Κρήτη | Τράπεζες μεταβιβάζουν δάνεια και δεν ενημερώνουν τους δανειολήπτες, λέει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών

Με αφορμή τις απαντητικές επιστολές από τις τράπεζες προς τους δανειολήπτες που θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και το επικρατούν “μπάχαλο” με την τιτλοποίηση των οφειλών και πώληση αυτών σε εταιρείες Ειδικού Σκοπού, με τους δανειολήπτες να μην έχουν ενημερωθεί ή να ενημερώνονται εκ των υστέρων ποιος έχει αγοράσει το δάνειο και ποιος είναι ο διαχειριστής αυτού, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, με επιστολή της προς την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, την καλεί να παρέμβει για μιά ισόρροπη διαχείριση αμφότερων, πιστωτών και δανειοληπτών

Στην επιστολή της , η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,αναφέρει:

“Κύριοι,
Με αφορμή, τις απαντήσεις των τραπεζών (μελών) σας, προς τους δανειολήπτες, σας επισημαίνουμε τα εξής, ζητώντας την παρέμβασή σας.

-Οι οφειλέτες τραπεζών αιτούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους κάνοντας πρόταση, με το οικονομικό και κοινωνικό τους μπορώ και οι τράπεζες τότε θυμούνται, στην απαντητική τους επιστολή, να αναφέρουν ότι το δάνειο έχει μεταβιβαστεί, σε Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και ότι εκείνες έχουν πλέον την διαχείριση του χρέους, με σχετική πληρεξουσιότητα βάσει του ν.3156/2003 και της σχετικής σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης, κατά παράβαση της υπάρχουσας νομοθεσίας, που θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί ο δανειολήπτης ,από τον πιστωτικό του Φορέα, πριν το δάνειο μεταβιβαστεί.

-Οι τράπεζες είναι εξουσιοδοτημένες από τις Εταιρείες Ειδικού Σκοπού, επ’ ονόματι και για λογαριασμό τους, σε κάθε ενέργεια διαχείρισης της οφειλής, συμπεριλαμβανομένης και της διευθέτησης αυτής, μέσω ρύθμισης.

-Οι τράπεζες έχουν αποφύγει να ενημερώσουν τους οφειλέτες πελάτες τους για την εκχώρηση και μεταβίβαση των απαιτήσεων τους σε Εταιρείες Ειδικού Σκοπού τιτλοποίησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλήρης σύγχυση των δανειοληπτών- καταναλωτών.

-Η Ε.Π.Κ.Κρήτης , ως επίσημος Εθνικός Φορέας διαμεσολάβησης, βρίσκεται σε δυσκολία συμμετοχής στην εύρεση βατής λύσης ρύθμισης των οφειλών, καθώς αφενός προσπαθεί να εξηγήσει τα απαντητικά έγγραφα των τραπεζών μελών σας στους καταναλωτές, αφετέρου αδυνατεί να συνδράμει τους οφειλέτες στην διαμεσολάβηση, αφού της αφαιρείται το δικαίωμα της διαμεσολάβησης, καθώς οι τράπεζες καλούν τον οφειλέτη στην ρύθμιση σε κάποιο τοπικό υποκατάστημα.

Έπειτα από τις παραπάνω αναφερόμενες στρεβλώσεις και αγκυλώσεις , εις βάρος της ισορροπίας της εύρεσης βατής λύσης, για ρύθμιση των οφειλών των δανειοληπτών και επειδή στους δανειολήπτες επικρατεί ο φόβος, για τυχόν “παγίδα” από από την πρόσκληση για εξέταση της οφειλής και εξεύρεση λύσης στο τραπεζικό κατάστημα από τραπεζικό “ειδικό” παρακαλούμε όπως συμβάλετε στην εξάλειψη ,από το πλάνο αυτής της αρνητικής προσέγγισης ,για ρύθμιση παρουσιάζοντας κάτι διαφορετικό, ουσίας συστήνοντας την εκπροσώπηση του καταναλωτή, από τον Καταναλωτικό Φορέα του.

Τέλος , χωρίς να έχουμε πρόθεση επικριτική, αλλά επιθυμία στο να συμβάλουμε όλοι εμείς,στην εξεύρεση λύσης ,που αφενός να παραμερίζει κάθε αρνητισμό στην προσέγγιση του οφειλέτη στις τράπεζες, στο νέο τους ρόλο της διαχείρισης , για την ρύθμιση του χρέους των δανειοληπτών, σας καλούμε να αναλάβετε ως Συλλογικό Όργανο των Τραπεζών Πρωτοβουλία”

zarpanews.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ