Γρηγόρης Αρχοντάκης: «Προτεραιότητα μας οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί σε όλο τον δήμο Χανίων»

Κοινωνική Πολιτική και Παιδεία: Δυο τομείς που είναι πολύ ψηλά στην προεκλογική ατζέντα σε όλους τους Δήμους της χώρας, δεδομένου ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έρχεται να αμβλύνει τις συνέπειες της κρίσης στην κοινωνία.

Απαντώντας στις ερωτήσεις του zarpanews.gr, ο υποψήφιος δήμαρχος Χανίων κ. Γρηγόρης Αρχοντάκης, δίνει το στίγμα του σε οτι αφορά τις προτεραιότητες του, για την Κοινωνική πολιτική και την Παιδεία στο δήμο Χανίων:

1.Περιγράψτε μας το βασικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινηθεί ο Δήμος Χανίων και τις άμεσες προτεραιότητες που πρέπει να μπουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ο Δήμος Χανίων πρέπει να συνεχίσει να είναι ο συμπαραστάτης των πιο αδύναμων συμπολιτών μας. Να βελτιώσει και να διευρύνει την λειτουργία των κοινωνικών υποδομών που έχει, να ενισχύσει κοινωνικές δομές που προσφέρουν έργο ακόμα και αν δεν ανήκουν στην δικαιοδοσία του και να στηρίξει τον εθελοντισμό. Όλα αυτά βέβαια απαιτούν πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. Όπως όλοι καταλαβαίνουμε αυτό δε μπορεί να γίνει χωρίς τη σημαντική αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, που θα είναι προτεραιότητα για μας.

2.Υπάρχει η αίσθηση στην πόλη ότι ο Δήμος Χανίων και στις δύο προηγούμενες θητείες, έχει χειριστεί με σοβαρότητα και ευαισθησία την κοινωνική πολιτική. Έχετε εντοπίσει πιθανόν κάποιες δυσλειτουργίες ή κάποια ζητήματα που πρέπει να διορθωθούν;

Τα τελευταία οχτώ χρόνια ο Δήμος Χανίων, κλήθηκε να καλύψει σε πολύ μεγάλο βαθμό υποχρεώσεις του κράτους προς τους αδύναμους συμπολίτες μας. Δημιουργήθηκαν αρκετές νέες δομές κοινωνικής αλληλεγγύης από το Δήμο Χανίων, όπου και με τη στήριξη εθελοντών προσπάθησαν να περιορίσουν σε κάποιο βαθμό τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα και δυσλειτουργίες που σχετίζονται κυρίως  με την περιορισμένη χρηματοδότηση. Στο υπάρχων δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης πρέπει να προστεθούν νέες δομές  όπως η Δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης για άτομα με αναπηρία καθώς και δομές κοινωνικής ένταξης για ΑΜΕΑ.

Επίσης να προστεθεί η λειτουργία ημιαυτόνομων δομών στο Δημοτικό Γηροκομείο για την ασφαλή διαβίωση ανοϊκών ασθενών με χαμηλό ή μέτριο εισόδημα. Τέλος, διοργάνωση σεμιναρίων δια βίου εκπαίδευσης και μάθησης, για την άμβλυνση της ανεργίας, των ενηλίκων.

3.Είχατε την ευκαιρία στη διάρκεια της προεκλογικής σας δραστηριότητας να μιλήσετε με εκπροσώπους ιδρυμάτων και κοινωνικών φορέων. Τι συμπεράσματα βγάλατε από τις επαφές αυτές που πιθανόν να σας φανούν χρήσιμα μετεκλογικά;

Ένα σημαντικό συμπέρασμα που βγαίνει από τις επαφές του Συνδυασμού μας με Ιδρύματα, κοινωνικούς φορείς αλλά και εθελοντικές οργανώσεις είναι ότι στην πόλη μας υπάρχει ένα εκπληκτικό εθελοντικό κίνημα. Συμπολίτες μας που ενισχύουν οικονομικά ή με όποιο τρόπο μπορούν όλες αυτές τις κοινωνικές δομές οι οποίες καλύπτουν δυστυχώς σε ένα μόνο βαθμό την κρατική ανεπάρκεια. Δυστυχώς πολλές φορές αυτό δεν είναι αρκετό. Υπάρχει συνεχής ανάγκη για οικονομική στήριξη, τεχνική βοήθεια καθώς και εθελοντική προσφορά. Ο Δήμος Χανίων πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει με όλα τα μέσα που διαθέτει τις δομές αυτές. Πολύ σημαντικό είναι να προβάλλουμε σε όλους τους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα στους νέους την ιδέα του εθελοντισμού και της προσφοράς.

4.Για τους παιδικούς σταθμούς: Με την ένταξη των σταθμών στο ΕΣΠΑ, ο Δήμος Χανίων άντλησε πόρους για επιπλέον προσωπικό και μηδενισμό των τροφείων. Ωστόσο, τα παιδιά εκατοντάδων οικογενειών εξακολουθούν να μένουν εκτός, καθώς οι θέσεις δεν επαρκούν, ειδικά στα βρέφη. Τι σχεδιασμό έχετε;

Βασική προτεραιότητα για μας είναι η δημιουργία νέων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών σε όλο το Δήμο Χανίων.  Η πραγματικότητα είναι ότι τα προγράμματα ΕΣΠΑ βοήθησαν σημαντικά καλύπτοντας ένα μέρος της μεγάλης ζήτησης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Δυστυχώς δε μπόρεσαν να καλύψουν όλες τις ανάγκες. Ο Δήμος Χανίων θα μπορούσε από ιδίους πόρους -στα πλαίσια πάντα των οικονομικών του δυνατοτήτων- να καλύψει επιπλέον ανάγκες οικογενειών που έχουν αντικειμενική δυσκολία, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα Προγράμματα ΕΣΠΑ.

5.Για την σχολική στέγη: Υπάρχει σχεδιασμός για οκτώ νέα σχολεία μέσω ΣΔΙΤ. Πιστεύεται ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση και ότι θα καταφέρει να λύσει τα προβλήματα σχολικής στέγης στον Δήμο Χανίων;

Ο σχεδιασμός για τα νέα σχολεία μέσω ΣΔΙΤ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο Δήμος Χανίων πρέπει να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν προκειμένου να δημιουργήσει νέες σχολικές υποδομές. Δυστυχώς στο πρόσφατο παρελθόν χάθηκαν τέτοιες χρηματοδοτικές ευκαιρίες. Το ζητούμενο είναι ο φάκελος των ΣΔΙΤ να είναι πλήρης και να λυθούν οι εκκρεμότητες που αφορούν τα διαθέσιμα οικόπεδα γιατί είναι πολύ πιθανόν να δημιουργηθούν εμπλοκές. Χρειάζεται στενή παρακολούθηση του όλου θέματος.

6.Τα άτομα με αναπηρία δυστυχώς σε αυτήν την πόλη αισθάνονται μάλλον πολίτες «δεύτερης κατηγορίας». Τι  σχεδιάζετε για την βελτίωση της προσβασιμότητας σε δημόσιους χώρους και σε παραλίες, για την στάθμευση, για την άθληση την εκπαίδευση και την αναψυχή τους;

Η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και στοιχείο του πολιτισμού μας. Η διευκόλυνση των ΑΜΕΑ στην προσβασιμότητα σε όλους τους δημόσιους χώρους, στην εκπαίδευση και την άθληση αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τον Συνδυασμό μας. Βέβαια για την επίτευξη των παραπάνω δε φτάνει να είναι προσβάσιμες μόνο οι δημόσιες υποδομές. Πρέπει όλοι μας να δημιουργήσουμε συνθήκες προσβασιμότητας και σε ιδιωτικά κτίρια, καταστήματα και σε τουριστικές υποδομές. Αυτό που σχεδιάζουμε είναι μια διαδικασία επιβράβευσης (σήμα προσβασιμότητας) σε επιχειρηματίες που θα δημιουργούν συνθήκες φιλικές προς τα ΑΜΕΑ, με την παράλληλη προβολή αυτών των επιχειρήσεων. Εξάλλου μια επιχείρηση φιλική προς τα άτομα με αναπηρία, είναι μια επιχείρηση που διευρύνει το πελατολόγιο της.

7.Το Νυχτερινό Καταφύγιο Αστέγων, οπωσδήποτε ήταν μια μεγάλη ανάγκη για την τοπική κοινωνία που καλύφθηκε από τη νυν δημοτική Αρχή. Σχεδιάζετε να επεκτείνεται τη λειτουργία του;  Υπάρχουν  ίσως κάποιες σκέψεις για Κοινωνικό Εστιατόριο –που έχει προταθεί- ή άλλες δομές και προγράμματα;

Όπως ανέφερα και σε προηγούμενη ερώτησή σας, είναι εντυπωσιακός ο αριθμός των εθελοντικών ομάδων που δρουν στα Χανιά όπως επίσης είναι εντυπωσιακή η διάθεση προσφοράς των συμπολιτών μας προς τους πιο αδύναμους. Ο Δήμος Χανίων έχει την υποχρέωση αφενός να στηρίξει όπου και όπως μπορεί όλο αυτό το εθελοντικό δυναμικό και αφετέρου να στηρίξει οικονομικά δράσεις που είναι προς την κατεύθυνση της στήριξης των αδυνάτων.

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ