Categories: ΕΛΛΑΔΑ

Οι προϋποθέσεις για το στεγαστικό επίδομα των 1000 ευρώ σε φοιτητές και σπουδαστές – Τι θα ισχύσει για τα ΙΕΚ

Το πλαίσιο για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος των 1000 ευρώ, που πλέον περιλαμβάνονται και οι όσοι φοιτούν σε ΙΕΚ, καθορίζει τροπολογία, που κατατέθηκε στη Βουλή.

«Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000) ευρώ. Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου. Το ετήσιο στεγαστικό επίδομα του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται με τους ίδιους όρους και στους καταρτιζόμενους των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Ι .Ε.Κ.)» αναφέρει το σχετικό άρθρο της τροπολογίας.

Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος αυτού είναι «αθροιστικώς», όπως τονίζεται οι εξής:

α) Ο φοιτητής ή ο καταρτιζόμενος των δημόσιων Ι. Ε.Κ. να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.

β) Να αποδεικνύεται η φοίτησή τους με πιστοποιητικό της σχολής ή τμήματος, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του, που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενο υ έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων, εκτός του πρώτου έτους για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής. Οι καταρτιζόμενοι των δημόσιων Ι .Ε.Κ. απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη φοίτηση στα δύο ( 2) εξάμηνα του έτους κατάρτισης, εκτός από το πρώτο έτος για το οποίο απαιτείται μόνο βεβαίωση φοίτησης.

γ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται.

δ) Οι γονείς του φοιτητή ή του καταρτιζόμενου των δημόσιων Ι .Ε.Κ. ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών ( ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια ( 200) τ.μ., με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Κατ’ εξαίρεση, στους προπτυχιακούς φοιτητές που εισάγονται και εγγράφονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας το ετήσιο στεγαστικό επίδομα χορηγείται εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις:

α) Ο φοιτητής διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης, θεωρείται ως μία πόλ η η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.

β) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται.

γ) Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος δεν είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών ( ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια ( 200) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.), με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής ή ο καταρτιζόμενος των δημόσιων Ι .Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994. Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής ή ο καταρτιζόμενος των δημόσιων Ι. Ε.Κ. εφόσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε ( 25) ετών ή

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου Νόμου.

ΙΕΚ

Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης σχολής ή τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, η διάρκεια δε αυτών βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται στο φοιτητή. Για τους καταρτιζόμενους των δημόσιων Ι .Ε.Κ., το επίδομα χορηγείται για το διάστημα φοίτησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και βεβαιώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι .Ε. Κ.

Το επίδομα δεν κατάσχεται, χορηγείται ολόκληρο χωρίς καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν υπόκειται σε φορολογία.

Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ. Ε.

Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών. Δεν κατάσχεται, χορηγείται ολόκληρο χωρίς καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν υπόκειται σε φορολογία.

zarpanews.gr – Γιώργος Αλεξάκης

Recent Posts

Κρήτη | Αφέθηκαν ελεύθεροι οι 8 για τα επεισόδια – Παραπέμπονται σε δίκη

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 8 συλληφθέντες για τα επεισόδια στο κέντρο της πόλης που σημειώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, με αφορμή…

1 λεπτό ago

Χανιά | Ιδού η… ανάπτυξη στην οδό Κυδωνίας – Εικόνες εγκατάλειψης και 21 ξενοίκιαστα καταστήματα | Photos

Κάποια από τα καταστήματα που θα δείτε στις φωτογραφίες παρακάτω έχουν κλείσει εδώ και πολλά χρόνια. Κάποια, σχετικά πρόσφατα. Μερικές…

6 λεπτά ago

Μπέσσυ Μάλφα: «Είχα αρνηθεί να παίξω στο Σ’ αγαπώ Μ’ αγαπάς»

Καλεσμένη στην εκπομπή Αυτός και ο Άλλος, η Μπέσσυ Μάλφα έκανε μια αποκάλυψη για τη δημοφιλή σειρά του Mega, Σ’…

12 λεπτά ago

Πάτρα: Καταγγελία για πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού – “Τους έκανε το εμβόλιο στο μπουφάν”

Στο μικροσκόπιο του αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας – Δημόσιας Υγείας Χαράλαμπου Μπονάνου έχει μπει ένα εμβολιαστικό κέντρο στη Πάτρα, έπειτα από καταγγελία…

18 λεπτά ago

Χανιά | Γιάννης Μαλανδράκης: Ζητάει προσλήψεις για να καλυφθούν οι θέσεις των υπαλλήλων σε απόσπαση

Ο Δήμαρχος Πλατανιά Ιωάννης Μαλανδράκης, απέστειλε επιστολή τις προηγούμενες ημέρες προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Βορίδη, τον Αναπληρωτή Υπουργό κ.Πέτσα,…

19 λεπτά ago

Νίκος Τσουμάνης: Σοκάρουν τα μηνύματα απελπισίας στο κινητό του ποδοσφαιριστή που αυτοκτόνησε

Βγήκαν στο φως της δημοσιότητας τα τελευταία μηνύματα του Νίκου Τσουμάνη προς τον προπονητή του. Συγκλονίζουν τα όσα έστελνε ο αδικοχαμένος ποδοσφαιριστής,…

23 λεπτά ago