Η Διαπίστευση Erasmus στο Δημόσιο ΙΕΚ Χανίων

Η Διαπίστευση Erasmus στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του νέου προγράμματος (2021-2027) στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης απενεμήθη στο Δημόσιο ΙΕΚ Χανίων.

Σε σχετική ανακοίνωση του ΙΕΚ αναφέρονται τα παρακάτω:

Απονομή διαπίστευσης Erasmus στο ΔΙΕΚ Χανίων

Η διεύθυνση του Δημόσιου ΙΕΚ Χανίων ανακοινώνουμε με μεγάλη μας χαρά ότι στις 26 Μαρτίου 2021 το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών / Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ μας απένειμε τη Διαπίστευση Erasmus στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του νέου προγράμματος (2021-2027) στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Η Διαπίστευση απονεμήθηκε μετά από αξιολόγηση της αίτησής μας που υποβλήθηκε στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων και  ισχύει από 1 Μαρτίου 2021 έως την 31 Δεκεμβρίου 2027.

Για το διάστημα αυτό το Δημόσιο ΙΕΚ Χανίων θα έχει απλουστευμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης .

Η Διαπίστευση Erasmus αποτελεί εργαλείο για τους οργανισμούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Σχολικής Εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διασυνοριακές ανταλλαγές και συνεργασία. Η απονομή της Διαπίστευσης Erasmus επιβεβαιώνει ότι ο αιτών έχει καταρτίσει σχέδιο για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ανάπτυξης του οργανισμού του.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 1987 και καλύπτει όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, τη σχολική εκπαίδευση έως την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων.

Το Πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027 φιλοδοξεί να προσφέρει ευκαιρίες συμμετοχής σε όλους, με έμφαση τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και τους μικρότερους οργανισμούς, χωρίς πρότερη εμπειρία στο Πρόγραμμα. Οι κεντρικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα κινηθεί, είναι η κοινωνική ένταξη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης, η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας και της μάθησης, των γνώσεων σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά και τον πλούτο της πολυμορφίας, καθώς και η υποστήριξη της ανάπτυξης επαγγελματικών δικτύων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το 83% του προϋπολογισμού θα διανεμηθεί στις δράσεις του τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 10,3% στις δράσεις της νεολαίας και 1,9% στον αθλητισμό.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Κώστας Δερβός: “Στη χώρα μας, κατά την περίοδο 2014- 2020, χρηματοδοτήθηκαν σχέδια ύψους άνω των 22 εκ. ευρώ ευρώ δίνοντας την ευκαιρία σε περίπου 27.000 νέους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις δυνατότητες τους. Στο εξαιρετικά ευοίωνο πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί για την υλοποίηση του προγράμματος τη νέα προγραμματική περίοδο, είμαι βέβαιος ότι το Erasmus+ θα ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει στους πολίτες της ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα.”

Zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ