Κρήτη | Διαγωνισμός για έκδοση εντύπων τουριστικής προβολής

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό για την εργασία με τίτλο: “Έκδοση εντύπων τουριστικής προβολής έτους 2019” με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός φθάνει σε 44.745 ευρώ με ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στην έκδοση διαφημιστικών εντύπων, στην εκτύπωση χάρτη Δήμου Αγίου Νικολάου και στην εκτύπωση χάρτη πόλης Αγίου Νικολάου.

Σε ό,τι αφορά τα έντυπα ζητείται η εκτύπωση εντύπου θρησκευτικού τουρισμού στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ρωσικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Σουηδικά, η εκτύπωση αναδιπλούμενης αφίσας παραλιών στα Αγγλικά, στα Γερμανικά, στα Γαλλικά, στα Ρωσικά, στα Ιταλικά, στα Ισπανικά, στα Σουηδικά και στα Ολλανδικά, η εκτύπωση εντύπου δραστηριοτήτων (Outdoor Activities) στα Αγγλικά, στα Γερμανικά, στα Γαλλικά, στα Ρωσικά, στα Ιταλικά, στα Ισπανικά, στα Σουηδικά και στα Ολλανδικά καθώς και η εκτύπωση γενικού εντύπου τουρισμού στα Ελληνικά, στα Αγγλικά, στα Γερμανικά, στα Γαλλικά, στα Ρωσικά, στα Ιταλικά, στα Ισπανικά, στα Σουηδικά και στα Ολλανδικά.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ, οπότε λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Πηγή: tornosnews.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ