Κρήτη | Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών για τις αλλαγές στις εγγυήσεις των προϊόντων

Με αφορμή την συνάντηση των υπουργών της Ε.Ε στις Βρυξέλλες, στις 6-7 Δεκεμβρίου 2018, για την υιοθέτηση κοινής, επίσημης θέσης, σχετικά με τη μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, ως προς την εγγύηση των προϊόντων, τόσο στις διαδικτυακές, όσο και στις εκτός διαδικτύου αγορές, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλεί δημόσια τον Έλληνα υπουργό, κ. Δραγασάκη, πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις πάνω στο κείμενο των μεταρρυθμίσεων μεταξύ Κρατών Μελών, Επιτροπής και Κοινοβουλίου να μην συμφωνήσει στην εξασθένηση των υφιστάμενων, στις χώρες της Ε.Ε, δικαιωμάτων, σχετικών με την εγγύηση των προϊόντων:

«Η μεταρρύθμιση αφορά:

1. στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η εγγύηση καλύπτει ένα προϊόν

2. στα δικαιώματα που έχει ο καταναλωτής, εάν εμφανιστεί ένα ελάττωμα μετά την αγορά του προϊόντος

3. για πόσο χρόνο το βάρος απόδειξης του ελαττώματος ,βαρύνει τον πωλητή σε περίπτωση βλάβης μετά την αγορά του προϊόντος.

Επί του παρόντος, η νομοθεσία της Ε.Ε. ορίζει ποια προστασία πρέπει να έχουν όλοι οι καταναλωτές σε όλες τις χώρες, αλλά η τρέχουσα μεταρρύθμιση θα μπορούσε να θέσει ανώτατο όριο για τα δικαιώματα αυτά σε ολόκληρη την Ε.Ε. Συνεπώς, ορισμένα εθνικά δικαιώματα διακυβεύονται.

Για παράδειγμα, οι καταναλωτές στη Γαλλία και την Πορτογαλία μπορούν να βασίζονται σε μία διετή περίοδο, κατά την οποία το βάρος απόδειξης μη ύπαρξης ελαττώματος κατά το χρόνο της πώλησης, βαραίνει τον πωλητή. Αλλά θα μπορούσαν να δουν αυτό το διάστημα να μειώνεται στο μισό, κάτι το οποίο θα συνιστούσε τεράστια απώλεια.

Οι καταναλωτές στην χώρα μας, αλλά και σε άλλες τρεις χώρες της Ε.Ε,θα χάσουν το ισχύον δικαίωμα να επιλέγουν τι θα μπορούν να επιλέξουν στην περίπτωση ελαττώματος του προιόντος (σήμερα προβλέπει μία άκαμπτη δομή στην οποία η επισκευή ή αντικατάσταση έρχεται σε πρώτη θέση, ανάλογα με το τί προτιμά ο καταναλωτής και μόνο μετά από αυτό ακολουθεί η μείωση του τιμήματος ή ο τερματισμός της σύμβασης.) Ενώ αυτή τη στιγμή στη χώρα μας ,δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας στην επιλογή του καταναλωτή σε περίπτωση ελαττώματος.

Από την άλλη πλευρά είναι θετικό το γεγονός ότι τα Κράτη Μέλη επιθυμούν να συμπεριλάβουν στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας “έξυπνα προϊόντα”, γεγονός που θα αποτελούσε θετική εξέλιξη σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες σε επίπεδο Ε.Ε. για την προστασία των καταναλωτών, όταν αγοράζουν προϊόντα τα οποία διαθέτουν λογισμικό ή ψηφιακό περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει ότι “έξυπνα” τηλέφωνα και τηλεοράσεις θα καλύπτονται εφεξής από την Οδηγία και οι καταναλωτές θα απολαμβάνουν νέα δεδομένα στα δικαιώματα τους σε περίπτωση που υπάρξει μία βλάβη.

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρεί πολύ σημαντικό το δικαίωμα της εγγύησης που λαμβάνουν οι καταναλωτές, όταν αγοράζουν ένα διαρκές καταναλωτικό προϊόν (μία τηλεόραση, ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα πλυντήριο). Θα αποτελούσε ένα πολύ κακό μήνυμα για τους καταναλωτές, εάν οι κυβερνήσεις ήταν έτοιμες να υποστηρίξουν υποβάθμιση των δικαιώματά τους.

Δεν είναι λάθος, η εναρμόνιση των δικαιωμάτων ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε, οι χώρες με χαμηλά επίπεδα προστασίας να τα αναβαθμίσουν. Τα επίπεδα προστασίας για όλες τις χώρες θα πρέπει να προσαρμοστούν προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω και αυτό ζητάμε και από τον αρμόδιο Έλληνα Υπουργό, να στηρίξει την αναβάθμιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, ιδιαίτερα της παρέχουσας εγγύησης του προϊόντος από τον κατασκευαστή.»

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ