Ποιοι κερδίζουν από τις μειώσεις εισφορών | Τι πρέπει να προσέξουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα από 7.500 ευρώ και πάνω και αγρότες με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα από 5.100 και πάνω είναι αυτοί που θα ωφεληθούν από τις νέες μειωμένες εισφορές. Δεδομένου ότι το ελάχιστο ασφάλιστρο μένει ίδιο, οι μειώσεις κλιμακώνονται στα μεσαία και υψηλά εισοδήματα.

Το νέο τοπίο των εισφορών έχει 11 κλειδιά :

 • Το ποσοστό για τον υπολογισμό της εισφοράς κύριας σύνταξης ορίζεται στο 13,33% (στο ύψος της εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλλεται για τους μισθωτούς) έναντι του 20% που ισχύει από το 2017. Ψαλιδίζεται δηλαδή κατά 6,67 ποσοστιαίες μονάδες ή κατά 33,3%.
 • Η γενική ελάχιστη εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ διατηρείται στο σημερινό ύψος, δηλαδή στο 20% του κατώτατου μισθού. Σήμερα είναι 117,2 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενους άνω 5ετίας και 74 ευρώ για αγρότες. Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει και τις εν λόγω εισφορές.
 • Δημιουργείται μια επιπλέον ζώνη μη μισθωτών που θα μπορούν να είναι ενήμεροι με την κατώτατη εισφορά : Όσοι δηλώνουν εισόδημα (καθαρό συν τις καταβλητέες εισφορές του προηγούμενου έτους) έως και 11.100 ευρώ το χρόνο (925 ευρώ το μήνα) θα πληρώσουν την κατώτατη εισφορά για σύνταξη.
 • Ειδικά για τους νέους ασφαλισμένους που έχουν έως 5 έτη δραστηριότητας, το κατώτατο τεκμαρτό εισόδημα παραμένει στο 70% του κατώτατου μισθού. Με τον σημερινό μισθό είναι στα 4.922,4 €, δηλαδή 410,2 ευρώ το μήνα. Άρα οι μηνιαίες εισφορές για τους νέους επιστήμονες διαμορφώνονται ως εξής :

Μηνιαία εισφορά για κύρια σύνταξη : 54,6€

Μηνιαία εισφορά για επικουρική σύνταξη : 27,6€

Μηνιαία εισφορά για εφάπαξ : 16,4€

 • Για τους αγρότες το ποσοστό υπολογισμού της εισφοράς για κύρια σύνταξη ορίζεται στο 12%, έναντι 18% που θα ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Χτίζεται νέο μεταβατικό καθεστώς:

2020  εισφορά  12,66% αντί 19%

2021 εισφορά  13% αντί 19,5%

2022  εισφορά  13,33% αντί για 20%

Οι κατώτατες εισφορές παραμένουν ως έχουν : υπολογίζονται επί του 70% του κατώτατου     μισθού και

στο 18% για το 2019 – 74 ευρώ

στο 19% για το 2020 – 78 ευρώ

στο 19,5% για το 2021 – 80 ευρώ

στο 20% για το 2022 – 82 ευρώ

 • Το ποσοστό υπολογισμού της εισφοράς για υγεία παραμένει στο 6,95% ως ισχύει. Η κατώτατη εισφορά για την υγειονομική περίθαλψη θα είναι 40,73€μηνιαίως για τους ασφαλισμένους σε πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.
 • Η εισφορά για επικουρική σύνταξη για όσους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες έχουν ασφάλιση σε επικουρικό τομέα του ΕΤΕΑΕΠ ορίζεται σταθερή στο κατώτατο πλαφόν των 41,02 € (7% επί του κατώτατου μισθού ανεξαρτήτως εισοδήματος).
 • Η εισφορά για πρόνοια (εφάπαξ) για όσους αυτοαπασχολούμενους έχουν ασφάλιση σε τομέα πρόνοιας του ΕΤΕΑΕΠ ορίζεται σταθερή στο κατώτατο πλαφόν των 23,44€ (4% επί του κατώτατου μισθού ανεξαρτήτως εισοδήματος).
 • Συνεχίζουν να εφαρμόζονται για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ οι εκπτώσεις 5% – 50% που ισχύουν με βάση το παρών καθεστώς έως το 2021. Εξαιρούνται από τις εκπτώσεις οι εισφορές επικούρισης και πρόνοιας επειδή υπολογίζονται σε σταθερό ποσό. Όσοι επιλέξουν με αίτησή τους υψηλότερη εισφορά χάνουν την έκπτωση.
 • Ως βάση υπολογισμού για το 2019 θα ληφθεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από την άσκηση δραστηριότητας ελεύθερου επαγγέλματος και των καταβλητέων ανά περίπτωση εισφορών. Δεν υπάρχει πλέον έκπτωση στο εν λόγω άθροισμα. Ο υπολογισμός θα γίνει στο 100%.
 • Οι εισφορές για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ για το 2017 και το 2018 δεν έχουν ακόμη υπολογιστεί και καταλογιστεί από το ΕΤΕΑΕΠ. Πλέον οι 200.000 αυτοαπασχολούμενοι θα χρεωθούν αναδρομικά από 1/1/2017 με το ίδιο ποσό ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Η εξόφληση θα γίνει σε 36 μηνιαίες δόσεις. Ειδικά για τους αρτοποιούς και τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, η αναδρομικός υπολογισμός ανατρέχει στον Γενάρη του 2015 και στον Δεκέμβρη του 2012 αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 1. Ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 9.000€ θα έχει μείωση εισφορών 22,14% και όφελος 400€ τον χρόνο.
 2. Ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 12.000€ θα έχει μείωση εισφορών 33,35% και ετήσιο όφελος 803€.
 3. Ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 20.000€ θα έχει μείωση εισφορών 33,35% και ετήσιο όφελος 1.336€.
 4. Ελεύθερος επαγγελματίας με εισοδήματα 30.000€ θα έχει μείωση εισφορών 33,35% και ετήσιο όφελος 2.003€.
 5. Αγρότης με ετήσιο εισόδημα 10.022€ θα πλήρωνε το 2019 μηνιαία εισφορά για κύρια σύνταξη 150€, ενώ τώρα θα πληρώνει 100€ (-33,3%). Ετήσιο όφελος : 601€
 6. Αγρότης με ετήσιο εισόδημα 27.022€ θα πλήρωνε το 2019 μηνιαία εισφορά για κύρια σύνταξη 405€, ενώ τώρα θα πληρώνει 270€ (-33,3%). Ετήσιο όφελος : 1.621€

money-money.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ