Παρέμβαση της Περιφέρειας Κρήτης στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Panoramed» για τη διακυβέρνηση στη Μεσόγειο

Δημόσια και κοινωνική Υγεία, Αλληλεγγύη και Ασφάλεια, Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, Ψηφιακή μετάβαση και Καινοτομία, ποτελούν τους πυλώνες προτεραιότητας προς ένα βιώσιμο μέλλον για τη Μεσόγειο, όπως παρουσίασε ο Γιώργος Αλεξάκης.

Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων στο διαδικτυακό Συνέδριο – Μεσογειακούς Διαλόγους του Ευρωπαϊκού προγράμματος Panoramed Interreg MED) .

Το συνέδριο είχε σκοπό την παρουσίαση των ζητημάτων διακυβέρνησης που επηρεάζουν την περιοχή της Μεσογείου, ενόψει τόσο του σημερινού πλαισίου όσο και των προοπτικών της νέας ευρωπαϊκής προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Ο γενικός στόχος του έργου PANORAMED είναι να καθιερώσει έναν καινοτόμο διαρκή διάλογο για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να συμβάλλουν στην ενημέρωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο σχετικά με τις κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες στην περιοχή της Μεσογείου, σχετικά με τις πολιτικές για τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, τη θαλάσσια επιτήρηση και το περιβάλλον και την καινοτομία.

Η Περιφέρεια Κρήτης, έχει αναλάβει το ρόλο του αρμόδιου επικεφαλής εταίρου για το συντονισμό (liaising) μεταξύ των Ευρωπαϊκών – Μεσογειακών Στρατηγικών, Πρωτοβουλιών, Δικτύων και άλλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε ό,τι αφορά στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό και την θαλάσσια επιτήρηση στη Μεσόγειο.

Ο Γιώργος Αλεξάκης τόνισε ακόμα τη σημασία τόσο της ενδυνάμωσης των εσωτερικών μηχανισμών τοπικού επιπέδου, όσο και της αποτελεσματικής συνεργασίας με άλλες περιφέρειες μέσα από την ενεργή δικτύωση δια των δυναμικών δικτύων συνεργασίας στην Ευρώπη (π.χ. CPMR), τα οποία δίνουν τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών, καλών πρακτικών και οικοδόμησης απαραίτητων ικανοτήτων για ένα βιώσιμο μέλλον των χωρών της Μεσογείου.

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ