Γιώργος Σταθάκης: Καταφέραμε η Ελλάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Στην παγκόσμια κορυφή βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σύμφωνα με την Έκθεση για την Παγκόσμια Κατάσταση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών του δικτύου REN21 (GSR), που μόλις κυκλοφόρησε. Η Έκθεση αυτή μάλιστα έρχεται την ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανακοίνωσή της την Τρίτη 18/6 δημοσίευσε την αξιολόγηση των προσχεδίων των κρατών μελών για την υλοποίηση των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης της ΕΕ, και ιδίως των συμφωνημένων επιδιώξεων της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η Κομισιόν διαπιστώνει ότι τα εθνικά σχέδια, ανάμεσα σε αυτό και της Ελλάδας, αντιπροσωπεύουν ήδη σημαντικές προσπάθειες. Μάλιστα η Επιτροπή προχωρά σε 9 επιμέρους παρατηρήσεις, κυρίως τεχνικής υφής, ενώ στην υπ. Αριθμ. 6 σημείωση υπογραμμίζει το έργο που έχει γίνει από το ΥΠΕΝ στο επίπεδο της περιφερειακής συνεργασίας στα Βαλκάνια, αλλά και στην προώθηση σχεδίων για ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών. Συστήνει, δε, στην Ελλάδα να προχωρήσει με πιο γρήγορα βήματα στην κατεύθυνση αυτή.

«Οι αξιολογήσεις των ειδικών επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε», σημειώνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης με αφορμή ότι το ΕΣΕΚ αξιολογήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για το Κλίμα (European Climate Foundation), ως το τρίτο καλύτερο στην Ευρώπη, ενώ στις επιμέρους κατηγορίες αξιολογήθηκε ως το καλύτερο ως προς την πληρότητα και λεπτομέρεια περιγραφής των πολιτικών.«Καταφέραμε η Ελλάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το αγαθό της ενέργειας είναι φθηνό και προσιτό στους πολλούς. Τα στοιχεία μας δικαιώνουν, καθώς σύμφωνα με την Eurostat, κατά το β’ εξάμηνο του 2018, η μέση τιμή ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων όλων των χρεώσεων και φόρων, ήταν 26,3% χαμηλότερη του μέσου όρου της Ευρωζώνης (16,5 ευρώ / kWh έναντι 22,4 ευρώ / kWh).»

Σε γενικές γραμμές στην έκθεση της Κομισιόν επισημαίνονται διάφοροι τομείς στους οποίους υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ιδίως όσον αφορά στοχευμένες και εξατομικευμένες πολιτικές που επιτρέπουν να εξασφαλιστεί η επίτευξη των επιδιώξεων για το 2030 και να συνεχιστεί η πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα μακροπρόθεσμα. Πάντως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη σημαντική οικονομία που δημιούργησε ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, και είναι η πρώτη φορά που τα κράτη μέλη έχουν καταρτίσει προσχέδια ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή αναφέρει ότι καθώς τα σχέδια επί του παρόντος υστερούν τόσο όσον αφορά τις συνεισφορές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και τις συνεισφορές για την ενεργειακή απόδοση, η επίτευξη των συνολικών στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια θα απαιτήσει συλλογική αύξηση του επιπέδου φιλοδοξίας.

Ωστόσο η Ελλάδα με βάση την Έκθεση για την Παγκόσμια Κατάσταση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών του δικτύου REN21 (GSR), είναι μία από τις εννέα χώρες του κόσμου παράγουν περισσότερο από το 20% της ηλεκτρικής τους ενέργειας από ηλιακή και αιολική ενέργεια, σύμφωνα με την. Οι χώρες αυτές είναι οι Δανία, Ουρουγουάη, Ιρλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ονδούρα.

Συνολικά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρέχουν περισσότερο από το ένα τέταρτο (26%) της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά απαιτούνται πιο αποφασιστικές πολιτικές σε όλους τους τομείς τελικής χρήσης προκειμένου να καταστούν βιώσιμα τα ενεργειακά συστήματα, αναφέρεται στην έκθεση.

«Με τις χώρες να πρέπει να επανέλθουν με πιο φιλόδοξους κλιματικούς στόχους το 2020, αυτή η έκθεση δείχνει ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για την αύξηση της δράσης και τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων με την επέκταση των πλεονεκτημάτων της ενεργειακής μετάβασης σε ολόκληρη την οικονομία», επεσήμανε ο πρόεδρος της REN21, Αρθούρος Ζερβόςπου είχε διατελέσει και επικεφαλής της ΔΕΗ.

Σημειώνεται ότι στρατηγικός στόχος για το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος όπως αποτυπώνεται και στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) είναι να αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, αλλά και αντίστοιχα η μείωση των ρυπογόνων πηγών. Περιγράφοντας, ταυτόχρονα, τους στόχους που σχετίζονται με τις δεσμεύσεις της χώρας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει επανειλημμένα αναφέρει ότι το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μίγμα θα αυξηθεί στο 32% της τελικής κατανάλωσης, ενώ θα πρέπει να εξοικονομηθεί ενέργεια κατά 33% σε σχέση με το 2007.

Αυτό πρακτικά σημαίνει, σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη, ότι στο ενεργειακό μίγμα, που διαμορφώνεται σήμερα σε 1/3 ΑΠΕ, 1/3 φυσικό αέριο και 1/3 λιγνίτης, το μερίδιο των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα διπλασιαστεί σχεδόν στο 56%, ενώ αυτό της λιγνιτοπαραγωγής θα μειωθεί σταδιακά στο 16%. Σημαντικό εργαλείο, επίσης, σε αυτή την προσπάθεια, σύμφωνα με τον Χανιώτη πολιτικό, αποτελεί ο θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων, που στοχεύει στην ενίσχυση της αυτοπαραγωγής και την αποκέντρωση δραστηριοτήτων με τη ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. (ΕΣΕΚ).

Τρεις κινήσεις για τις ΑΠΕ

Τούτων δοθέντων πριν λίγες μέρες στη θέσπιση τριών μέτρων πολιτικής για την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), προχώρησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.

Οι τρεις αυτές κινήσεις σχετίζονται, τόσο με την εύρυθμη λειτουργία της συγκεκριμένης αγοράς, όσο και με τα ανταποδοτικά οφέλη προς τις τοπικές κοινωνίες επιλύοντας χρόνια προβλήματα.

Το πρώτο μέτρο αφορά στην απόδοση του ειδικού τέλους ΑΠΕ 1% προς τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ και υβριδικοί σταθμοί.

Το δεύτερο μέτρο αφορά σε προσαρμογές του υπολογισμού της ειδικής τιμής αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ στο νέο θεσμικό και ρυθμιστικό περίγραμμα (π.χ. κατάργηση ΠΧΕΦΕΛ), καθώς και επιμέρους τροποποιήσεις ως προς το πλαίσιο υποχρεώσεων συμμετοχής των ΑΠΕ στην ηλεκτρική αγορά (π.χ. προσαύξηση ετοιμότητας συμμετοχής, αποκλίσεις κτλ).

Το τρίτο μέτρο που προβλέπεται σε σχετική Υπουργική Απόφαση, αποτελεί συμπληρωματική τεχνική προσθήκη και αφορά κυρίως στο ζήτημα της αποζημίωσης των σταθμών ΑΠΕ, που εκπροσωπούνται από τον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου, με βάση την μετρούμενη ηλεκτρική ενέργεια.

Η διασύνδεση των νησιών και οι ΑΠΕ

Ένα άλλο σημείο πολιτικής που οδηγεί σε τόνωση της αγοράς ΑΠΕ, φορά τη διασύνδεση των νησιών και ειδικά της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα. Αναφερόμενος, πριν λίγες μέρες, στη διασύνδεση των νησιών ο κ. Σταθάκης τόνισε ότι το 2022 θα έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση τόσο των Κυκλάδων όσο και της Κρήτης ενώ στα νησιά που δεν θα διασυνδεθούν θα εφαρμοστούν τεχνολογίες ΑΠΕ σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης, προκειμένου να απαλλαγούν από το πετρέλαιο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που είναι πλέον μη αποδεκτό.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ