Προσλαμβάνουν 53 νοσηλευτές στο Νοσοκομείο Χανίων – Θέσεις και στην υπόλοιπη Κρήτη – Πώς θα κάνετε αίτηση

274 μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της Κρήτης

53 νοσηλευτές αναμένεται να προσληφθούν στο Νοσοκομείο Χανίων, μέσα από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ στον 7Κ/2022 διαγωνισμό για 3.720 θέσεις εργασίας στην υγεία και τα νοσοκομεία όλης της χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από σήμερα Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου.

Στα Χανιά οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: δυο νοσηλευτές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 42 νοσηλευτές τεχνολογικής εκπαίδευσης ενώ εννέα θέσεις προσφέρονται για νοσηλευτές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Από τις 3.720 θέσεις, 74 μόνιμες προσλήψεις Νοσηλευτών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης όπως και Βοηθών Νοσηλευτικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αφορούν το Βενιζέλειο και το ΠαΓΝΗ Ηρακλείου, το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου και Χανίων, όπως επίσης και τα νοσοκομεία και τα Κέντα Υγείας Λασιθίου.

Ειδικότερα, το ΑΣΕΠ ανακοινώνει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021 ως κατωτέρω:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τετρακόσιες ενενήντα τρεις (493) θέσεις.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα τρεις (2.253) θέσεις.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις (974) θέσεις.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Πιο αναλυτικά, οι θέσεις στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης κατανέμονται ως εξής:

Πως θα κάνετε αίτηση

Για τις θέσεις της εν λόγω προκήρυξης οι υποψήφιοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής,
Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να συμπληρώσουν και να
υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π.
(www.asep.gr) αίτηση συμμετοχής.

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 7K/2022, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π., στη διαδρομή: «Πολίτες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του
Α.Σ.Ε.Π., δεν απαιτείται επανεγγραφή.

Σε κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμο οι υποψήφιοι, να συμβουλεύονται τον «Οδηγό
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για πολίτες» στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου του
Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), όπου παρέχονται ηλεκτρονικά οδηγίες, ειδικά κείμενα βοήθειας και
παραδείγματα συμπλήρωσης.

Δείτε εδώ όλο το ΦΕΚ.

zarpanews.gr

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ