Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «e-λιανικό»: Ποιοι κλάδοι λιανεμπορίου επιδοτούνται έως €5.000 για την κατασκευή e-shop

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για επιδότηση ΕΣΠΑ για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου.

Ύψος επιδότησης

100% και έως €5.000 συνολική επιδότηση ανά επιχείρηση με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων:  έως και 24/3/2021.

Ενδεικτικοί κλάδοι Λιανεμπορίου που επιδοτούνται

Περίοδος ολοκλήρωσης κατασκευής του e -shop: έως έξι (6) μήνες μετά την απόφαση ένταξης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα

  • Να έχουν οι δικαιούχοι το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47) είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
  • Να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
  • Να απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους
  • Να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
  • Συμμετέχουν υφιστάμενες (εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019) και νεοσύστατες επιχειρήσεις (εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι τις 7/11/2020).
  • Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019.

newmoney.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ