“Έρχονται τα λεφτά” στους Ελεύθερους Επαγγελματίες: Πρωτοχρονιάτικος μποναμάς από εισφορά αλληλεγγύης και νέα φορολογική κλίμακα

Σημαντική ρευστότητα αναμένεται να λάβουν πάνω από 1,2 εκατομμύρια εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα από την 1-1-2021 και ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και εκμισθωτές ακινήτων λόγω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Πιο συγκεκριμένα για το φορολογικό έτος 2020 για τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (ενοίκιο, μερίσματα, τόκοι κ.ά) δεν ισχύει η εισφορά αλληλεγγύης ενώ για το φορολογικό έτος 2021 για τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία μηδενίζεται, από τον Ιανουάριο, η μηνιαία παρακράτηση για εισφορά αλληλεγγύης που διενεργείται στη μισθοδοσία των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

Σε αυτά τα ποσά έρχεται να προστεθεί και η αποκλιμάκωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 μονάδες κι έτσι μαζεύεται ένα ποσό των 1,6 δισ ευρώ θα ωφεληθούν μόνο για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης θα μπει στην τσέπη των ελευθέρων επαγγελματιών κι άλλο ένα σημαντικό ποσό από την αλλαγή της εισαγωγικής φορολογικής κλίμακας,

Να σημειωθεί ότι και όσοι έχουν εισόδημα από ακίνητα ή μερίσματα δε θα δουν να επιβάλλεται για το 2020 η εισφορά αλληλεγγύης καθώς το μέτρο ισχύει αναδρομικά γι αυτούς.

Αναλυτικά πάντως με εγκύκλιο της η ΑΑΔΕ εξειδικεύει όσα θα ισχύσουν για την εισφορά αλληλεγγύης. Συγκεκριμένα, για τη χρήση του 2021, που ξεκινά την Παρασκευή, η απαλλαγή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα έχει εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο στον ιδιωτικό τομέα για τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία, ενώ απαλλαγή θα ισχύσει και στις στις αμοιβές μελών Δ.Σ. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι κρατήσεις από την Πρωτοχρονιά θα είναι σημαντικά μικρότερες λόγω της αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης και της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

Παραδείγματα μισθωτών:
• Μισθωτός χωρίς παιδιά, με αποδοχές 900 ευρώ, θα έχει μηνιαίο όφελος- δηλαδή αύξηση μισθού- 8,49 ευρώ, ενώ σε ετήσια βάση θα έχει κέρδος 118,92 ευρώ
• Μισθωτός χωρίς παιδιά, με αποδοχές 1.200 ευρώ, θα έχει μηνιαία αύξηση μισθού 14,53 ευρώ και ετήσιο όφελος 203,43 ευρώ
• Μισθωτός χωρίς παιδιά, με αποδοχές 2.000 ευρώ, θα έχει μηνιαίο όφελος 42,75 ευρώ και ετήσιο όφελος 598,54 ευρώ
• Μισθωτός με 1 παιδί και αποδοχές 1.500 ευρώ, θα έχει μηνιαία αύξηση μισθού 22,88 ευρώ και ετήσιο όφελος 320,29 ευρώ
• Μισθωτός με 2 παιδιά και αποδοχές 1.800 ευρώ, θα έχει μηνιαίο όφελος 32,59 ευρώ και ετήσιο όφελος 456,29 ευρώ

Για τις επιχειρήσεις η μείωση του μη μισθολογικού κόστους σημαίνει τα εξής:
• Για επιχείρηση με είκοσι εργαζόμενους, με μικτές αποδοχές 1.000 ευρώ, το ετήσιο όφελος από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, υπολογίζεται σε 5.000 ευρώ
• Για δέκα εργαζόμενους, με μικτές αποδοχές 1.500 ευρώ, το ετήσιο όφελος για την επιχείρηση διαμορφώνεται σε 3.750 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης δεν ισχύει για τους συνταξιούχους. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων, είτε καταβάλλεται εφάπαξ είτε με τη μορφή περιοδικής παροχής, αποτελεί εισόδημα από σύνταξη και όχι από μισθωτή εργασία και ως εκ τούτου δεν απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ούτε για το φορολογικό έτος 2020 ούτε για το φορολογικό έτος 2021.

Πάντως από την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης δεν αποκλείονται τα εισδήματα που έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι από άλλες πηγές π.χ. από εκμίσθωση ακινήτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το εν λόγω εισόδημα που απέκτησαν το 2020 και θα φορολογηθεί το 2021, θα απαλλαγεί από την εισφορά αλληλεγγύης. Σε μια τέτοια περίπτωση, για μηνιαίο εισόδημα 1.500 ευρώ από ακίνητα, ο εν λόγω δημόσιος υπάλληλος ή συνταξιούχος, θα απαλλαγεί από εισφορά αλληλεγγύης 132 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι ν προκύψει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων που φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία για να μην επιβληθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, πρέπει τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη (2019 και 2020), είτε να μην υπάρχει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων είτε αυτή να έχει καλυφθεί έστω και με εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση. Δηλαδή, αν και στις δύο προηγούμενες χρονιές, ο μισθωτός είχε φορολογηθεί με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, τότε δεν απαλλάσσεται από την εισφορά αλληλεγγύης.

Εν συντομία, με βάση την ΑΑΔΕ, δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο εισόδημα από τις ακόλουθες κατηγορίες :
α) από «επιχειρηματική δραστηριότητα»,
β) από «κεφάλαιο» (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία)
γ) από «υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου».

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με βάση την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ υπάρχει και το όφελος της μείωσης του εισαγωγικού συντελεστή στο 9%, που είχε θεσμοθετηθεί με πρώτη εφαρμογή στα εισοδήματα του 2020.

Ειδικότερα, οι μειώσεις του φόρου εισοδήματος που θα προκαλέσει η μείωση του εισαγωγικού συντελεστή στο 9% από 22%, θα φθάσουν μέχρι τα 1.300 ευρώ για τους αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι δηλώνουν ετήσια καθαρά κέρδη έως 20.000 ευρώ, ενώ επιπλέον όφελος από 22 έως 176 ευρώ, θα έχουν όσοι αυτοαπασχολούμενοι έχουν ετήσια εισοδήματα από 13.000 έως 20.000 ευρώ, λόγω του “πάγου” στην εισφορά αλληλεγγύης.

Φυσικά, όσο ανεβαίνουν τα εισοδήματα, τόσο διευρύνονται οι ελαφρύνσεις. Ενδεικτικά, για ελεύθερο επαγγελματία με εισόδημα 25.000 ευρώ το συνολικό όφελος φτάνει στα 1.776 ευρώ, για εισόδημα 30.000 ευρώ το όφελος ανεβαίνει στα 2.076 ευρώ, για εισόδημα 40.000 ευρώ σκαρφαλώνει στα 2.826 ευρώ.

Γιώργος Αλεξάκης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ