Η Ε.Π.Κ. Κρήτης προειδοποιεί: Δεν υπογράφουμε συμβάσεις εάν δεν διαβάσουμε όλους τους όρους της σύμβασης

Με αφορμή τις εκατοντάδες των καταγγελιών των καταναλωτών που έχει λάβει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης αυτές τις ημέρες για τις εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας δίνει συμβουλές για τις υπογραφές στις συμβάσεις. Οι περισσότερες περιέχουν ψιλά γράμματα, δεσμευτικούς όρους (καταχρηστικούς) για τους καταναλωτές, που μη γνωρίζοντας, χάνουν το δίκιο τους, εάν δεν διεκδικήσουν την προστασία τους.

Επί τούτου, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης συμβουλεύει:

  • Οι συμβάσεις που συνάπτουμε ως καταναλωτές για την αγορά προϊόντων η υπηρεσιών, πρέπει να έχουν σαφείς όρους και να μη διαταράσσουν την ισορροπία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων σε βάρος μας.
  • Δεν δεχόμαστε να υπογράψουμε σύμβαση, εάν δεν την διαβάσουμε προσεκτικά και εάν για μας δεν είναι εφικτό ζητάμε ενημέρωση.
  • Ουσίας, καταχρηστικές ρήτρες δε μας δεσμεύουν ακόμη και αν τις υπογράψαμε στη σύμβαση μας με τον έμπορο – πάροχο.

Οι όροι λοιπών των συμβάσεων:

  • Πρέπει να είναι δίκαιοι.
  • Πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις δηλαδή να είναι σύμφωνοι με τις αρχές της καλής πίστης και να μη προκαλούν σημαντική ανισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη.

Οι όροι που περιλαμβάνονται σε συμβάσεις με καταναλωτές πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα.

Ποιοι όροι είναι καταχρηστικοί;

  • Όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις (γενικοί όροι συναλλαγών) δε δεσμεύουν τον καταναλωτή εάν κατά την κατάρτιση της σύμβασης τους αγνοούσε ανυπαιτίως, όπως ιδίως όταν ο προμηθευτής δεν του υπέδειξε την ύπαρξη τους ή του στέρησε τη δυνατότητα να λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους.
  • Οι γενικοί όροι συμβάσεων και παρεπόμενων συμφωνιών που καταρτίζονται στην Ελλάδα διατυπώνονται γραπτώς στην ελληνική γλώσσα κατά τρόπο σαφή συγκεκριμένο εύληπτο, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να αντιληφθεί πλήρως το νόημα τους και εκτυπώνονται με ευανάγνωστους χαρακτήρες σε εμφανές μέρος του εγγράφου της σύμβασης. Οι γενικοί όροι των διεθνών συναλλαγών που εφαρμόζονται στην ελληνική αγορά αποτυπώνονται υποχρεωτικά και στην ελληνική γλώσσα.
  • Όροι που συμφωνήθηκαν μετά από ατομική διαπραγμάτευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (ειδικοί όροι) υπερισχύουν των αντίστοιχων γενικών όρων.
  • Κατά την ερμηνεία των γενικών όρων συναλλαγών λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας των καταναλωτών .Γενικοί όροι συναλλαγών που διατυπώθηκαν μονομερώς από τον προμηθευτή ή από τρίτον για λογαριασμό του, σε περίπτωση αμφιβολίας ερμηνεύονται υπερ του καταναλωτή.

Συμπερασματικά και από την εμπειρία της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης λέμε: Προσοχή στην επικοινωνία με κάθε πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και με το “δελεαρ” των ελκυστικών πακέτων, δεχτείτε την αγορά κάποιας παροχής, εξετάσετε προσεκτικά τους όρους της σύμβασης πριν προχωρήσετε σε υπογραφή, αλλά και εάν πέσετε σε παραπλάνηση η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών διαθέτει τα εργαλεία προστασίας σας.

Για ενημέρωση – καταγγελία στο τηλ. 2821092306 και [email protected].

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ