Κρήτη | Ανοιχτή Ημερίδα με θέμα τη χρήση Ευφυών Τεχνολογιών για τη μείωση απωλειών νερού

Ημερίδα με θέμα τη χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών στα δίκτυα Υδροδότησης με στόχο τη βέλτιστη διαχείρισή τους για την εξοικονόμηση νερού, διοργανώνεται την Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου και ώρα 9.00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο, σε συνεργασία με τις ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου και Χερσονήσου.

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο των έργων SmartWater2020 και ΕΠΙΡΡΟΗ που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. Tα δύο έργα έχουν στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων και τεχνολογιών για την παρακολούθηση δικτύων υδροδότησης σε πραγματικό χρόνο, καθώς και τον εντοπισμό και την αποκατάσταση αφανών διαρροών στο δίκτυο.Σε ολόκληρη την Ευρώπη, περίπου 15-25% του πόσιμου νερού που εισέρχεται στα δίκτυα υδροδότησης χάνεται και δεν τιμολογείται εξαιτίας διαρροών και βλαβών. Αυτό συνεπάγεται ένα τεράστιο οικονομικό κόστος για τους οργανισμούς διανομής νερού. Το φαινόμενο αυτό έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο σε νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου, όπως η Κύπρος και η Κρήτη, στις οποίες παρατηρείται έντονη λειψυδρία καθώς και υψηλό κόστος αφαλάτωσης. Οι καινοτόμες τεχνολογίες των ευφυών δικτύων νερού έρχονται να ενισχύσουν αυτούς τους οργανισμούς, στην προσπάθειά τους για μείωση των απωλειών νερού, αλλά και τη βελτίωση της ικανότητας παρακολούθησης και ελέγχου του συστήματος.Στην ημερίδα, οι ομιλητές θα εστιάσουν σε δράσεις των οργανισμών διαχείρισης και διανομής νερού αναφορικά με τη χρήση ευφυών τεχνολογιών στη διαχείριση δικτύων υδροδότησης και την εξοικονόμηση νερού, και θα παρουσιάσουν καινοτόμες τεχνολογίες ευφυών δικτύων νερού και σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των έργων SmartWater2020 και ΕΠΙΡΡΟΗ. Η αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών από τις ΔΕΥΑ στοχεύει στην καλύτερη παρακολούθηση του δικτύου τους, τη μείωση απωλειών νερού και του κόστους του μη-τιμολογημένου νερού, μέσω της μείωσης του χρόνου ανίχνευσης διαρροών, της έγκαιρης διάγνωσης προβλημάτων στην ποιότητα του νερού, και της αποτελεσματικότερης ρύθμισης της πίεσης στις διάφορες ζώνες του δικτύου.

Στα δύο έργα συμμετέχουν από την Κύπρο το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και Λάρνακας, το Κέντρο Αριστείας Έρευνας και Καινοτομίας «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Από την Ελλάδα συμμετέχουν το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Μαλεβιζίου και Χερσονήσου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9:00 – 9:10 Προσέλευση
9:10 – 9:20 Χαιρετισμοί

Δημήτρης Πλεξουσάκης, Καθηγητής, Διευθυντής ΙΤΕ-ΙΠ

Μενέλαος Μποκέας, Δήμαρχος Μαλεβιζίου

9:20 – 9:30 Έναρξη Ημερίδας

Παναγιώτης Τσακαλίδης, Καθηγητής, Πρύτανης Παν/μίου Κρήτης

9:30 – 10:00 Εμπειρίες και Αποτελέσματα από τη Χρήση Ευφυών Τεχνολογιών στη Διαχείριση Δικτύων Υδροδότησης: Το Παράδειγμα των έργων SmartWater2020 και ΕΠΙΡΡΟΗ

Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, Διευθυντής ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

Εμμανουήλ Κοσμαδάκης, Τεχνικός Διευθυντής, ΔΕΥΑ Χερσονήσου

10:00 – 10:20 Δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης για την Καινοτομία στον Τομέα των Υδάτινων Πόρων

Γιώργος Αλεξάκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης επί Ευρωπαϊκών-Διεθνών Θεμάτων, Αντιπρόεδρος CPMR  – Conference of Peripheral Maritime Regions

10:20 – 10:40 Συστήματα και Μέθοδοι Βέλτιστης Διαχείρισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Υδροαρδευτικά Έργα του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Ευάγγελος Μαμαγκάκης, Διευθυντής Διαχείρισης Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων, Ο.Α.Κ. Α.Ε.

10:40 – 11:00 SmartWater2020: Καινοτόμες Τεχνολογίες για Εξοικονόμηση Νερού σε Κύπρο και Κρήτη

Μαρία Αναστασιάδου, Ερευνήτρια, ΚΟΙΟΣ, Παν/μιο Κύπρου

11:00 – 11:20 SmartWater2020: Η Πιλοτική Εφαρμογή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού

Σολωμός Χαραλάμπους, Ανώτερος Τεχνικός, Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού

11:20 – 11:40 Συζήτηση
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:00 – 12:20 Ευφυή Δίκτυα Νερού

Δημήτρης Ηλιάδης, Επίκουρος Καθηγητής (Έρευνας), ΚΟΙΟΣ, Παν/μιο Κύπρου

12:20 – 12:40 Τηλεπικοινωνιακή Υποδομή Τηλεμετρίας LoRaWAN – Το παράδειγμα της Λάρνακας

Στέφανος Παπαδάκης, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, ΙΤΕ-ΙΠ

12:40 – 13:00 Έξυπνη Πλατφόρμα Παρακολούθησης Κατάστασης Δικτύων Υδροδότησης

Γιώργος Τζαγκαράκης, Κύριος Ερευνητής, ΙΤΕ-ΙΠ

13:00 – 13:20 Seven Reasons to Apply Water Quality Sensors in Drinking Water Distribution Networks, and How to Achieve Maximum Benefits

Corina Carpentier, Managing Director, SENSILEAU, Netherlands  (Τηλεδιάσκεψη)

13:20 – 13:40 CUEIM Bridges Academia and Industry for Circular Economy Innovative Solutions

Gaetano Zarlenga, Director of CUEIM, Italy (Τηλεδιάσκεψη)

13:40 – 14:00 Μετρητικό Σύστημα Υδροδότησης με Απομακρυσμένη Διαχείριση

Κωνσταντίνος Στράτης, Διευθύνων Σύμβουλος, CONSTRAT ΕΠΕ

14:00 – 14:20 Το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών στο πρόγραμμα ΕΠΙΡΡΟΗ

Πουλίκος Πραστάκος, Διευθυντής Ερευνών,  ΙΤΕ-ΙΕΥΜ

14:20 –  14:40 Συζήτηση
14:40 Ελαφρύ γεύμα

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ