Γονείς ενημερωθείτε υπεύθυνα πάνω στα ζητήματα που σας απασχολούν – Κύκλος ομιλιών στα Χανιά με επίκεντρο το παιδί

Το Μεσογειακό ΚΕΚ-ΜΑΙΧ με την επιστημονική καθοδήγηση της Δρ. Πόπης Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη διοργανώνει ομιλίες με επίκεντρο το παιδί και στόχο υγιείς οικογένειες. Μια σειρά ομιλιών από ειδικούς στις οποίες γονείς και εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν υπεύθυνα πάνω σε ζητήματα που τους απασχολούν.  Οι συμμετέχοντες πέρα από τη θεωρητική τους κατάρτιση,θα έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν και πλήθος αποριών-προβληματισμών τους μέσω των ερωτήσεων που θα μπορούν να υποβάλλουν.

Θεματικές ομιλίες :

  • Συναισθήματα: Αναγνώριση –Διαχείριση –Ενσυναίσθηση
  • Είναι όλες οι διαφορετικές συμπεριφορές, προβλήματα συμπεριφοράς ?
  • Διευκόλυνση ομαλής μετάβασης του παιδιού από το ένα εκπαιδευτικό  πλαίσιο στο επόμενο.
  • Δευτέρα, 14-10-2019, 18:00- 20:30

Συναισθήματα: Αναγνώριση –Διαχείριση –Ενσυναίσθηση

Ομιλήτρια: Msc. ΕλένηΚαλλιονάκη

Βοηθήστε τα παιδιά /μαθητές σας να αναγνωρίζουν , εκφράζουν  και διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Όλα τα συναισθήματα είναι αποδεκτά, όμως δεν είναι αποδεκτοί όλοι οι τρόποι έκφρασης τους. Εντάξτε τη συναισθηματική αγωγή στην καθημερινότητα σας και θα της δώσετε μια μοναδική ποιότητα.

  • Τετάρτη , 16-10-2019, 18:00- 20:30

Είναι όλες οι διαφορετικές συμπεριφορές, προβλήματα συμπεριφοράς ?

Ομιλήτρια: Δρ. Κατερίνα Βενιανάκη

Είναι όλες οι δυσκολίες που εμφανίζουν τα παιδιά στο σχολείο, Μαθησιακές δυσκολίες ?

Μήπως ανησυχούμε υπερβολικά και εστιάζουμε σε αυτές με αποτέλεσμα τα παιδιά να αντιδρούν σε αυτές τις  ανησυχίες ?

  • Δευτέρα ,21-10-2019, 18:00- 20:30

Διευκόλυνση  ομαλής μετάβασης του παιδιού από το ένα εκπαιδευτικό  πλαίσιο στο επόμενο.

Ομιλήτρια: Δρ. Πόπη Κασσωτάκη –Ψαρουδάκη

«Μετάβαση» σημαίνει αλλαγή τόπου ή το πέρασμα από μια κατάσταση σε μια άλλη, από ένα περιβάλλον σε ένα άλλο. Από πολύ μικρή ηλικία, τα παιδιά βιώνουν τέτοιες μεταβάσεις, ιδίως όταν εντάσσονται στο σχολικό πλαίσιο. Το πέρασμα από τη μία βαθμίδα στην άλλη συνεπάγεται αλλαγές στους κανόνες, στις ρουτίνες, στη φιλοσοφία και στις απαιτήσεις. Επίσης, η αλλαγή αυτή συνεπάγεται αλλαγή στον ρόλο του παιδιού, αλλά και της οικογένειάς του.

Κόστος κύκλου ομιλιών :60€

Δηλώσεις συμμετοχής :έως και 11/10

Τόπος διεξαγωγής : Μεσογειακό ΚΕΚ –ΜΑΙΧ, Αλσύλλιο Αγροκηπίου

Εισηγήτριες :

H Δρ. Κατερίνα Βενιανάκη είναι νέο μέλος ΕΔΙΠ από 20/10/2017 στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Ψυχολογία». Πριν τη μετάταξή της σε θέση ΕΔΙΠ υπηρετούσε  στο ΚΕΔΔΥ Χανίων και είχε τη διεύθυνση του  εννέα χρόνια. Έχει εργαστεί σε δομές Γενικής και Ειδικής Αγωγής. Επιπλέον, ήταν  επιμορφώτρια σε σχολές Γονέων για πέντε χρόνια. Οι σπουδές της είναι στην Παιδαγωγική Επιστήμη και στην Ψυχολογία και ο μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος είναι στην Παιδαγωγική Ψυχολογία. Εκτός από το Τμήμα Ψυχολογίας στο οποίο διδάσκει μαθήματα σχετικά με το γνωστικόαντικείμενο, (Νοημοσύνη, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Μαθησιακές Δυσκολίες, κ.λ.π) δίδαξε και στο Π.Τ.Δ.Ε στο παρελθόν.

Η Ελένη Καλλιονάκη, MSc είναι κλινικός ψυχολόγος, με οργανική θέση ΠΕ 23 Ψυχολόγου στο ΚΕΣΥ Χανίων. Εργάζεται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στο ΥΠΠΘ από το 2003, με αντικείμενο την αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητών, καθώς και την συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών. Έχει εργαστεί επίσης και ως ελεύθερος επαγγελματίας ψυχολόγος, με αντικείμενο κυρίως την Συμβουλευτική κα Ψυχοθεραπεία ενηλίκων, καθώς και την Ειδική Αγωγή. Οι μεταπτυχιακές της σπουδές ήταν στον τομέα της Κλινικής ψυχολογίας από το Παν/μιο Κρήτης σε ενήλικους και παιδιά, ενώ μέρος των μεταπτυχιακών σπουδών ολοκληρώθηκαν στο UniversityCollegeCork στον τομέα της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και της Θεραπείας Gestalt. Έχει εκπαιδευτεί στο Συστημικό μοντέλο ψυχοθεραπείας, ενώ ολοκληρώνει την πιστοποίησή της στο Γνωστικό – Συμπεριφοριστικό μοντέλο ψυχοθεραπείας για ενήλικες, καθώς και για παιδιά και εφήβους από την Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Κρήτης. Έχει διατελέσει επιμορφώτρια σε Σχολές Γονέων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και έχει συμμετάσχει με προφορικές ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες.

Η Δρ. Πόπη Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη είναι νηπιαγωγός-πολιτικός επιστήμων, πρώην σχολική σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Χανίων. Είναι κάτοχος δύο πτυχίων ΑΕΙ και δύο μεταπτυχιακών τίτλων  (α) στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, και (β) στις Επιστήμες της Αγωγής. Έχει επίσης Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων (EOΠEΠ) και ειδικά για την εκπαίδευση ενηλίκων στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ (ΠΑΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης).

Έχει πάνω από 11 χρόνια  εμπειρίας στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την εφαρμογή διαφόρων τύπων προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδιαίτερα στον τομέα των ικανοτήτων του 21ου αιώνα, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η λήψη αποφάσεων, η επίλυση προβλημάτων και οι σχέσεις σχολείου οικογένειας. Έχει λάβει μέρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ «Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό» στο πλαίσιο του οποίου ήταν υπεύθυνη για τις σχολικές μονάδες της ΠΑ που εφάρμοζαν το πρόγραμμα στο Νομό Χανίων (2007-2008). Λόγω του ακαδημαϊκού της πεδίου και των επαγγελματικών εμπειριών της, είναι εξοικειωμένη με την ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων και της παιδαγωγικής  γνώσης του περιεχομένου τους και του ανάλογου εκπαιδευτικού υλικού που είναι κατάλληλο τόσο για δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως συναντήσεων. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο και έχει συμμετάσχει με προφορικές ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και είναι μέλος επιστημονικών οργανισμών και επιτροπών κρίσης εργασιών για παρουσίαση και δημοσίευση σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.

 Πληροφορίες-Εγγραφές: Μεσογειακό ΚΕΚ-ΜΑΙΧ, Αλσύλλιο Αγροκηπίου , τηλ 2821035000 εσωτ. 603,καθημερινά 09:00-15:00

Email: [email protected]

Website:http://kek.maich.gr

Facebook:https://www.facebook.com/MesogeiakoKekMaiCh/

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ