του  μετασχηματισμού ενός  ακριβού τρόπου εκμάθησης, χρονοβόρας εργασίας  ή περιβαλλοντικά κοστοβόρας διαδικασίας, σε μια μοντελοποιημένη, γρήγορη, ευέλικτη εφαρμογή.

Ο Γ. Αλεξάκης κάλεσε τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα τους πολίτες που είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος, να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για τη συμβολή στη μετάβαση προς μία βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, μειώνοντας την αρνητική επίδραση στο περιβάλλον, με την ενσωμάτωση στην εργασία, δραστηριότητα και καθημερινότητα νέων  τρόπων και μεθοδολογικών ψηφιακών εργαλείων με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ακόμα o Κυριάκος Κώτσογλου Περιφερειακός Σύμβουλος Εντεταλμένος για τον Τουρισμό και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμο, η κα Βουράκη εκπρόσωπος της Περιφερειακής Διοίκηση Εκπαίδευσης, η εκπρόσωπος του ΙΚΥ κα Νικητάκη και οι εκπρόσωποι των εταίρων του έργου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ