Σκέψεις για χορήγηση δανείων έως 25.000 ευρώ χωρίς υποθήκη – Σε ποιους θα δοθούν

Το ενδεχόμενο της χορήγησης μικρών δανείων έως 25.000 ευρώ προκειμένου οι πολύ μικρές επιχειρήσεις να τύχουν καλύτερων ημερών εξετάζουν στην κυβέρνηση.

Κυβέρνηση και Τράπεζα της Ελλάδος έχουν σκοπό να δημιουργήσουν ένα οικονομικό όργανο το οποίο στόχο θα έχει τη χορήγηση δανείων χωρίς υποθήκη έως 25.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Παραπολικά, ήδη ετοιμάζεται το σχετικό νομοσχέδιο για να επισπευσθούν οι διαδικασίες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κεντρικός φορέας όλων των εξελίξεων θα είναι το υπουργείο Οικονομικών ενώ την όλη εποπτεία ελέγχου θα ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος, αν και επ’αυτού έχει εκφράσει επιφυλάξεις.

Τα κριτήρια και τα προαπαιτούμενα του δανεισμού είναι: Ίδια κεφάλαια αυξημένα έως 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Να μην ξεπερνά το σύνολο των υποχρεώσεών τους το 75% των περιουσιακών τους στοιχείων στις χρήσεις 2018 και 2019. Τα EBITDA των ετών 2018 και 2019 να καλύπτουν έστω τους τόκους. Business plan με ανάγκη κεφαλαίου κίνησης.

Τα δάνεια θα δοθούν σε μικρές επιχειρησιακές μονάδες, επαγγελματίες, φυσικά πρόσωπα για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ειδικές επιχειρησιακές μονάδες.

Πηγή πληροφοριών: εφημερίδα Παραπολιτικά

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ