Κινητοποιήσεις από τους συμβολαιογράφους του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι συμβολαιογράφοι του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση τους, «οι συμβολαιογράφοι του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης από 1-1-2020 ΑΠΕΧΟΥΜΕ από τη διενέργεια όλων των συμβολαιογραφικών πράξεων που απαιτούν την υποβολή δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου και την επισύναψη πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (του άρ. 54Α ν. 4174/2013).

Αιτήματα της αποχής είναι:

1) Αναμόρφωση του άρθρου 36 ν. 4646/2019 με την απαλοιφή της έννοιας της φορολογικής ταυτότητας του ακινήτου και του προστίμου που συνδέεται με αυτήν και προβλέπεται εις βάρος των συμβολαιογράφων.

2) Αναστολή εφαρμογής των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 για ένα εξάμηνο και σε κάθε περίπτωση έως ότου δημιουργηθεί ένα ασφαλές πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων από τους συμβολαιογράφους.  Πιο συγκεκριμένα ζητάμε: α) στο διάστημα αυτό να εκπαιδευτούν οι συμβολαιογράφοι με σεμινάρια που θα οργανωθούν σε όλους τους Συλλόγους της Χώρας με ευθύνη και επιμέλεια του αρμόδιου Υπουργείου, β) να δημιουργηθεί πλατφόρμα βοήθειας από το αρμόδιο Υπουργείο  στην οποία να δίνονται έγγραφες απαντήσεις προς τους συμβολαιογράφους, γ) το Υπουργείο Οικονομικών να προβεί σε απλούστευση του συστήματος προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων και σε ταυτοποίηση του συστήματος στη φορολογία Κεφαλαίου και στη φορολογία ΕΝΦΙΑ.

3) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47,48 και 49 του ν. 4646/2019,  ζητάμε την επίτευξη συνεργασίας με τη Δημόσια Διοίκηση με την ανάληψη από μέρους μας ευθύνης μόνο στα πλαίσια των καθηκόντων μας και της φύσης του επαγγέλματός μας, αλλά σε καμία περίπτωση ανάληψη ευθύνης για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας του ακινήτου και των προϋποθέσεων χορήγησης κάθε είδους απαλλαγών φόρου, αρμοδιότητες οι οποίες ανήκουν στην πολιτεία. Ζητάμε την απαλοιφή των προστίμων εις βάρος μας.  Οι συμβολαιογράφοι κατά τον Νόμο υποκείμεθα σε πειθαρχικό έλεγχο.

Τέλος, αποφασίσθηκε να επανεκτιμηθεί η κατάσταση κατά την τακτική Γενική Συνέλευση στις 26-1-2020.»

Zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ