Ποιοι είναι δικαιούχοι στο Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού και ποια η προθεσμία για τις αιτήσεις

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
Χανίων ενημερώνει σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικού
Εξηλεκτρισμού για το έτος 2021:

Το πρόγραμμα επιδοτεί την κατασκευή ηλεκτρικών δικτύων για τον εξηλεκτρισμό
εγκαταστάσεων αγροτικών εκμεταλλεύσεων φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Υλοποιείται με συγχρηματοδότηση παραγωγικών φορέων, ΔΕΔΔΗΕ και Περιφέρειας
Κρήτης/Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι επαγγελματίες αγρότες με νόμιμα υφιστάμενες
εγκαταστάσεις:

  • Αρδευτικές (γεωτρήσεις, φρέατα, παρόχθια αντλιοστάσια κλπ) με άδεια χρήσης
    νερού σε ισχύ,
  • Κτηνοτροφικές, σε νόμιμη λειτουργία,
  • Θερμοκηπιακές, εγκεκριμένου τύπου και εκτός ορίων οποιασδήποτε κατηγορίας
    οικισμού.

Αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται έως και 20 Μαϊου
2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής,
Όαση Αγιάς, τηλ. 28213 46516 και 46570.

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ