Στη σωστή κατεύθυνση το νομοσχέδιο για την παιδεία λέει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Χανίων

«Στη σωστή κατεύθυνση  για την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της» θεωρεί πως βρίσκεται το νομοσχέδιο του υπουργείου παιδείας η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Χανίων»

Όπως σημειώνει παράλληλα  σε ανακοίνωση της πως υπάρχουν κάποιες βασικές παρατηρήσεις και προτάσεις που θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν και να ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο, οι οποίες, κατά τη γνώμη μας, θα συμβάλλουν στον στόχο της αναβάθμισης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Η ανακοίνωση:

«Προς:

  1. Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κα. Ν. Κεραμέως
  2. Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κα. Σ. Ζαχαράκη
  3. Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων και Βουλευτή Χανίων κ. Β. Διγαλάκη
  4. Βουλευτή Χανίων κ. Ν. Μπακογιάννη
  5. Βουλευτή Χανίων κ. Μ. Βολουδάκη
  6. Βουλευτή Χανίων κ. Π. Πολάκη
  7. ΜΜΕ

ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις – Προτάσεις στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας

Ως Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Χανίων, θεωρούμε ότι το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», που κατατίθεται αύριο Τρίτη 9 Ιουνίου προς συζήτηση στη Βουλή, γενικά βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση  για την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της. Υπάρχουν όμως, κάποιες βασικές παρατηρήσεις και προτάσεις που θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν και να ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο, οι οποίες, κατά τη γνώμη μας, θα συμβάλλουν στον στόχο της αναβάθμισης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Οι βασικές μας αυτές προτάσεις είναι οι εξής:

1)            Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα πρέπει να είναι 22 χωρίς καμία δυνατότητα προσαύξησης και όχι 25 όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου, προκειμένου να βελτιωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στην τάξη μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών και να αναβαθμιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αντίστοιχα, το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τον μέγιστο αριθμό νηπίων-προ νηπίων ανά τμήμα, δηλαδή 22 χωρίς καμία δυνατότητα προσαύξησης και όχι 25.

Επίσης, ο ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 12 και όχι μικρότερος από 15 όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα καταμερισμού των μαθητών ανά τάξη στις σχολικές μονάδες με δημιουργία ολιγομελών τμημάτων που θα βελτιώσει και την όλη εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στην τάξη. Αντίστοιχα, το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τον ελάχιστο αριθμό νηπίων-προ νηπίων ανά τμήμα, δηλαδή να μην είναι μικρότερος από 12 και όχι μικρότερος από 15.

Κατά την άποψη μας, ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης πρέπει να καθορίζεται επίσης με βάση το εμβαδόν της κάθε σχολικής αίθουσας, καθώς στις σχολικές μονάδες υπάρχουν σχολικές αίθουσες διαφόρων επιφανειών. Έτσι και με βάση τα εγκεκριμένα κτιριολογικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, η αναλογία που πρέπει να τηρείται είναι 1 μαθητής/1,5 τ.μ.

Με βάση λοιπόν αυτή την αναλογία, θα πρέπει να καθορίζεται για κάθε συγκεκριμένη σχολική αίθουσα κάθε σχολικής μονάδας από τον αντίστοιχο Δήμο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου, ο μέγιστος αριθμός μαθητών που μπορεί να φιλοξενήσει, δηλαδή η “δυναμικότητα” κάθε αίθουσας σε αριθμό μαθητών. Η προϋπόθεση αυτή είναι απολύτως απαραίτητη, καθώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μικρών σχολικών αιθουσών στις οποίες στοιβάζεται δυσανάλογα μεγάλος αριθμός μαθητών, τηρώντας μόνο το όριο του μέγιστου αριθμού μαθητών που ισχύει κάθε φορά, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα στην τάξη. Έτσι, ανεξάρτητα από τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα που ισχύει κάθε φορά με βάση την νομοθεσία, ο μέγιστος αριθμός μαθητών δεν θα μπορεί να υπερβαίνει την “δυναμικότητα” κάθε αίθουσας, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την σωστή αναλογία μαθητών ανά εμβαδόν κάθε σχολικής αίθουσας.

Η παραπάνω πρόταση είναι δεδομένο ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα στις σχολικές αίθουσες και της βελτίωσης των συνθηκών διδασκαλίας των μαθητών. Η αναγκαιότητα δε της πρότασης αυτής, ενισχύεται ακόμα περισσότερο από τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς η τήρηση των κανόνων υγιεινής και των μέτρων προφύλαξης μέσα στις σχολικές αίθουσες και η αποφυγή συγχρωτισμού είναι πλέον πρώτιστης σημασίας για την ασφάλεια των μαθητών.

2)            Η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων παραμένει μία εσωστρεφής κλαδική διαδικασία, χωρίς κανένα εξωγενή παράγοντα να μπορεί να εκφράζει τη γνώμη του. Θα πρέπει λοιπόν, στην αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των μαθητών διά μέσου του νόμιμου εκπροσώπου τους, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου. Η γνώμη των γονέων είναι σημαντική, καθώς οι προτάσεις και παρατηρήσεις τους μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση λειτουργίας της σχολικής μονάδας και στην αναβάθμιση συνολικά της σχολικής κοινότητας.

Επίσης, η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, θα πρέπει να περιλαμβάνει και μία αντικειμενική διαδικασία επιμέρους αξιολόγησης της σχολικής κοινότητας με βάση αντικειμενικά ποιοτικά κριτήρια που θα θεσπιστούν από το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο την συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία.

3)            Στο εκπαιδευτικό αντικείμενο των δημοτικών σχολείων, το μάθημα «τεχνολογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας» θα πρέπει να αυξηθεί από 1 σε 2 ώρες/εβδομάδα, καθώς η καλή γνώση πληροφορικής είναι πλέον απαραίτητη για τους μαθητές με βάση τις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας. Ανάλογη αύξηση θα πρέπει να υπάρξει και στο αντίστοιχο μάθημα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Επίσης θα πρέπει να προστεθεί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής-οδηγικής συμπεριφοράς, ώστε τα παιδιά από τις μικρές μέχρι και τις μεγαλύτερες ηλικίες, να αποκτούν στο σχολείο τους, τις αρχές της οδηγικής παιδείας, με σκοπό να εξαλειφθεί τα επόμενα χρόνια, στο μέτρο του δυνατού, η μάστιγα των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας.

4)            Η αύξηση των μαθημάτων προς εξέταση στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο «υπόσχεται» στους μαθητές άγχος και στους γονείς έξοδα φροντιστηρίων. Τα τέσσερα μαθήματα θεωρούμε ότι είναι αρκετά τουλάχιστον για το Γυμνάσιο. Άλλωστε, φέτος οι μαθητές προήχθησαν χωρίς εξετάσεις και ουδείς πρόβαλε πρόβλημα λειτουργίας των σχολείων στην επόμενη τάξη.

5)            Στο ν/σ υπάρχουν μόλις 10 άρθρα για τα 14.000 περίπου δημόσια σχολεία της Επικράτειας και 13 άρθρα για τα 62 Πρότυπα και Πειραματικά. Δεν εναντιωνόμαστε στα Πρότυπα/Πειραματικά σχολεία, αρκεί να υπάρξει ίδρυση σε όλους τους Νομούς της Ελλάδας και Πρότυπου και Πειραματικού Σχολείου, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα φοίτησης σε αυτά σε όλους τους μαθητές. Επίσης υπάρχουν αρκετές πρακτικές που το ν/σ προβλέπει μόνο για αυτά τα σχολεία όπως το «Συμβούλιο Στήριξης Σχολείου», οι οποίες θα θέλαμε να επεκταθούν σε όλα τα σχολεία. Πρέπει να δομήσουμε το σχολείο για όλους, με υψηλό επίπεδο και πρακτικές συνεχούς αναβάθμισης τους.

6)            Είναι ένα ν/σ «συνολικά» για την Παιδεία, που αφήνει όμως «απ’ έξω» τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Δεν τους κατοχυρώνει ποσοστά εισαγωγής, έστω 10%, τι στιγμή που αποτελούν το 25% του μαθητικού δυναμικού. Ουσιαστικά οδηγεί στη συρρίκνωση των ΕΠΑΛ που μάλλον προορίζονται για σχολεία «Δια Βίου Μάθησης» ενηλίκων. Ίσως και αυτός να είναι ο λόγος που το ν/σ συνεχίζει να επιτρέπει στα ημερήσια ΕΠΑΛ τη συνύπαρξη των 15χρονων με την τρίτη ηλικία.

7)            Βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας και ούτε λόγος για αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον. Θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να υπάρχει πρόβλεψη και οδηγός ενεργειών και διαδικασιών, έτσι ώστε τα σχολεία να μπορούν να λειτουργήσουν πραγματικά και συντονισμένα σε κάθε παρόμοια περίπτωση.

Ελπίζουμε οι παραπάνω προτάσεις μας να εισακουσθούν και να ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας πριν τη ψήφισή του προκειμένου να γίνουν βήματα για ένα μοντέρνο, βιώσιμο και επαρκές δημόσιο σχολείο, ένα σχολείο όχι προθάλαμο της επόμενης κάθε φορά βαθμίδας, αλλά παραγωγική πηγή γνώσης και κοινωνικής μόρφωσης των παιδιών μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Χανίων»

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ