Κουκιανάκης: Η αναβάθμιση του βιολογικού των Καλυβών λύνει το πρόβλημα διαχείρισης των λυμάτων

Με την υπ’ αριθμόν 3975 απόφασή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης / Διεύθυνση Περιβάλλοντος προέβη στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Έργα Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων (Αποχετευτικοί  Αγωγοί και Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεση Λυμάτων) οικισμού Καλύβες Δήμου Αποκορώνου.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ο οποίος αφού ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στη δύσκολη αυτή προσπάθεια, με επικεφαλής την προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, κα Καστρινάκη Ευαγγελία, η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1631/11-07-2016 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Έργα Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων (Αποχετευτικοί Αγωγοί και Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων) οικισμού Καλύβες, Δήμου Αποκόρωνα», η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του.

Αρμόδιος φορέας για την λειτουργία του έργου είναι ο Δήμος Αποκόρωνα.

Η Ε.Ε.Λ. των Καλυβών είναι υφιστάμενη. Η εγκατάσταση είχε κατασκευαστεί για την εξυπηρέτηση των οικισμών Καλύβες και Αρμένοι, με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 1574/15-12-1998 ΑΕΠΟ. Το έργο, ωστόσο παρέμεινε ημιτελές και δεν τέθηκε ποτέ σε λειτουργία, με αποτέλεσμα ο πρώην Δήμος Αρμένων το 2004, να αναζητήσει εναλλακτική λύση και να προχωρήσει στην υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος για την επεξεργασία των λυμάτων με τη μέθοδο της ηλεκτρόλυσης, για την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι με την με αρ. πρωτ. 1631/11-07-2016 ΑΕΠΟ.

Με την παρούσα Τροποποίηση εγκρίνεται η λειτουργία της Ε.Ε.Λ. με την αρχική μέθοδο επεξεργασίας της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό και τα νέα έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης της δυναμικότητας της ΕΕΛ, με σκοπό την αύξηση της δυναμικότητας από 2900 σε 7000 κατοίκους. Με την παρούσα τροποποιείται και αντικαθίσταται η με αρ. πρωτ. 1631/11-07-2016 ΑΕΠΟ.

Τα προτεινόμενα έργα έχουν σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση συνολικά 7000 ισοδύναμων κατοίκων. Η επεξεργασία των ακαθάρτων που εφαρμόζεται γίνεται με την μέθοδο ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό.

Η λειτουργία της εγκατάσταση περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

 • Στεγασμένο συγκρότημα προεπεξεργασίας (περιλαμβάνει φρεάτιο εισόδου, μέτρηση παροχής, εσχάρωση, εξάμμωση και λιποσυλλογή) [νέα παρέμβαση]
 • Βιολογικός αντιδραστήρας [υφιστάμενη δεξαμενή]
 • Δεξαμενή τελικής καθίζησης [υφιστάμενη δεξαμενή]
 • Δεξαμενή χλωρίωσης [υφιστάμενη δεξαμενή]
 • Οικίσκος χλωρίωσης [υφιστάμενο κτήριο]
 • Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας [υφιστάμενο έργο]
 • Οικίσκος και γενικός πίνακας ΗΜ [υφιστάμενο κτήριο]
 • Δεξαμενή ιλύος [δεξαμενή προπάχυνσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενεργού      όγκου τουλάχιστον 40 m3 ]
 • Αφυδάτωση ιλύος [στεγασμένη εγκατάσταση, που περιλαμβάνει τις αντλίες, την εγκατάσταση παραγωγής πολυηλεκρολύτη και συγκρότημα αφυδάτωσης]
 • Δεύτερη ανεξάρτητη γραμμή επεξεργασίας με χρήση μεμβρανών υπερδιήθησης [νέα παρέμβαση]

Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης , γνώρισε ότι ο Δήμος Αποκορώνου θα υποβάλει πρόταση ένταξης έργου για την περαιτέρω αναβάθμιση του βιολογικού Καλυβών στην πρόσκληση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα με τίτλο: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ-ΝΕΑ ΕΡΓΑ» και η οποία λήγει την 30/12/2019.

Τελειώνοντας, ο Δήμαρχος Αποκορώνου, δηλώνει την ευχαρίστησή του, διότι η αναβάθμιση του βιολογικού των Καλυβών έρχεται να λύσει οριστικά και μακροπρόθεσμα το πρόβλημα της διαχείρισης των λυμάτων του ευρύτερου οικισμού.

2 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Ωραια ολα αυτα ,μονο που την αλλη φορα που θα παει ο δημος να κοψει ολοκληρο κομματι εκατοχρονίτη πλατανου απο τις Βρυσες ας παρει κι την αδεια του δασαρχειου καλυτερα,ε;;;

 2. Η μέθοδος της ηλεκτρολυσης δεν εχει δυναμικότητα επέκτασης? Η νεα μέθοδος δεν θα δημιουργεί οχλήσεις σε σχεση με την προηγουμενη?

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ