«Να καταγγέλλετε τα γεγονότα στις αρχές» προειδοποιεί η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Με αφορμή την καταγγελία καταναλώτριας, για γεγονός που συνέβη σε περιοχή του ευρύτερου Δήμου Πλατανιά Χανίων, για “άρνηση πώλησης προϊόντος”, από την επιχείρησή της με την δικαιολογία ” είμαι ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ότι θέλω κάνω “,  η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, καταγγέλλοντας το γεγονός δημόσια, αλλά και ενημερώνοντας τους καταναλωτές, να ασκούν το δικαίωμα της προστασίας του δικαιώματος τους ,καταγγέλλοντας τέτοιες μη νόμιμες ,πρωτοφανείς και ανεπίτρεπτες συμπεριφορές στις αρχές.(1520 Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) ή στο 100.

Αναλυτικά, η Ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης αναφέρει:

« Επειδή ζούμε σε εποχή που νομίζουμε ότι έχουμε το δικαίωμα να “ξεφεύγουμε” τα πράγματα από την νομιμότητα και επειδή δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι μπορεί να έχουμε, δικαιώματα και αν νιώθουμε ότι κάποιος μας τα παραβιαζει, μπορούμε να το καταγγείλουμε στο 1520, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, η σε Εθνική Ένωση Προστασίας Καταναλωτών.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και σε Ειδική Πλατφόρμα μας ενημερώνει πότε οφείλουμε να κάνουμε τις καταγγελίες μας, για να βρούμε το δίκιο μας.»

Είδος Καταγγελίας
Περιγραφή – Επεξηγηματικοί Ορισμοί
1. Ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών
1.1 Ελαττωματική, προκληθείσα ζημιά
1.2 Μη συμμόρφωση με την παραγγελία
1.3 Ακατάλληλο για συγκεκριμένη χρήση
2. Παράδοση αγαθών/Παροχή υπηρεσιών
2.1 Μη παράδοση/μη παροχή
2.2 Μερική παράδοση/μερική παροχή
2.3 Καθυστέρηση
2.4 Μη διαθεσιμότητα/Μη πρόσβαση
2.5 Άρνηση πώλησης/παροχής ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας
2.6 Αναστολή παράδοσης ενός αγαθού ή παροχής μιας υπηρεσίας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση
2.7 Ωράριο λειτουργίας
2.8 Εξυπηρέτηση πελατών
2.9 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση/βοήθεια
2.10 Άλλα θέματα που αφορούν την παροχή προϊόντων/υπηρεσιών
3. Τιμή/χρέωση
3.1 Αλλαγή τιμής/χρέωσης
3.2 Άνιση μεταχείριση όσον αφορά τις τιμές
3.3 Διαφάνεια στη χρέωση (ασαφής, περίπλοκη)
3.4 Άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την τιμή/χρέωση
4. Τιμολόγηση/χρέωση και είσπραξη χρεών
4.1 Εσφαλμένο τιμολόγιο/λογαριασμός
4.2 Ασαφές τιμολόγιο/λογαριασμός
4.3 Μη έκδοση τιμολογίου ή δύσκολη πρόσβαση σε τιμολόγιο/μηνιαία κατάσταση
4.4 Αδικαιολόγητη τιμολόγηση/χρέωση
4.5 Είσπραξη χρεών
4.6 Άλλα ζητήματα σχετικά με την τιμολόγηση/χρέωση και είσπραξη χρεών
5. Εγγύηση/νομική εγγύηση και εμπορικές εγγυήσεις
5.1 Μη τήρηση εγγύησης/νομικής εγγύησης
5.2 Μη τήρηση εμπορικής εγγύησης
6. Έννομη προστασία
6.1 Δύσκολη πρόσβαση στην έννομη προστασία
6.2 Απουσία έννομης προστασίας
6.3 Μερική ή εσφαλμένη έννομη προστασία
6.4 Καθυστερημένη έννομη προστασία
6.5 Άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την έννομη προστασία
7. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
7.1 Παραπλανητικοί συμβατικοί όροι και προϋποθέσεις
7.2 Εσφαλμένη ή παραπλανητική ένδειξη τιμών/χρεώσεων και επισήμανση
7.3 Παραπλανητική διαφήμιση
7.4 Ανεπιθύμητες διαφημίσεις
7.5 Ανεπιθύμητα αγαθά ή υπηρεσίες
7.6 Επιθετικές πρακτικές πωλήσεων
7.7 Πρακτικές εξαπάτησης
7.8 Άλλες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
8. Συμβάσεις και πωλήσεις
8.1 Αθέμιτοι συμβατικοί όροι/μετατροπή συμβατικών όρων
8.2 Έλλειψη πληροφοριών
8.3 Επιβεβαίωση παραγγελίας (μη ληφθείσα/εσφαλμένη)
8.4 Περίοδος υπαναχώρησης/Δικαίωμα υπαναχώρησης
8.5 Πληρωμές (π.χ. προκαταβολές και δόσεις)
8.6 Άρση της σύμβασης
8.7 Ελάχιστη συμβατική περίοδος
8.8 Άλλα θέματα που αφορούν συμβάσεις και πωλήσεις
9. Αλλαγή παρόχου
9.1 Αλλαγή παρόχου
10. Ασφάλεια – καλύπτει τα αγαθά και τις υπηρεσίες
10.1 Ασφάλεια των προϊόντων – καλύπτει τα αγαθά και τις υπηρεσίες
10.2 Συσκευασία, επισήμανση και οδηγίες – καλύπτει τα αγαθά και τις υπηρεσίες
11. Προστασία της ιδιωτικής ζωής και προστασία των δεδομένων
11.1 Προστασία των δεδομένων
11.2 Ιδιωτική ζωή
11.3 Άλλα θέματα που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
12. Άλλα θέματα
1. Ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών
1.1 Ελαττωματική, προκληθείσα ζημιά
Το αγαθό είναι ελαττωματικό, δεν λειτουργεί, προκάλεσε ζημία ή η υπηρεσία δεν εκπληρώθηκε πλήρως ή προκάλεσε ζημία.

Τέλος, για περισσότερη ενημέρωση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή 1520 ή στο [email protected] και στο τηλ.2821092306 Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ