Σεμινάριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου για την εργατική νομοθεσία σε Χανιά και Ρέθυμνο

To Oικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Κρήτης διοργανώνει στα Χανιά και στο Ρέθυμνο δωρεάν σεμινάριο σχετικά με τις τελευταίες αλλαγές στην εργατική νομοθεσία, τον Πίνακα Ε12 και οικοδομοτεχνικά, με εισηγητή τον εργατολόγο, Πέτρο Ραπανάκη (Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π , Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας & ανθρώπινου δυναμικού, εισηγητής , συγγραφέας).

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνης από 17.00-21.00 και στα Χανιά το Σάββατο 18 Ιανουαρίου στην αίθουσα της Τράπεζας Χανίων από τις 09.30 έως τις 14.30.

Θεματολογία

 • Ο κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο του άρθρου 103, Ν.4172/2013
 • Τι ισχύει με τα επιδόματα τριετιών και το επίδομα γάμου
 • Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους   ΣΣΕ που παρήλθε η διάρκεια ισχύος της και δεν υπεγράφη νέα συλλογική ρύθμιση
 • Παράταση ισχύος της από 28.3.2018 ΕΓΣΣΕ
 • Πλαίσιο εξαίρεσης κατηγορίας  εργαζομένων από την εφαρμογή κλαδικών ΣΣΕ (άρθρο 53 Ν.4635/2019)
 • Εξαίρεση από την αρχή της εύνοιας, σε περίπτωση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα (άρθρο 55 N.4635/2019)
 • Τροποποίηση   διαδικασίας  επέκτασης  μιας ΣΣΕ (άρθρου  56 Ν. N.4635/2019)
 • Προσαύξηση αμοιβής  μερικής απασχόλησης
  (Άρθρο 59  Ν.4635/2019)
 • Βάσιμος λόγος απόλυσης – Το πλαίσιο καταγγελίας συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μισθωτών, μετά την κατάργηση του άρθρου 48 Ν.4611/2019 και  την επαναφορά σε ισχύ του θεσμού  της αναιτιολόγητης καταγγελίας,σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του του άρθρου 117 του Ν. 4623/2019
 • Καθυστέρηση δεδουλευμένων αποδοχών και βλαπτική μεταβολή (Άρθρο 58  Ν.4635/2019)
 • Τι ισχύει με την καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
 • Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας – Όρια βραχείας ασθενείας  (Άρειος Πάγος   7/2019  ολομέλεια)
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών που απασχολούν εργαζόμενους που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την εργασία τους
 • Υποχρέωση καταβολής μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της αποζημίωσης και των ασφαλιστικών εισφορών των πρακτικώς ασκούμενων και των μαθητευόμενων
 • Διοικητικές κυρώσεις ΣΕΠΕ (Άρθρο 24, Ν. 3996/2011  , Υ.Α. 29164/755/2.7.2019)
 • Αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας   (Άρθρα 65-66  Ν.4635/2019)
 •  Ασφάλιση με εργόσημο περιστασιακά απασχολούμενων στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων & συνεστιάσεων (Άρθρο 129, Ν.4611/ 2019)
 • Τι ισχύει με την καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» των Συμβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών, απασχολούμενων  σε έως 2  λήπτες των υπηρεσιών αυτών, καθώς και τους απασχολούμενους με εργόσημο
 •  Το πλαίσιο Αναγγελίας του Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου- Τα νέα έντυπα Ε12

Στο δωρεάν σεμινάριο από το ΟΕΕ Δυτικής Κρήτης για τα μέλη και λογιστές σε Ρέθυμνο και Χανιά η είσοδος θα είναι ελεύθερη μόνο σε όσους έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές του 2020 ως μέλη, την αναγκαία εκπαίδευση λογιστή 2020 και την υπεύθυνη δήλωση 2020.

Για κρατήσεις θέσεων στο τηλ. 28210 94505

zarpanews.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ