Στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων ο κόμβος Σούδας και η σύνδεση της Λεωφόρου Σούδας με την οδό Ακρωτητίου

Την έγκρισή του στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Διαμόρφωση κόμβου Σούδας και ανασχεδιασμός της σύνδεσης της Π.Ε.Ο. (Λεωφόρος Σούδας) και της οδού Ακρωτηρίου” θα κληθεί να δώσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων που συνεδριάζει την Τρίτη 19 Μαρτίου στις 15:30 το μεσημέρι.

Τα θέματα

Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου της 13/6/2018, 20/6/2018, 27/6/2018 και 11/7/2018 (Πρόεδρος)

 1. Έγκριση απολογιστικών πινάκων για το οικονομικό έτος 2017 της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων {Βαρουδάκης}

 2. Έγκριση καταχωρήσεων στα πλαίσια της τουριστικής προβολής και εξειδίκευση των πιστώσεων {Τσιτσιρίδη}

 3. Έγκριση τοποθέτησης κατευθυντήριων ταμπελών για πεζούς και εξειδίκευση της πίστωσης {Τσιτσιρίδη}

 4. Ορισμός μελών για την επιτροπή παραλαβής του διαγωνισμού «Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού» {Τσιτσιρίδη}

 5. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 87/2017 απόφασης Δ.Σ. περί κανονισμού παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Χανίων {Δήμαρχος – Αποστολάκη}

 6. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ για τη χρήση 2018 {Χαραλαμπάκης}

 7. Απόδοση επιχορήγησης «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ» Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) που εποπτεύεται από το Δήμο Χανίων {Μαράκης}

 8. Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Χανίων {Μαράκης}

 9. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Μαράκης}

 10. Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Σύνδεσμός για την διάδοση Καλών Τεχνών) {Μαράκης}

 11. Διαγραφή οφειλής από εισφορά (Κλαριδοπούλου) {Μαράκης}

 12. Διαγραφή προστίμου στο κατάστημα “MONOGRAM” {Μαράκης}

 13. Μη άσκηση αίτησης δικαστικού προσδιορισμού τιμής μονάδας για ακίνητο στη περιοχή Κόκκινο Μετόχι – Χρυσοπηγή {Μαράκης – Πουλιδάκης}

 14. Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση της δράσης με θέμα «Εβδομάδα Υγείας» {Αλιφιεράκη}

 15. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Πολλαπλών Δραστηριοτήτων “Μίκης Θεοδωράκης” {Καζάκος}

 16. Συνδιοργάνωση των επετειακών εκδηλώσεων για την επανάσταση του Θερίσου και της 25ης Μαρτίου {Καζάκος}

 17. Διοργάνωση περιβαλλοντικών δράσεων για παιδιά στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Δήμου Χανίων {Καζάκος-Σαρικάκη}

 18. Έγκριση προμήθειας στεφάνων για τις επετειακές εκδηλώσεις του Δήμου Χανίων {Καζάκος}

 19. Πραγματοποίηση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου {Καζάκος}

 20. Συνδιοργάνωση Πασακακίου Δρόμου Υγείας 2019 {Φιωτάκης}

 21. Παραχώρηση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισού για την διεξαγωγή προπονητικού Καμπ {Φιωτάκης}

 22. Συνδιοργάνωση του διεθνούς MEETING ΣΤΙΒΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ – ΧΑΝΙΑ 2019» {Φιωτάκης}

 23. Συνδιοργάνωση του “4ου ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – CRETE ΜARATHON” {Φιωτάκης}

 24. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Βαρδάκης}

 25. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης για τις ανάγκες της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Χανίων, για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών (Πολλές ζημιές σε Σχολικές Μονάδες) που προκλήθηκαν από την παρατεταμένη κακοκαιρία και τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν τον Δήμο Χανίων {Βαρδάκης}

 26. Κατανομή της Α΄ Δόσης 2019 λειτουργικών δαπανών, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Χανίων και κατανομή πίστωσης στην Σχολική Επιτροπή Α/θμιας για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου {Βαρδάκης}

 27. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων για το Οικονομικό ΄Έτος 2018 {Βαρδάκης}

 28. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων για το Οικονομικό ΄Έτος 2018 {Βλαζάκης}

 29. Έγκριση καταβολής επιπλέον αποζημίωσης κατόπιν της Δ17/2017 διορθωτικής πράξης για την απαλλοτρίωση της ΙΔ. κ.κ. 120310 ΟΤ 1059-1060-1063-1064 Σχ. Πόλεως Χαλέπα Δ. Χανίων {Πουλιδάκης – Αποστολάκη}

 30. Αποστολή μελέτης και βεβαίωσης έγκρισης μελέτης με τίτλο : «Μελέτη προσβασιμότητας Σχολικών Συγκροτημάτων ΔΕ Χανίων» {Ξανθουδάκης}

 31. Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Διαμόρφωση κόμβου Σούδας και ανασχεδιασμός της σύνδεσης της Π.Ε.Ο. (Λεωφόρος Σούδας) και της οδού Ακρωτηρίου της Δ.Ε. Σούδας Δήμου Χανίων» {Ξανθουδάκης}

 32. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές Δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολικών) Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου & Νέας Κυδωνίας (2019)» {Ξανθουδάκης}

 33. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές Δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολικών) Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Σούδας & Κεραμειών (2019) {Ξανθουδάκης}

 34. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις υποδομών οδών Δ.Ε. Θερίσου έτους 2018» {Ξανθουδάκης}

 35. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού τακτοποιητικού πίνακα του έργου «Διαμόρφωση ανοιχτού αθλητικού κέντρου Αμπεριάς» {Ξανθουδάκης}

 36. Χορήγηση Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας Εκτέλεσης του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΠΑΡΚΩΝ» {Ξανθουδάκης}

 37. Συνδιοργάνωση μαθητικών δράσεων στο πλαίσιο του Δικτύου Μαθητικού Εθελοντισμού Χανίων «Δημόφιλος» με τη Δ/ση Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης Χανίων {Ξανθουδάκης – Βαρδάκης}

 38. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων – χρήση 2016» {Ξανθουδάκης}

 39. Ορθή επανάληψη των υπ’αριθμ. 799/2018 και 868/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ερευνητικές Εργασίες για την Ιστορική και Τεχνολογική Τεκμηρίωση των έργων Αποκατάστασης – Απόδοσης Χρήσεων – Ανάδειξης των Νεωρίων στα Χανιά» {Ξανθουδάκης}

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ