Πώς θα γίνει η αποπληρωμή των χρεών νοικοκυριών και επιχειρήσεων; Οι επιλογές για το “βουνό” οφειλών της πανδημίας

Άνοιξε η πλατφόρμα για την επανένταξη στην παλαιά ρύθμιση των 100 – 120 δόσεων, όσων την απώλεσαν, σηματοδοτώντας την έναρξη της μεγάλης επιχείρησης διευθέτησης των χρεών που συσσωρεύτηκαν στην πανδημία κι όχι μόνο.

Με βάση τα τωρινά δεδομένα το Υπουργείο Οικονομικών προσφέρει τέσσερεις εναλλακτικές για τη διευθέτηση ληξιπρόθεσμων χρεών.

Πιο συγκεκριμένα:

Επανένταξη στις 100-120 δόσεις

Από χτες οι φορολογούμενοι μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα για την επανένταξη χρεών στην παλαιά ρύθμιση των 100 – 120 δόσεων (νόμοι 4321/2015 και 4611/2019 αντίστοιχα). Αφορά όσους επλήγησαν από την πανδημία του COVID-19 και τέθηκαν εκτός αυτών των ρυθμίσεων από 01/03/2020 έως και 31/07/2021 με την κατάθεση σχετικής αίτησης μπορούν να ανακτήσουν το δικαίωμα υπαγωγής στην εν λόγω ρύθμιση.

Προϋπόθεση για να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις είναι να καταβάλλουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου τη δόση Αυγούστου αλλά και να έχουν τακτοποιήσει ή εξοφλήσει με νόμιμο τρόπο τις λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μέχρι 31-12-2020.

Ποιοι μπορούν να επανενταχθούν αναλυτικά:

 • Φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και έχουν πληττόμενο κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας.
 • Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.
 • Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021.
 • Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «Συν-Εργασία» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021.
 • Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID-19».
 • Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1 Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021.

Με την υποβολή της αίτησης επανένταξης του οφειλέτη στις παλιές ρυθμίσεις, θα εμφανίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ οι δόσεις των ρυθμίσεων που χάθηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021. Με την πληρωμή των δύο δόσεων οι ρυθμίσεις «ανοίγουν» και οι δόσεις της περιόδου Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021 που έμειναν απλήρωτες θα προστεθούν στο τέλος των ρυθμίσεων.

36-72 δόσεις

Για τα χρέη της πανδημίας οι φορολογούμενοι μπορούν σε 36 άτοκες ή 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5% από 1-1-2022 να αρχίσουν την τακτοποίηση των οφειλών τους. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, ειδικότερα, οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Ελεγκτικά Κέντρα που, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1η/3/2020 έως 31/7/2021.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση είναι εφικτή εφόσον πληρούνται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

-Εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, να έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται σε μία τουλάχιστον απόφαση υπουργού Οικονομικών με μέτρα οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων από τα μέτρα κατά της COVID-19, η οποία έχει εκδοθεί εντός του 2020.

Εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες:

 • που η σύμβαση εργασίας τους να είχε ανασταλεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά την περίοδο από 1/3/2020 έως 31/7/2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.
 • που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021.
 • που εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης “Συν-Εργασία” για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021.
 • που έχουν εισπράξει αναγκαστικά μειωμένο μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021 και να έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων “COVID-19”.
 • που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021.

Στην κατηγορία αρρύθμιστων οφειλών εντάσσονται οφειλές από ΦΠΑ φορολογικών περιόδων από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021, από φόρο εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης φορολογικού έτους 2019, καθώς και από ΕΝΦΙΑ έτους 2020 οι οποίες έμειναν απλήρωτες και αρρύθμιστες μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνονται επίσης έκτακτες φορολογικές οφειλές (από φόρους κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, μεταβίβασης ακινήτων, πρόστιμα οδικών, πολεοδομικών και λοιπών παραβάσεων βεβαιωμένα στις ΔΟΥ, πρόστιμα φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων) που βεβαιώθηκαν εντός της περιόδου Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021, αλλά δεν εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα και παρέμειναν αρρύθμιστες.

Πάγια ρύθμιση οφειλών 24 ή 48 δόσεων

Οφειλές που δημιουργούνται από μη πληρωμή φόρων μπορεί να ρυθμιστούν με την υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση με τις 24 ή σε 48 δόσεις ανάλογα με το είδος της οφειλής. Συγκεκριμένα, οι 24 δόσεις αφορούν τακτικές οφειλές όπως ο φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ και οι 48 δόσεις αφορούν έκτακτες οφειλές όπως ο φόρος κληρονομιάς ή πρόστιμα και βέβαια κριτήριο αποτελεί για τον αριθμό των δόσεων και το ύψος του εισοδήματος. Οι βεβαιωμένες οφειλές σε εφορίες, ελεγκτικά κέντρα και τελωνεία μπορούν να ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης την 1η Νοεμβρίου 2019.

Ωστόσο στη ρύθμιση αυτή είναι έντοκη με το επιτόκιο να κυμαίνεται από 4,95% (αν οι δόσεις δεν ξεπερνούν τις 12), έως 5,95% (αν οι δόσεις φτάνουν έως τις 24). Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από δώδεκα μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά μιάμιση εκατοστιαία μονάδα (1,5%). Σημειώνεται ότι η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ.

Επανένταξη σε παλαιές «πάγιες ρυθμίσεις» οφειλών

Επίσης υπάρχει η εναλλακτική επανένταξης σε πάγιες ρυθμίσεις που χάθηκαν την περίοδο της πανδημίας. Πρόκειται για τις παλαιότερες ρυθμίσεις των 12-24 δόσεων ή αλλά και τη νεότερη των 24-48 δόσεων και αφορά όσους τις έχασαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας:

Έτσι όσοι θεωρούνται πληττόμενοι, δηλαδή, ήταν από την 1η Νοεμβρίου 2019 ενταγμένοι στην παλιά πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων αλλά μετά την ημερομηνία αυτή τέθηκαν εκτός της ρύθμισης, είτε επειδή δεν κατέβαλαν δύο ή περισσότερες συνεχόμενες δόσεις είτε επειδή άφησαν απλήρωτα ή αρρύθμιστα άλλα νεότερα χρέη τους, μπορούν να ανακτήσουν το δικαίωμα υπαγωγής.

Αναλυτικά το μέτρο, με βάση τα όσα έχει ορίσει το Υπουργείο Οικονομικών για τις πληττόμενες ομάδες πληθυσμού, στοχεύει σε:

 • Οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ που έχουν μικρότερα ακαθάριστα έσοδα κατά τουλάχιστον 5% το φορολογικό έτος 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019 ή για υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ με μικρότερο κύκλο εργασιών ΦΠΑ κατά τουλάχιστον 5% το φορολογικό έτος 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019,
 • Οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020 ή 2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.
 • Οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του έτους 2020 ή 2021.
 • Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020 ή 2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων “COVID”.

Αντίθετα, οι μη πληττόμενοι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν είναι πληττόμενοι, είχαν ενταχθεί μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019 στην παλιά πάγια ρύθμιση αλλά στη συνέχεια την έχασαν θα αποκτήσουν τη σχετική δυνατότητα από την 1η Οκτωβρίου 2021 για να ενταχθούν στην νέα πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που έχει καθορίσει το υπουργείο Οικονομικών.

Γιώργος Αλεξάκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Προηγούμενο άρθροGNTM 4: Αυτή είναι η Κρητικιά που εντυπωσίασε τους κριτές | Video
Επόμενο άρθροΛευτέρης Δασκαλάκης: Ποιος είναι ο Χανιώτης μάγειρας του “Top Chef”

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ