«Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα Γυναικών και Βέλτιστες Πρακτικές» – Ημερίδα της Περιφέρειας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Κρήτης (ΠΕΠΙΣ Κρήτης) και Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Εργαστήριο Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο του Τμήματος Κοινωνιολογίας & Τμήμα Υπολογιστών), και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) (Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας & Οδικής Ασφάλειας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας), πραγματοποιούν Ημερίδα με θέμα, «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα Γυναικών και Βέλτιστες Πρακτικές», την Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00π.μ.-2:00μ.μ., στο Ηράκλειο, στο ξενοδοχείο ibis Styles Hotel.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2018-2020», που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΕΛΜΕΠΑ.

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας αναδεικνύονται ζητήματα που αφορούν στη σημασία της επιχειρηματικότητας των γυναικών στην εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων και διακρίσεων, στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα και στη συμβολή της επιχειρηματικότητας των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται καλές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο της επιχειρηματικότητας των γυναικών στην Κρήτη, συμπεριλαμβανομένων συνεταιρισμών και συλλόγων, μεταφέροντας εμπειρίες ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών, προώθησης και επικοινωνίας, δεξιοτήτων, καθώς και του επιχειρηματικού αντικτύπου στην κοινότητα και την τοπική οικονομία.

Όπως επεσήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής
και Πρόεδρος της ΠΕΠΙΣ Κρήτης, Λάμπρος Ν. Βαμβακάς: «Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των γυναικών και η άρση των πολλαπλών εμποδίων που αντιμετωπίζουν ως προς την ένταξη και την παραμονή τους στην αγορά εργασίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ως Περιφέρεια Κρήτης, ΠΕΠΙΣ Κρήτης και Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας, αφουγκραζόμενοι τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε δράσεις και προγράμματα ενημέρωσης, ενδυνάμωσης και υποστήριξης των γυναικών ώστε να συνεχίζουν να θέτουν στόχους, να προσπαθούν και να οραματίζονται».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ