Κρήτη | Αυτά τα θέματα θα συζητήσουν την Τρίτη στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης με τηλεδιάσκεψη, αύριο Τρίτη 18 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00 σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503/08-05-2021 ΚΥΑ: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων :
Β 1.Μανούσακα Ιωάννη (Βλαντά) με θέμα: «Μέτρα ελέγχου παραεμπορίου, λαθρεμπορίου»

Β 2.Λαϊκής Συσπείρωσης με θέμα: «Για τη φετινή δακοκτονία και την πορεία υλοποίησής της»

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.1 Έγκριση για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης ως ιδρυτικό μέλος στο Δίκτυο Περιφερειών & Δήμων με την επωνυμία «CLIMATΤICA», με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΚ στον τομέα Περιβάλλοντος)

1.2 Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Α.Κ.Ο.Μ.Μ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.ΟΤΑ.», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

– (εισηγήτρια η κ Ραπτάκη Μαρία Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Παράταση ισχύος της κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για την κατασκευή του εγκάρσιου Κ.Ο. 2Χ2 και τις λοιπές εργασίες της αρτηρίας στην περιοχή των κλάδων στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠK.

– (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου)

2.2 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για εργασίες εκτός καταστρώματος αρτηρίας – αποκλεισμό λωρίδας βραδυπορίας από ΧΘ 4+400 έως ΧΘ 4+804 αριστερά στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠK.

– (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου)

2.3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 20ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 14”, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων).
3. ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

3.1 Επισήμανση των τροφίμων στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της πρότασης της ομάδας εργασίας AREPO της Περιφέρειας Κρήτης.

– (εισηγήτρια η κ Χουδετσανάκη Ειρήνη Περιφερειακή Σύμβουλος και πρόεδρος AREPO)

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ