Προχωρά η σύνδεση του κόμβου Μουρνιών με την πόλη των Χανίων

H έγκριση μελέτης εξασφάλισης Κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου «Κατασκευή των έργων σύνδεσης του κόμβου Μουρνιών του Β.Ο.Α.Κ. με την πόλη των Χανίων» θα συζητηθεί την Πέμπτη στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης που είναι προγραμματισμένη για τις 14:30.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη
Β. Απάντηση σε ερωτήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ.
Βα. Ζερβάκη Γιώργου με θέμα: «καταστροφή καλλιεργειών από υδροστρόβιλο στην περιοχή Γούδουρα Δήμου Σητείας
Ββ. Ορφανού Στέλιου με θέμα: «αντιπλημμυρικά έργα στο Γιόφυρο Ηρακλείου»

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Έγκριση πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 11049/16-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.
– (εισηγητής ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Αθλητισμού κ Συριγωνάκης Νίκος).

1.2 Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Κρήτης για υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής δεκατριών (13) ακινήτων του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων, που παραχωρήθηκαν δωρεάν στην Περιφέρεια Κρήτης, για κοινωφελή σκοπό, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 18717/24-01-2019 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου.
– (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαίρη)

1.3 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Χανίων, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Χανίων.

1.4 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 (προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – συμβάσεις μίσθωσης έργου), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΚ.

– (εισηγήτρια των αριθμ. 1.3 και 1.4 θεμάτων η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Ελευθερίου Χρύσα).

2. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
2.1 Έγκριση Προγράμματος Αθλητισμού – Πολιτισμού Περιφέρειας Κρήτης έτους 2019, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 19258/25-01-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.
– ( εισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού κ. Φασουλάκης Κων/νος και ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Αθλητισμού κ. Συριγωνάκης Νίκος).

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
3.1 Έγκριση μελέτης εξασφάλισης Κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου «Κατασκευή των έργων σύνδεσης του κόμβου Μουρνιών του Β.Ο.Α.Κ. με την πόλη των Χανίων», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15483/21-01-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.
– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος)

3.2 Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης: «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑΔΑΣ» στο ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» με δικαιούχο (φορέα υλοποίησης) την Περιφέρεια Κρήτης και εξουσιοδότηση το Περιφερειάρχη για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων (Αίτηση Χρηματοδότησης, Πίνακες), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 19927/25-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

3.3 Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης: «Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Θραψανού» στο ΕΠ «Κρήτη» με δικαιούχο (φορέα υλοποίησης) την Περιφέρεια Κρήτης και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων (Αίτηση Χρηματοδότησης, Πίνακες) σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 19944/25-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
– (εισηγητής των αριθμ. 3.2 και 3.3 θεμάτων ο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης)

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΣΩΝ
4.1 Έγκριση Προγράμματος δασικών έργων – εργασιών και μελετών της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου έτους 2019, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 279/16-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Δασών ΠΕ Ηρακλείου.
– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης).

4.2 Έγκριση Προγράμματος δασικών έργων – εργασιών και μελετών της Δ/νσης Δασών Χανίων έτους 2019, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 542/21-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Δασών ΠΕ Χανίων.
– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης).

4.3 Έγκριση Προγράμματος δασικών έργων – εργασιών και μελετών της Δ/νσης Δασών Λασιθίου έτους 2019, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Δασών ΠΕ Λασιθίου.
– (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κα Πελαγία Πετράκη).

5. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 7/25-06-2018, και 8/26-07-2018, συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

– (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Πιτσούλης Γιώργος).

zarpanews.gr

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ