Πότε οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν πληρώνουν εισφορές

Οι μισθωτοί που έχουν δεύτερη δουλειά, ακόμη και μερικής απασχόλησης, μπορούν να μην πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές.

Δεύτερη δουλειά χωρίς να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές μπορούν να κάνουν οι μισθωτοί με βάσει το νέο ασφαλιστικό νόμο. Έστω και εάν πρόκειται ακόμη και για μερική απασχόληση.

Η σχετική πρόβλεψη, ίσως λόγω της καθοδικής πορείας που έχουν πάρει οι μισθοί και της κυβερνητικής… απροθυμίας για αυξήσεις στους εργαζομένους, εφαρμόζεται υπό δύο προϋποθέσεις:

1.Η αρχική (πρώτη) ασφάλιση να αφορά σε μεικτό μισθό άνω των 970 ευρώ, άρα να προκύπτουν εξ αυτού (της μισθωτής απασχόλησης δηλαδή) μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (ποσοστό 26% για κύρια σύνταξη και υγεία), στο ύψος της δεύτερης ασφαλτικής κλάσης των ελευθέρων επαγγελματιών. Διαφορετικά, αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο ποσό ασφαλίστρων (252 €), ο διπλοαπασχολούμενος μισθωτός, σαν ελεύθερος επαγγελματίας, θα πληρώνει την διαφορά μεταξύ των εισφορών που καταβάλει αυτός και η επιχείρηση που απασχολείται, και της δεύτερης ασφαλιστικός κλάσης των ελευθέρων επαγγελματιών.

2.Η δεύτερη απασχόληση να είναι αυτή του ελευθέρου επαγγελματία, του αγρότη ή τύποις ελευθέρου επαγγελματία. Δηλαδή απασχόληση με το «μπλοκάκι» (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών). Αν η δεύτερη δουλειά είναι και αυτή με εξαρτημένη σχέση (μισθωτός), θα πληρώνει επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές τόσο για κύρια σύνταξη, όσο και για υγεία (σε ποσοστό 26% επί των αποδοχών, συν 7% για επικουρική). Και αυτή η επιβάρυνση επεκτείνεται μέχρι του ποσού των 6.500 € μηνιαίως (μεικτές αποδοχές από κάθε εργασία), και για 14 μήνες το χρόνο (13ος και 14ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα).

Απαλλαγή και για μερική απασχόληση

Οι… διευκολύνσεις των μισθωτών που ασκούν και ελευθέριο επάγγελμα γίνονται πιο εντυπωσιακές σε δυο ακόμη περιπτώσεις:

α) Όταν πρόκειται για νέο ελεύθερο επαγγελματία (τα πρώτα 5 έτη) αρκεί από την μισθωτή απασχόληση να καλυφθεί ένα ποσό ασφαλιστικών εισφορών ίσο με 126 ευρώ το μήνα, προκειμένου να απαλλαγεί από πρόσθετα ασφάλιστρα για την δεύτερη δραστηριότητα σαν επαγγελματίας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχει μεικτό μηνιαίο μισθό ίσο με 485 ευρώ (μερική απασχόληση).

β) Στις περίπτωσης που ένας μισθωτός ασκεί και αγροτική δραστηριότατα, απαλλάσσεται των εισφορών όπερ ΟΓΑ όταν από τις μισθωτές υπηρεσίες καταβάλει (μαζί με την επιχείρηση) εισφορές έως 147 ευρώ το μήνα. Κατά συνέπεια η αγρότης απαλλάσσεται των εισφορών εάν έχει μεικτό μισθό 565 ευρώ.

Με την πρόβλεψη αυτή του νόμου 4670/20, δηλαδή την απαλλαγή των ελευθέρων επαγγελματιών από εισφορές, εφόσον από μισθωτή εργασία καλύπτεται το ποσό της δεύτερης ασφαλιστικής κλάσης των επαγγελματιών, αφενός απηλλάγησαν από πρόσθετες εισφορές οι μισθωτοί-μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων (κάτι που ήδη προβλεπόταν για τα μέλη Δ.Σ. των ΙΚΕ, ακόμη και εάν δεν είχαν εισόδημα) και αφετέρου μετετράπησαν πολλές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας σε τύποις ελεύθερους επαγγελματίες. Ευκαιριακά και μόνο για να μειωθεί το έμμεσο εργατικό κόστος. Έτσι, ως πιο φτηνοί, μάλλον γίνονται προτιμητέοι επαγγελματίες για διάφορες υποθέσεις και εργασίες, καθώς δεν επιβαρύνονται με πρόσθετο-έμμεσο μισθολογικό κόστος για τις επιχειρήσεις ή τους πελάτες.

Το ίδιο θέμα (αθέμιτου ανταγωνισμού) δημιουργείται και μεταξύ των ελευθέρων επαγγελματιών (π.χ. υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, ιατρών που εργάζονται και σε μια κλινική, αλλά διατηρούν και ιδιωτικό ιατρείο, δικηγόρων του δημοσίου ή εταιρειών με έμμισθη εντολή κ.α.), οι οποίοι γίνονται πιο φθηνοί έναντι όσων έχουν ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Σε επίπεδο περιφέρειας, ένας μισθωτός-παραγωγός δεν επιβαρύνεται με ασφάλιστρα υπέρ ΟΓΑ, ενώ εάν είναι συνταξιούχος με ετήσια έσοδα έως 10.000 €, δεν υπόκειται ούτε καν σε περικοπή σύνταξης κατά 30%, όπως συμβαίνει με κάθε άλλο συνταξιούχο που αναλαμβάνει εργασία. Ακόμη και εάν η σύνταξη είναι στα όρια της φτώχειας, έστω και εάν πρόκειται μια ευκαιριακή εργασία για την συμπλήρωση του οικογενειακού εισοδήματος.

ieidiseis.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ