Κυνηγητό ηλεκτρονικών αποδείξεων για έκπτωση φόρου έως 2.300 ευρώ

κυνηγητό-ηλεκτρονικών-αποδείξεων-γι-1585973

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια που έχουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να καλύψουν το 30% του εισοδήματος τους με ηλεκτρονικές αποδείξεις, ώστε να αποφύγουν το πέναλτι φορου φόρο 22%.

Όσοι αποκτούν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες και εκμετάλλευση ακινήτων, θα πρέπει μέχρι τις 31-12-2022 να έχουν εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών συνολικού ποσού ίσου με το 30% των ετήσιων εισοδημάτων τους για το τρέχον έτος.

Αν δεν καλυφθεί το παραπάνω ποσοστό με ηλεκτρονικές δαπάνες τότε το 2023 με τα εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος για το 2022 θα κληθούν να καταβάλουν επιπλέον φόρο ίσο με το 22% της ακάλυπτης διαφοράς. Ενδεικτικά, στην περίπτωση που ένας φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα φέτος ύψους 20.000 ευρώ, προχωρήσει σε ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών συνολικού ύψους 5.000 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 25% του ετησίου εισοδήματός του, τότε θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον φόρο ύψους 22% για το 5% που δεν κατάφερε να καλύψει, δηλαδή ένα ποσό της τάξεως των 220 ευρώ.

Οι εξαιρέσεις

Από το μέτρο των e-αποδείξεων απαλλάσσονται οι ακόλουθες κατηγορίες φορολογουμένων:

  • Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους
  • Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
  • Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα
  • Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή. Στην έννοια της αλλοδαπής περιλαμβάνονται τόσο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., όσο και οι τρίτες χώρες.
  • Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
  • Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
  • Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
  • Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
  • Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των έξι μηνών).

Οι «χρυσές» αποδείξεις

Από το φορολογικό έτος 2022, δηλαδή από τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2023 για το 2022, θα αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου το 30% των εξόδων που έχει πραγματοποιήσει τον εκάστοτε προηγούμενο χρόνο μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών για υπηρεσίες παρεχόμενες από 22 συγκεκριμένες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών, στις οποίες το επίπεδο των ηλεκτρονικών πληρωμών είναι χαμηλό και, συνεπώς, αναμένεται υψηλή φοροδιαφυγή.

Το ποσό που θα εκπίπτει δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ. Το μέτρο αυτό θα έχει διάρκεια ισχύος έως και τέσσερα χρόνια, δηλαδή από το φορολογικό έτος 2022 έως και το φορολογικό έτος 2025 (από τις φορολογικές δηλώσεις του 2023 έως και τις φορολογικές δηλώσεις του 2026).Ειδικότερα θα αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το 30% των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, ορίζονται οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών από:

1. Κτηνιατρικές υπηρεσίες

2. Εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης

3. Εργασίες ηλεκτρολόγου

4. Εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδιίων

5. Εργασίες ξυλουργού

6. Εργασίας τοποθεσίας στέγης και παραθύρων λαμαρίνας κλπ

7. Εργασίας σκυροδέματος

8. Υπηρεσίες ταξί

9. Κομμωτήρια, κουρεία και καταστήματα ομορφιάς

10. Υπηρεσίες κηδειών

11. Υπηρεσίες μασάζ

12. Υπηρεσίες φυσικής ευεξίας

13. Υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες

14. Ανάπτυξη φωτογραφιών

15. Σχολές χορού

16. Γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή

17. Διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου

18. Προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες)

19. Νομικές υπηρεσίες

20. Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών

Προσοχή όμως! Οι απόδειξες για τις ανακαινίσεις ακίνητων δεν θα μετρούν για την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος εάν έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για το άλλο μετρο της φορο-έκπτωσης 40% για τα ενεργειακές αναβαθμίσεις. Βασει των διατάξεων του άρθρου 39Β του ν. 4172/2013, δαπάνες με στοχο τη λήψη υπηρεσιών που την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων Οι δαπάνες αυτές μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο 4 ετών, σε ποσοστό 40% του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο 16.000 ευρώ.

Πάντως, θα «μετράνε» διπλά για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος οι e-αποδείξεις από ιατρούς, οδοντίατρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, χειροποδιστές, ποδολόγους.

Από την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να γλιτώνουν κάθε χρόνο φόρο:

• Eως 450 ευρώ, αν έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ.

• Eως 1.100 ευρώ, αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ.

• Eως 1.400 ευρώ, αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ.

• Eως 1.800 ευρώ, αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ.

• Eως 2.200 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ.

Σε ορισμένες, όμως, περιπτώσεις ετήσιων εισοδημάτων από μισθούς ή συντάξεις ύψους άνω των 40.000 ευρώ και όχι μεγαλύτερων των 50.000 ευρώ η ετήσια έκπτωση φόρου εισοδήματος θα μπορεί να φθάσει έως και τις 2.300 ευρώ.

Επι της ουσίας οι φορολογούμενοι θα πρέπει να εξοφλούν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή με πιστωτικές ή χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες ή μέσω e-banking, τις αμοιβές των παραπάνω 20 κατηγοριών επαγγελματιών και να ζητούν και να λαμβάνουν από αυτούς αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προκειμένου να επωφελούνται με εκπτώσεις φόρου που μπορεί να μειώσουν σημαντικά ή και να μηδενίσουν τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος.

protothema.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ακολουθήστε το ZARPANEWS.gr
στο Google News και στο Facebook