Μανώλης Ντουντουλάκης: «Σπαταλήθηκαν άσκοπα αρκετοί πολύτιμοι πόροι του Δήμου Πλατανιά»

Την διαμαρτυρία της για τον απολογισμό και τον ισολογισμό μετά των αποτελεσμάτων
χρήσεως και του πιστοποιητικού ελέγχου του 2018 εκφράζει η αξιωματική αντιπολίτευση στο Δήμο Πλατανιά, με αποτέλεσμα την απουσία από την χθεσινή συνεδρίαση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η απουσία μας τόσο από την ειδική όσο και από την τακτική συνεδρίαση του ΔΣ Πλατανιά
στις 04 Νοεμβρίου 2020, εδράζεται στην υπευθυνότητα και την ατομική μας ευθύνη για την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου από την πανδημία και εν όψη της κορύφωσης της όπως
δείχνουν τα στοιχεία.

Επί της ουσίας, διαφωνούμε με τον απολογισμό και ισολογισμό μετά των αποτελεσμάτων
χρήσεως και του πιστοποιητικού ελέγχου του 2018 όπως διαφωνήσαμε και καταψηφίσαμε
επί της αρχής τον αντίστοιχο προϋπολογισμό και ισολογισμό του ίδιου οικονομικού έτους.
Στον προϋπολογισμό του 2018 διαφωνήσαμε κυρίως στην κατανομή αλλά και στην
αναγκαιότητα των έργων, στην ανάθεση της καθαριότητας σε εργολάβους, στην εκμίσθωση
μηχανημάτων για την επισκευή και συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας αντί της χρήσης
των μηχανημάτων του Δήμου και σε διάφορα άλλα θέματα.

Επομένως η διαφωνία επί της ουσίας αναιρεί την άσκηση κριτικής των πεπραγμένων του
απολογισμού παρόλο που μόνο από τα παραπάνω σπαταλήθηκαν άσκοπα αρκετοί
πολύτιμοι πόροι του Δήμου.

Να σημειωθεί ότι στον απολογισμό δεν αποτυπώνονται πιθανές ζημιές από λάθος πολιτικές
επιλογές ή σκοπιμότητες γιατί ο έλεγχος αρκείται στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων.
Από την ισόβια ορκωτή ελέγκτρια, την οποία μάλλον δυσκολεύονται να αντικαταστήσουν
για τους δικούς τους λόγους, όπως φάνηκε και κατά την ψήφιση παλαιότερου ισολογισμού,
που ενώ υπήρχαν σφάλματα στον ισολογισμό εκείνη επέμεινε όχι με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο και όπως αποδείχτηκε καλώς έπραξε, αφού πρώτα έπρεπε να προστατέψει τον
εαυτό της και στην συνέχεια το Δήμαρχο.

Το να μην εισακουγόμαστε από τη Δημοτική αρχή ίσως είναι λογικό για αυτήν. Δε θα
έπρεπε όμως να δεχθεί τη γνώμη των ορκωτών, των δικών της ανθρώπων και να μην
επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη;

Από τον έλεγχο των ορκωτών λογιστών προέκυψε ότι δεν υφίσταται εσωτερικός
οικονομικός έλεγχος, λογιστική συμφωνία αποθήκης και γενικής λογιστικής, συμφωνία
αναλυτικής λογιστικής και γενικής λογιστικής. Ενώ αναφέρεται από την ορκωτή ελέγκτρια
ότι η αναλυτική λογιστική ,παρ’ όλες τις δυσκολίες της θα αποτελούσε σημαντικό εργαλείο
ελέγχου διαφάνειας και υπολογισμού των βασικών προσφερόμενων λειτουργιών του
Δήμου.

Εγγραφή όλων των ακινήτων και οριστικοποίηση της πάγιας περιουσίας ,αναφέρει η
ορκωτή ελέγκτρια. Έχουμε κατ’ επανάληψη επισημάνει ότι πρέπει να καταγραφεί η ακίνητη
περιουσία του Δήμου (κτίρια , οικόπεδα , βοσκότοποι κλπ), τα οποία πρέπει να
αποτιμηθούν ώστε να υπάρξει ολοκληρωμένη απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης του
Δήμου. Από αυτό το γεγονός και μόνο φαίνεται ότι στο συγκεκριμένο ισολογισμό δεν
αποτυπώνεται η πραγματικότητα.

Επίσης θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι ο Δήμος υποχρεούται, όχι από νομικής πλευράς
όπως αναφέρει και η ορκωτή ελέγκτρια, αλλά για λόγους διαχειριστικούς- κι εμείς
προσθέτουμε και διαφάνειας- να τηρεί λογιστικές & διαχειριστικές αποθήκες. Στο σημείο
αυτό θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι ένας από τους λόγους που καταψηφίζουμε τους
ισολογισμούς της ΔΕΥΑΒΑ, είναι η μη τήρηση της αποθήκης και να προσθέσουμε ακόμα για
του λόγου το αληθές σχετικά με τη ΔΕΥΑΒΑ, ότι το 70% των θεμάτων τα οποία έρχονται για
έγκριση στο ΔΣ , είναι απευθείας αναθέσεις.

Επίσης θα θέλαμε να αναφερθούμε επιγραμματικά στο δανεισμό της ΔΕΥΑΒΑ από το Δήμο
και επιπλέον στις αναιτιολόγητες διαγραφές χρεών ύδρευσης και άρδευσης. Αυτά είναι
μερικά χαρακτηριστικά της εικόνας της ΔΕΥΑΒΑ της οποίας τους απολογισμούς και
ισολογισμούς υπερψηφίζει η δημοτική αρχή.

Επιπρόσθετα επισημαίνουμε τις εκκρεμότητες με τις επιχειρήσεις του Δήμου ή σε αυτές
που συμμετέχει ο Δήμος, με υποτίμηση του αρχικού κεφαλαίου, με την αδράνεια της
λειτουργίας των και τις ανείσπρακτες απαιτήσεις από ιδιώτες που αφορούν έσοδα
παρεπιδημούντων – ενοικίων κ.λπ., τον αυξημένο κίνδυνο επισφαλούς είσπραξης και
δημιουργία ζημίας στα έσοδα.

Απευθυνόμενοι στους δημότες , θα παρακαλούσαμε όσοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης
στο διαδίκτυο να αναζητήσουν την αναλυτική έκθεση των ορκωτών λογιστών προκειμένου
να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.

Τέλος, όσον αφορά την τακτική συνεδρίαση, συμφωνούμε με τα περισσότερα θέματα και
ειδικά με την μείωση των τελών υπέρ των ευπαθών και αδύναμων συμπολιτών μας, οι
οποίοι υποφέρουν από την γενικότερη κατάσταση και χρειάζονται την στήριξή μας.

Για την Αξιωματική Αντιπολίτευση
Ντουντουλάκης Μανώλης
Βασιλάκης Ιωάννης
Βεριβάκη-Μαστοράκη Γιούλη
Βολανάκης Μανούσος
Δασκαλάκης Μανώλης
Ντουνιαδάκης Γιάννης
Πατεράκης Κωνσταντίνος»

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ